OZNAM: "Od 8.6.2020 sú umožnené návštevy prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia v čase od 8:00 h. do 15:00 h. za ustanovených podmienok. Prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby. Návštevníci sú povinní podrobiť sa dezinfekcii rúk, meraniu telesnej teploty a podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred na tel. čísle 056/68 94 681 alebo e-mailom socialne@dss-strazske.sk."

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

   Názov služby

Merná jednotka

Cena v €

   Masáž klasická

30 min. 2,49

   Liečebná telesná výchova

30 min. 2,07

   Vodoliečba v perličkovom bazéne

30 min. 3,87

   Parafín

20 min. 2,17

   Biolampa

10 min. 0,17

   Sprevádzanie klienta
   Zdravotnou sestrou/Opatrovateľkou

1 hod.
1 hod.
4,98
2,92

   Preprava klienta

   OPEL VIVARO

   HYUNDAI i30

Účasť na kultúrnom, športovom

 a inom podujatí 1 km

0,35 €/km

0,36 €/km