Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

AKTUALITY 2019

 Vianočný skutok
Vrúcne ďakujeme všetkým štedrým vianočným darcom, ktorí naše zariadenie oslovili s myšlienkou nezištného obdarovania tých, ktorí nemôžu byť počas najkrajších sviatkov roka v kruhu rodiny. Práve aj vďaka Vám budú tieto sviatky o čosi bohatšie nie len kvôli materiálnym veciam, ale aj kvôli Vašej duchovnej či fyzickej prítomnosti. Prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov plne pohody, šťastia a lásky. Ďakujeme.


 Vianočné prípravy
Všetci to dobre poznáme. Každý chce, aby Vianoce boli dokonalé. Každé smietko vymetané, okna vyumývané, koláčiky napečené, stromček a vianočné dekorácie vyzdobené a uložené na svojom mieste, punč navarený, darčeky krásne zabalené a uložené pod stromčekom,... Vianoce nám klopú na dvere a my nechceme robiť všetko v zhone a na poslednú chvíľu. Preto sme si urobili vianočný plán, kde každý z nás mal rozdelené svoje úlohy, aby sme v úplnej pohode všetko stihli. K naplneniu a zvládnutiu našich úloh nám dňa 18.12.2019 prišli pomôcť so zdobením cukroviniek a stromčeka predseda KSK Ing. Rastislav Trnka a vedúca odboru sociálnych vecí Mgr. Zuzana Nemcova spolu so svojimi pracovníkmi. Za ich pomoc a návštevu ďakujeme a prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov.


 Vianočný galaprogram
Mesto Strážske a Mestské kultúrne stredisko každoročne usporadúva Vianočný galaprogram, na ktorom sa prezentujú všetky tunajšie organizácie. Každý vianočný koncert v meste je krásnym začiatkom Vianoc a príprava na najkrajšie sviatky roku, ktoré slávime s veľkou radosťou a očakávaním príchodu Mesiáša na tento svet. Milé pozvanie od predstaviteľov mesta dostali aj prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS. Dostali tak možnosť aj tento rok prezentovať zariadenie v ktorom žijú, ale aj svoje tanečné schopnosti. Boli pozvaní, aby aj ich vystúpenie spestrilo a obohatilo program pre občanov mesta Strážske.
Dňa 17. decembra 2019 v kultúrnej sále kine Chemik zatancovali krásny vianočný tanec – vianočný valčík na hudbu od Cliffa Richardsa – Christmas time. Ukázali tak svoj  talent a svoju šikovnosť a ich nekonečnú túžbu tancovať.


 Vianočné vystúpenie škôlkarov pre LIDWINA - DSS
Na deň 13. decembra 2019 dostali prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske, veľmi milé pozvanie z tunajšej materskej školy. Žiaci materskej školy pozvali prijímateľov sociálnych služieb na svoje vianočné vystúpenie. Tí v rámci integračných aktivít s radosťou prijali toto pozvanie. Srdečne ďakujeme všetkým škôlkarom nielen za pozvanie, ale aj za očarujúce predvedenie známej rozprávky „O snehovej kráľovnej“.  


 Vianočná prezentačno–predajná výstava výrobkov zariadení sociálnych služieb
V priestoroch Úradu KSK sa 11. decembra 2019 odprezentovali zariadenia sociálnych služieb s výrobkami, ktoré v rámci pracovnej terapie vyrobili prijímatelia sociálnych služieb. Výstavu spojenú s predajom už každoročne organizuje odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja. Jej cieľom je nielen prezentácia a predaj výrobkov prijímateľov zariadení sociálnych služieb, ale rovnako tak prezentácia samotných prijímateľov na verejnosti.
Vianočnej výstavy sa zúčastnilo aj naše zariadenie, LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske. Odprezentovali sme sa rôznymi výrobkami, napr. vianočnými ikebanami, vencami, vianočnými sviecami, výrobkami z prútia, vankúšmi, postavičkami typickými pre Vianoce, ozdobami na vianočný stromček, výrobkami z levandule a mnoho iných. 


 Vianočný príbeh 
Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité. V tento predvianočný čas, kedy sa všetky domácnosti pripravujú na blížiace sa vianočné sviatky a spomínajú na tie predchádzajúce, sme aj my chceli vniesť do nášho zariadenia trošku tej vianočnej atmosféry.
Prostredníctvom kultúrneho programu „Vianočný príbeh“, sme dňa 11. decembra 2019, upriamili pozornosť na Vianoce a známy vianočný príbeh. Prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom zariadenia, ktorí prijali pozvanie, sme sprostredkovali nielen históriu Vianoc ako takých, ale rovnako sme im priblížili aj vianočné zvyky a tradície na Slovensku. Tie boli doplnené krátkymi poučnými vianočnými príbehmi. Pokojná a príjemná atmosféra tohto programu umocnila tento výnimočný čas, čas predvianočných príprav a čas očakávaní.


 Vianočná rozprávka
Divadlo Portál - Komorné divadlo bez opony a jeho divadelníci ani pred Vianocami nezabudli na nás. V utorok 10. decembra 2019 prišli, potešili a zabavili nás všetkých ďalším divadelným predstavením „Vianočná rozprávka“. Vianočná rozprávka je veselým príbehom s pesničkami o skoro stratených Vianociach. Vianoce nemajú len ľudia, ale aj zvieratká a aj oni sa ľahko môžu dostať na zoznam zlých a tak ohroziť svoje Vianoce. Samozrejme nemôže chýbať neposlušný čert a dobrý anjel, ktorý pomôže sviatky zachrániť. Ako to býva zvykom, aj v tejto divadelnej rozprávke zvíťazilo dobro nad zlom, a pracovitosť nad lenivosťou. Preto sme sa nielen zabavili, ale aj poučili, že každý dobrý skutok sa počíta a robí náš svet lepším.


Svätý Mikuláš 
Keď sa povie šiesty december, každý z nás hneď vie, čím je tento deň typický, je to sviatok sv. Mikuláša, ktorý má na Slovenskú veľmi dlhú tradíciu.
Tak ako každý rok, aj tohto roku sme v LIDWINE – Domove sociálnych služieb Strážske privítali sv. Mikuláša, ktorý prišiel a obdaroval aj našich prijímateľov sociálnych služieb dňa 5. decembra 2019. Jeho príchod potešil každého. Tento sviatok je totiž čarovný pre nás všetkých,  je rovnako milý tak v detstve, ako aj vtedy, keď už sme dávno dospelí. Veď každý z nás, má ešte v pamäti báseň, ktorú sme smerovali k sv. Mikulášovi:  "Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš."


 Adventný večer
LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske a jej prijímatelia sociálnych služieb boli dňa 30. novembra 2019 pozvaný na Adventný večer – predvianočné pásmo kolied a vinšov v našom regióne, kde predviedli vianočné vystúpenie v duchu zemplínskych tradícií Štedrovečerného dňa.  Svojim vystúpením pripomenuli obecenstvu všetko to, čo tvorilo čaro Štedrého dňa na Zemplíne v minulosti. Za svoje vystúpenie si vyslúžili slová uznania a vrúcny potlesk.


 Benefičný koncert Veľa lásky
Už po tretí krát sa sála Domu kultúry v Štóse dňa 27. novembra 2019 zmenila na koncertnú miestnosť. Občianske združenie Milan Štefánik, s podporou obce Štós, tu pre ľudí „inak obdarených“ pripravili nezabudnuteľný zážitok v podobe benefičného koncertu „Veľa lásky“.
Tohto milého podujatia sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA Domov sociálnych služieb Strážske. Deň plný hudby, tanca, zábavy a pohybu si užili plným priehrštím. Celé podujatie moderoval známy moderátor Vladimír Voštinár. Na podujatí vystúpili známe hudobné skupiny Kandráčovci, Družina, Maduar, Modus Memory. Samozrejme nechýbali ani náučné workshopy a energická Zumba. Tí všetci na benefícií v Štóse si rozdávali radosť, zážitky, pozitívnu energiu a „Veľa lásky“.


 Benefičný koncert Dúhový deň
Pomyselný dúhový most spojil ľudí dňa 22. novembra 2019 vo Vranove nad Topľou pre dobrú myšlienku. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou, zorganizovali benefičný koncert pod názvom „Dúhový deň“. Cieľom bolo podporiť chránenú dielňu Dúha, ktorá je zriadená pri ZPMP. Poslaním tohto združenia je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, aby sa ľahšie zaradili do spoločnosti. Jeho snahou je, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím stali plnohodnotnými občanmi.
Podujatie podporili mnohí známi interpreti bez nároku na honorár. Počas koncertu v estrádnej sále Domu kultúry si plné hľadisko zaspievalo hity s Lukášom Adamcom, Paľom Drapákom, kapelou Kobielsky klub, či s Martinom Husovským z kapely Komajota. Divákov výborne zabavila aj formácia Traja z raja.
Tohto významného a zábavného podujatia sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske. Svojou účasťou podporili nielen spomínanú chránenú dielňu, ale zároveň sami získali inšpiráciu pre svoju ďalšiu činnosť.


 Zlatá rybka   
Opäť zas a znova zavítalo do nášho zariadenia divadlo Portál. Dňa 14. novembra 2019 nám skvelí herci z tohto divadla predviedli novodobú adaptáciu rozprávky od Alexandra Sergejeviča Puškina „Zlatá rybka“. Prostredníctvom veselého príbehu rybára a jeho chamtivej ženy sa hra vracia k hodnotám, na ktoré musí v rozprávkovom príbehu dvoch ľudí upozorniť až rozprávajúca zlatá rybka. Táto rozprávka prijímateľov sociálnych služieb zaujala vďaka vtipnému deju a veselým pesničkám. Opäť zas a znova ďakujeme za pekný divadelný zážitok a zábavu.  


 Zlatý slávik   
Spievanie je liekom na mnohé problémy v každodennom živote. Pri speve pre radosť vôbec nejde o to, ako človek spieva, ale ide o to, aby spevom prejavil svoju radosť a urobil radosť iným. A o to vlastne išlo aj na prehliadke pekných piesní v zariadení VIA LUX- DSS A ZpS v Košiciach – Barci, 13. novembra 2019 na podujatí „Zlatý slávik“. Ľudové aj populárne piesne zaspievali prijímatelia sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení s veľkým odhodlaním a nadšením.
LIDWINA – Domov sociálnych služieb reprezentovala prijímateľka sociálnych služieb Mária H., ktorá odspievala pieseň „Poslala ma mamka oriešky oberať“, v krásnom folklórnom kroji.
Diváci aj porota všetkých zúčastnených za ich úsilie, odvahu a hudobné nadanie odmenila búrlivým potleskom.


 Z rozprávky do rozprávky   
Kto by nemal rád rozprávky? Oddávna si ich rozprávajú celé generácie a odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Sú nevyčerpateľnou studnicou každého národa. Milujú ich tí najmenší, a rovnako potešia aj tých dospelých.  
Práve s rozprávkami sme sa dňa 12. novembra 2019 stretli v rámci kultúrneho programu  „Z rozprávky do rozprávky“, ktorý si pre nás pripravili prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS. Spoločne sme prešli svetom krásnych rozprávok ako Popoluška, Lotrando a Zubejda, Traja veteráni či Perinbaba... Každá rozprávka nám priniesla nielen kopec zábavy, krásne kostýmy, ale aj poučenie. Ponorili sme sa tak do čarovného sveta rozprávok, ktoré nás zakaždým opantá svojím kúzlom, a podporí našu fantáziu. Za svoje skvelé výkony si účinkujúci zaslúžili oprávnene uznanie a potlesk.


 Stretni sa so mnou  
Dňa 24. októbra 2019 zorganizoval ONDAVA Domov sociálnych služieb Rakovec na Ondavou 1. ročník podujatia „Stretni sa so mnou“. Cieľom tohto podujatia bolo stretnutie prijímateľov sociálnych služieb z okolitých zariadení, detí z Detského domova v Remetských Hámroch a Základnej školy Rakovec nad Ondavou za účelom nadväzovania a upevňovania priateľských vzťahov, vzájomného spoznávania sa a integrovania. Hosťom a zároveň moderátorom podujatia bol zabávač Jožo Pročko.
LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske reprezentovali piati prijímatelia sociálnych služieb, ktorí svoju šikovnosť preukázali v piatich súťažných disciplínach na tomto športovo-spoločenskom podujatí. Mali príležitosť nielen zabaviť sa pri športových aktivitách, či pri voľnej tanečnej zábave, ale aj možnosť obhliadky domáceho zariadenia a načerpania inšpirácii do ďalšej činnosti.


 Abilympiáda 
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, aj tohto roku zorganizovalo dňa 25. septembra 2019 Abilympiádu - súťažnú prehliadku pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených. Pracovné a kreatívne zručnosti, ktoré prijímatelia sociálnych služieb nadobudli v kreatívnych dielňach pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, prezentovali na tejto súťažnej prehliadke s odhodlaním a radosťou. Predstavili svoje schopnosti v kategóriách papierové pletenie, servítková technika a zdobenie veľkonočného vajíčka.  Za svoju šikovnosť a predvedené zručnosti si vyslúžili nielen odmenu v podobe pekného umiestnenia, ale aj naše uznanie. Za reprezentáciu nášho zariadenia im srdečne ďakujeme.

 

 Tancuj srdcom 
Tanečno – pohybová súťaž prijímateľov sociálnych služieb zariadení Košického samosprávneho kraja s názvom „Tancuj srdcom“ sa uskutočnila dňa 20. septembra 2019 v Mestskej sále Mestského úradu v Rožňave. Organizátorom tohto podujatia bola JASANIMA Domov sociálnych služieb Rožňava. Na treťom ročníku sa predstavili tanečníci z 13-tich zariadení Košického kraja, ktorí zatancovali rôzne druhy tanca a choreografií.
Naše zariadenie reprezentovalo päť prijímateliek s tanečnou choreografiou „Tanec so šatkou“. Predviedli tanec pozostávajúci z troch kultúr: orientálnej, rómskej a ruskej. Naše predstavenie malo symbolizovať prepojenie a spolupatričnosť týchto kultúr a zároveň nespútanosť a radosť zo života.
Celé podujatie sa nieslo v duchu dobrej nálady, radosti, tanca a zábavy. Domov sme si odniesli nielen upomienkové darčeky, fotografie zo selfie foto búdky, ale hlavne nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.


 Mosty bez bariér
Festival pre zdravotne znevýhodnených a zdravých ľudí „MOSTY BEZ BARIÉR“ organizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Príbeníku už po desiatykrát. Prostredníctvom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2019 sa snažia organizátori prepojiť dva svety – svet zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí zdravých. Na podujatí sa už tradične prezentovali študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, Okresného úradu v Košiciach, domovy sociálnych služieb a základné školy z okolia. Pripravené mali  ukážky svojej šikovnosti, remesiel, aranžovanie kvetín, kozmetickú a kadernícku tvorbu či gurmánske špeciality. Na hlavnom pódiu počas dňa prebiehal kultúrny program, v ktorom vystúpili  žiaci s tanečnými, speváckymi aj hovorenými vystúpeniami.
LIDWINA – Domov sociálnych služieb má na tomto podujatí každoročne svoje zastúpenie. Prijímatelia sociálnych služieb aj prostredníctvom tohto podujatia prezentujú nielen výrobky, ktoré vyrábajú v kreatívnych dielňach, ale snažia sa aj o integráciu do spoločnosti.


Barlička nádeje 
5. septembra 2019, sa štyria prijímatelia nášho zariadenia zúčastnili krásnej akcie v DOSOS, n. o. Sobrance, s názvom „Barlička nádeje“. 
Cieľom tohto podujatia bolo, zážitkovou pedagogikou priblížiť prijímateľom sociálnych služieb činnosť všetkých záchranných zložiek, ale aj iných, nemenej dôležitých organizácií a združení. Nielen, že sme videli, ale sme si aj vyskúšali techniku, ktorú pri zásahoch využívajú policajti, hasili sme ako hasiči a o dôležitosti správnej orientácie v cestnej premávke nás pri jazdení na pedálových motokárach poučil inštruktor. Potešilo nás aj to, že sme si mohli skúsiť masáž srdca. Stali sa z nás tak policajti, hasiči i záchranári....
Bol to príjemne strávený deň, naplnený edukatívnymi činnosťami a zábavou. Odpútali sme sa od každodenného stereotypu a uvedomili si niečo podstatné. Uvedomili sme si, aké potrebné je vzdelávať sa po celý život, pretože vždy je tu niečo nové, čo sa môžeme naučiť a následne to využiť nielen pre seba, ale aj pri pomoci iným.


Športové hry 
Športové hry, ktoré organizuje Harmónia - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Strážske, sa tento rok konal 4. septembra 2019. V poradí už 8. ročník, športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja, sa konal v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom.
Naše zariadenie reprezentovali traja prijímatelia sociálnych služieb, ktorí si zmerali svoje sily v niekoľkých športových disciplínach: prekážková dráha, štafeta, skladanie puzzle, skok do diaľky z miesta, výkop do bránky, lukostreľba a hod na cieľ. Výbornú atmosféru podujatia dotváralo skvelé počasie, jedlo a osviežujúce nápoje podávané počas celého dňa. Aj vďaka tomu medzi sebou súťažiace družstvá vytvárali priateľskú atmosféru plnú športovej dynamiky a zábavy.
Celé podujatie bolo obohatené tiež rôznymi sprievodnými akciami – maľovanie na tvár, Stánok zdravia, či vystúpenie skupiny historického šermu VIKOMT. Radi sme sa tohto podujatia zúčastnili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.


Krídla túžby 
Dňa 28. augusta 2019 sa v Centre sociálnych služieb AMETYST v Továrnom, konal „Festival kultúrnych činností prijímateľov sociálnych služieb v PSK“. Už 9. ročníka, organizovaného pod záštitou predsedu PSK, PaedDr. Milana Majerského, PhD. sa zúčastnilo celkovo 15 kolektívov prijímateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Účinkujúci sa prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru.
Nádherné slnečné počasie, dobrá nálada, krásne zvládnuté vystúpenia, skvelá hudba, to všetko prispelo k úspešnému priebehu celej akcie a pre nás k skvelo strávenému dňu. Hoci sme sa tohto podujatia nezúčastnili ako účinkujúci, a nepodieľali sme sa na kultúrnom programe, bolo úžasné sledovať vystúpenia prijímateľov z iných zariadení.


Nočná opekačka a hľadanie pokladu
Neodmysliteľnou súčasťou leta sú výlety, rôzne podujatia či športové aktivity. To už sme počas leta a absolvovali a preto sme sa tentokrát rozhodli stráviť podvečer trochu oddychovo a gurmánsky.
Vo štvrtok 22. augusta 2019 sme mali možnosť zažiť nezabudnuteľnú noc plnú zážitkov, zábavy, smiechu a oddychu v príjemnom prostredí domu na ulici Mierová. Podvečer bol naplnený nielen opekačkou a pochutnaním si na dobrotách, ale aj rôznymi súťažami spojenými práve s opekanými dobrotami. Nechýbala súťaž v šúpaní a krájaní cibule a zemiakov, či jedenie opečenej kukurice na čas a mnoho ďalších. Vyvrcholením súťažnej časti bolo nočné pátranie po poklade, s baterkami v rukách. Následne sme si už iba pochutnávali na opečených dobrotách, zabávali sa pri počúvaní hudby a tanci. Učarovala nám nočná obloha pod holým nebom, krása nočnej prírody či pohodlie života v rodinnom dome. Bola to pre nás nová a zároveň krásna skúsenosť.


 Výlet do Starého Smokovca - Tatry našimi očami  
Dňa 20.8.2019 sme navštívili Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Bola to naša prvá exkurzia do Tatier, ktorá nás vôbec nesklamala a zastávky ako obhliadka Starého Smokovca, návšteva Tricklandie či výstup zubačkou na Hrebienok, nás presvedčili o kráse Tatranského pohoria a jeho okolia.
Ráno sme sa s očakávaniami odviezli autobusom priamo do Starého Smokovca a tam sa odštartoval náš deň. Začali sme obhliadkou Starého Smokovca, ktorý sa hrdo prezentoval príjemnými ľuďmi, krásnymi domami a majestátnymi hotelmi a nás, v celej svojej nádhere uchvátili. Potom sme sa vybrali do Tricklandie. Tricklandia, známa svojimi rozprávkovými výjavmi, pestrofarebnými maľbami a neuveriteľnými ilúziami láka návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska (a možno aj ďalej) a nám v tento deň dokázala, prečo si získava takú zaslúženú slávu. Čerešničkou na torte nášho výletu bola preprava zubačkou na Hrebienok, ktorý ani trochu svojou krásou nezaostával za Starým Smokovcom. 
Po dlhom ale peknom dni sme sa nakoniec vrátili spokojní a plní zážitkov domov do Strážskeho a v kútiku duše pevne veríme, že nás tam chodníčky opäť zavedú.


 Módne leto - SummerFashion prehliadka  
Každý jeden človek na svete je v niečom výnimočný, zaujímavý a skrýva v sebe nejaký talent a iskru. Niekto sa prejaví sám, no v niektorých ľuďoch je potrebné ten talent či nadanie nájsť a podporiť ho. Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske, sú v mnohých smeroch šikovní. Milujú tanec, spev, divadlo, šport, radi poznávajú a skúšajú nové veci, obohacujú svoj život o nové zážitky a skúsenosti.
Podporiť talent a zároveň priniesť novú skúsenosť do života prijímateľov sociálnych služieb sme sa pokúsili letnou módnou SummerFashion prehliadkou. Dňa 8. 8. 2019 sa z prijímateľov sociálnych služieb na chvíľu stali modelky a modeli, ktorí prezentovali zo svojho šatníka tie najlepšie či tie najodvážnejšie kúsky oblečenia. Módna prehliadka pod holým nebom, skvelé slnečné počasie a úsmev na tvári prijímateľov vytvorili príjemnú a jedinečnú atmosféru celého dňa. Veď posúďte sami, či sme úlohu – modelov a modeliek zvládli....


Levoča v minulosti a dnes 
Starobylé mesto Levoča, ležiace na východe regiónu Spiš, je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami s množstvom stavebných pamiatok viažuce sa k slávnym dejinám mesta. Práve toto starobylé mesto sme si vybrali ako cieľ tohtoročného poznávacieho výletu. 
Konečne prišiel očakávaný deň, 6.august 2019, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Ráno sme s nadšením čakali na príchod autobusu, hoci nadšenie nám trochu pokazil lejak, počas ktorého sme do autobusu nastupovali. Aj to však malo svoje čaro, a o to zábavnejšie bolo nastupovanie.
Starobylá Levoča bola slnečná, zaujímavá a pútavá. Videli sme Chrám Sv. Jakuba s najvyšším dreveným oltárom v Európe, ktorý zhotovil známy Majster Pavol z Levoče. Navštívili sme aj miestne múzeum a občerstvili sa skvelou „levočskou“ zmrzlinou. Byť v Levoči a nenavštíviť pútnické miesto Mariánsku horu, je ako byť v Paríži a nenavštíviť Eiffelovu vežu. Mariánska hora sa vypína nad Levočou a jej dominantou je bazilika minor, Chrám Navštívenia Panny Márie, kde sme sa zúčastnili bohoslužby, ktorú celebroval náš pán farár, ktorý prijal naše pozvanie a výletu sa zúčastnil spolu s nami.


 Návšteva kúpaliska
Neodmysliteľnou súčasťou leta je návšteva kúpaliska, ktoré ponúka zábavu, relax i oddych. V horúcich dňoch, ktoré nám tieto letné mesiace priniesli, sme preto s prijímateľmi sociálnych  služieb navštívili  mestské  kúpalisko v Strážskom.
Za účelom príjemného relaxačného pobytu, ale aj integrácie do spoločnosti prijímatelia sociálnej služby dňa 31. júla 2019 strávili príjemný deň, využili blahodarné účinky vody a nadviazali nové sociálne kontakty. Drobné občerstvenie a možnosť overiť si svoje schopnosti a zručnosti dodali pobytu na kúpalisku príjemnú  atmosféru.


Drugethovské slávnosti na hrade Brekov 
V  nedeľu 21. júla 2019 na hrade Brekov ožila história spred 400 rokov. Písal sa rok 1619 a na hrad Brekov prichádza tunajší pán, humenský gróf Juraj III. Druget s manželkou Katarínou, dcérou Alžbety Bátoriovej, smutne preslávenej Čachtickej pani. Prichádza po prehratej bitke s kniežaťom Betlenom. Aj keď neuspel v jednej bitke, pripravuje sa na ťažké chvíle. Hrad Brekov aj celú posádku pripravuje na ďalší boj. A práve tieto udalosti, predstavili a sprostredkovali členovia skupiny historického šermu  tamojším divákom.
Drugethovské slávnosti na hrade Brekov – takéto nezvyčajné podujatie sme si nenechali utiecť. Hoci výstup na hrad Brekov bol trochu náročnejší, stál za to. Vidieť na vlastné oči výcvik hradnej posádky, výstrel z dela a množstvo dobových atrakcií, takáto príležitosť neprichádza často. Veď pozrite sa sami čo všetko sme na hrade Brekov videli, čo všetko sme si vyskúšali a čo všetko sme tam zažili....


Uvítanie leta 
Deň 11. júl 2019 bol výnimočný pre prijímateľov sociálnych služieb. V rámci aktivít „Uvítania leta“ sme spoločnými silami pripravili nádherné, priateľské odpoludnie - pri opekaní chutnej klobásky, zeleniny a iných chutných dobrôt. Samozrejme nechýbali ani tóny rytmickej a obľúbenej hudby. Dážď nám prekazil posedenie na čerstvom vzduchu a pod krásnou košatou čerešňou. Napriek tomu sme sa nevzdali a všetky aktivity presunuli do priestorov domu na Ul. Mierová.
Výnimočnosť je v sľúbenej účasti duchovných otcov rímskokatolíckej farnosti Nanebovstúpenia Pána, ktorí sa pravidelne starajú o duchovný život prijímateľov sociálnych služieb v LIDWINA – DSS. Pravidelne dochádzajú do nášho zariadenia a vysluhujú pre našich prijímateľov sviatosť zmierenia. Poskytujú im nielen duchovnú podporu a útechu, ale aj milý úsmev. Sú príkladom vzácnej dobrosrdečnosti a integrácie, keď vyplnili túžbu nášho prijímateľa sociálnych služieb Albína a prijali ho medzi miništrantov farnosti. Aj týmto spôsobom, spoločne strávenými chvíľami, sme sa im chceli poďakovať za ich ochotu, dobrosrdečnosť a prácu s našimi prijímateľmi sociálnych služieb.
Veríme, že spomienky a zážitky zostanú v našich srdciach čo najdlhšie, a dúfame, že sa pri takejto, alebo podobnej príležitosti ešte stretneme.  


 Petanqový turnaj zariadení sociálnych služieb KSK
Už po tretí krát sa naše zariadenie LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske, zúčastnilo na turnaji zariadení sociálnych služieb KSK v Petanque organizované dňa 3. júla 2019 zariadením DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice. Každé zo súťažných družstiev sa snažilo podať čo najlepšie výkony.
Naše zariadenie reprezentovali tri prijímateľky sociálnych služieb, ktoré mali jedinečnú príležitosť predviesť svoju zručnosť v hraní petanqu a popri tom si trénovať koncentráciu, trpezlivosť či taktiku. To aj potvrdili, keď sa umiestnili na peknom 4. mieste. Srdečne im za ich reprezentáciu a snahu ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme.


 Rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave
Ako býva zvykom, tak aj tento rok za pekných slnečných dní, v dňoch 17. až 21. júna 2019, sme sa vybrali na vytúženú dovolenku. Okolie hotela, ktoré sa nachádza blízko vodnej nádrži Zemplínska Šírava nám ponúkalo krásne prostredie prírody, kde sme sa počas prechádzok mohli zregenerovať a načerpať potrebnej energie. Duchovnú energiu sme mohli načerpať aj pri účasti na svätej liturgii v kostole Zosnutia Presvätej Bohorodičky v obci Klokočov. Tieto dovolenkové dni sme naplno prežili oddychom, relaxom, zábavou, tancom či smiechom.


Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny
Obľúbený festival „Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny“ sa tohto roku uskutočnil v  termíne od 6. júna do 9. júna 2019 v krásnom historickom meste Košice. Organizátori tohto podujatia pripravili pre všetkých zúčastnených hostí množstvo divadelných predstavení slovenských i zahraničných umeleckých súborov, hudobný koncert, workshopy, súťaže o ceny, mnoho ďalšieho.
Pozvanie na VII. ročník dostalo, po úspešnom reprezentovaní sa na Moste úsmevov, aj naše zariadenie LIDWINA – Domov sociálnych služieb. Predstavili sme sa v rámci pásma Most Virvarových úsmevov dňa 7. júna 2019, s vystúpením s názvom „Čakaj ma moja milá“. Prijímatelia znovu podali pekný výkon, svoje tanečné schopnosti vyjadrovali s radosťou.
Počas konania divadelných vystúpení sa súbežné konala aj prezentácia výrobkov činnosti jednotlivých zariadení. Výrobky vyrobené v kreatívnych dielňach našimi prijímateľmi za pomoci a asistencie inštruktoriek sociálnej rehabilitácie pre pracovnú terapiu sa prezentovali v stánkoch, ktoré organizátori zabezpečili pre všetky zúčastnené zariadenia.
Celý festival sa niesol v duchu zábavy, spevu, pohybu a úsmevu. Po skončení predstavenia si naši prijímatelia sociálnych služieb ešte vychutnali krátku obhliadku námestia Košíc a Spievajúcej fontány.  


 Medzinárodný deň detí 
Deň 1.6. je sviatkom všetkých detí a takto bolo aj tento rok, keď sa v našom meste konala oslava MDD. Tento zábavný deň pripravili členovia SNS v Mestskom parku Strážske, už po tretíkrát. Samozrejme bol venovaný všetkým deťom.
Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA boli na toto podujatie pozvaní, aby sa prezentovali svojim kultúrnym programom. Predvedený program, ako to už býva zvykom, bol rôznorodý. Nechýbal spev, či tanec na ľudovú nôtu i modernú hudbu. Obecenstvo sledovalo vystúpenie našich prijímateľov s úsmevom na tvári.
Počasie bolo ukážkové, preto si tento deň náležite užili aj naši prijímatelia. Vyskúšali si športové disciplíny, s napätím sledovali výcvik psov, skúmali, ako funguje veľký vojenský ďalekohľad, nasadli do vojenského auta, či vyskúšali vojenské  oblečenie.


Most úsmevov 
Už XVI. ročník festivalu dramatickej tvorivosti prijímateľov domovov sociálnych služieb – MOST ÚSMEVOV sa konal 29. 5. 2019 v JUMBO Centre v Košiciach. Celkovo sa na festivale predstavilo 12 súborov. Návštevníci sa tešili z predstavenia: Orfeus a Euridika, Taliansky muzikál, Pacho - hybský zbojník, Tanečný zemepis, Zimnú rozprávku, Zlatovlásku či Alicu v krajine zázrakov a mnoho ďalších. Celý festival sa niesol v duchu tanca, zábavy, spevu, pohybu a úsmevu, ktorý rozdávali všetci zo svojich sŕdc.
Naše zariadenie sa predstavilo vystúpením pod názvom „Čakaj ma moja milá“. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa na vystúpenie veľmi tešili, aj napriek tréme, ktorú pred vystúpením pociťovali vydali krásny výkon a svoje tanečné schopnosti vyjadrili s radosťou, úsmevom a nadšením. Naším úspechom bol nie len potlesk od prítomných, ale tiež postup na VII. ročník festivalu Virvar, ktorý sa uskutoční dňa 7. 6. 2019 v Košiciach. Pre nás je to veľká pocta. Ďakujeme.


 Strážčanský jarmok 
Strážčanský jarmok každoročne usporadúva mesto Strážske a naši prijímatelia sociálnych služieb sú vždy srdečne pozvaní prezentovať svoje tanečné umenie a šikovnosť. Tento rok túto udalosť mesto Strážske naplánovalo na krásny slnečný deň 17. mája 2019. Spolupráca s mestom je pre našich prijímateľov sociálnych služieb veľmi dôležitá pre udržiavanie sociálnych kontaktov a integrácie do miestnej komunity. Pre XXIII. ročník sme si pripravili tanec na pieseň od Modern Talking „No Face, No Name, No Number“. Krásne oblečenie, podmanivá, chytľavá hudba a vzájomná podpora odstránila všetku trému. Prijímatelia sociálnych služieb predviedli svoj tanec ako skutoční profesionáli. Tanec si  veľmi užívali, rovnako ako aj  potlesk všetkých prítomných. 
Na tomto podujatí sme upriamili pozornosť aj na činnosť a pracovnú kreatívnu schopnosť prijímateľov sociálnych služieb. Rôzne dekoračné a úžitkové predmety, ktoré prijímatelia za podpory pripravujú v kreatívnych dielňach, s hrdosťou prezentovali počas celého dňa. Celá táto akcia sa niesla v príjemnej atmosfére. Podobne ako obyvatelia mesta Strážske aj my sme sa v popoludňajších hodinách zabavili pri vystúpeniach rôznych speváckych skupín. Helenine oči, Ščamba, či vystúpenie Hanky Servickej, potešilo takmer každého.
 

Deň matiek 
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Matka býva zvyčajne v živote človeka tým najdôležitejším človekom na svete. Nie každý z nás má to šťastie, aby mal svoju matku pri sebe, aby ho pohladila po tvári, a povedala milé slová.
Prijímatelia sociálnych služieb vzdali úctu a vďačnosť všetkým mamám kultúrnym program dňa 15.5.2019 pre Klub dôchodcov v Strážskom a dňa 21.5.2019 pre zamestnancov LIDWINA – Domov sociálnych služieb, ktorí okrem iného im odovzdávajú lásku, ktorú nemôžu dostať od svojich matiek. Kultúrny program bol zahájený nádhernými básňami, ktoré prijímatelia sociálnych služieb predniesli s úctou a láskou. Po dojímavých slovách sa svojím spevom predviedol spevácky zbor „Horúce srdcia“, piesňou „Na valale sosna“, pokračovali tanečným príbehom ,,Čakaj ma moja milá...“, ale aj rytmickým tancom v sprievode piesne od Lukáša Adamca. Ukázali nielen svoje tanečné a spevácke schopnosti, ale aj veľké srdcia a vďačnosť za opateru a lásku.  


 Stavanie mája v meste Strážske
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.  Máj staval obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, a ich stavanie bolo rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.
Túto tradíciu udržiava aj mesto Strážske a každý rok pripravuje  pre svojich občanov na Námestí Alexandra Dubčeka stavanie mája. Stavanie mája sa koná v predvečer 1. mája, a to 30. apríla. Na tejto tradičnej udalosti sa zúčastnili aj prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS. Do bohatého kultúrneho programu prispeli tancom a spevom piesne „A či tota, či ne tota“.


 Pôstne a veľkonočné obdobie našich prijímateľov
Všetci dobre vieme, že štyridsaťdňové pôstne obdobie a samotné sviatky Veľkej noci sú plné zvykov, ktoré naši prijímatelia každoročne zachovávajú, počnúc výrobou rôznych veľkonočných kraslíc a dekorácií, veľkého upratovania, ale tiež aj prípravou tradičných jedál, veľkonočných obradov, svätenie pásky či oblievačky.
 Veľkonočný koncert – „Pod kríž tvoj stanem“
Deň 14. 4. 2019 bol pre občanov mesta Strážske výnimočný. Spevácky zbor ROZKVET v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána, Gréckokatolíckou farnosťou Nanebovstúpenia Pána a Pravoslávnou cirkevnou obcou v Strážskom pripravili pôstne pásmo slova a hudby, ktoré sa uskutočnilo v troch chrámoch. Veľkonočného koncertu sa zúčastnili aj naši prijímatelia v Rímskokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána, v ktorom sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb. Nezvyčajná hudba a spev umocnená atmosférou a akustikou chrámu bola pre zúčastnených nezvyčajným a neopakovateľným zážitkom. 


 Veľkonočná prezentačno-predajná výstava
Dňa 12. apríla 2019 sa v  priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja konala veľkonočná prezentačno-predajná výstava výrobkov zariadení sociálnych služieb. Zariadenia sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja na tejto výstave prezentovali šikovnosť prijímateľov sociálnych služieb v podobe výrobkov, ktoré vytvorili v dielňach. LIDWINA – Domov sociálnych služieb sa tejto akcie zúčastňuje každoročne, v zastúpení inštruktoriek sociálnej rehabilitácie z dielni pracovní zručností.Opri sa o mňa
Občianske združenie Milan Štefánik organizuje kultúrne benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workshopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku. Dňa 31. 3. 2019 zorganizovalo v poradí už 8. ročník benefičného koncertu „Opri sa o mňa“ v PKO Čierny orol v Prešove.
Tohto roku sme aj my prijali pozvanie na podujatie. Stretli sme úžasných umelcov ako Lukáš Adamec, Samuel Tomeček, Štefan Štec či hudobnú skupina Ščamba a Čerešenky. V úlohe skvelého moderátora sme zažili veselého Romana Pomajba, zapojili sme sa do Zumby či kreatívnych workshopov. 
Občianskemu združeniu Milan Štefánik srdečne ďakujeme nielen za pozvanie, ale aj za skvelé pohostenie a krásne tričká, ktoré sme dostali do daru. Bolo to úžasné nedeľné popoludnie.


Chvíľka poézie - marec mesiac knihy 
,,Knihy sú najtichší a najvernejší priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší učiteľ.“ hovorí Charles Willam Eliot. Rovnako sa hovorí sa, že knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. A je to naozaj tak. Knihy podporujú fantáziu, rozširujú vedomosti a obzory, približujú vzdialené miesta, rozprávajú príbehy, o ktorých by sme inak nevedeli.
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti sme 20. 3. 2019 v spoločenských priestoroch zariadenia pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb a samozrejme aj za ich pomoci kultúrne pásmo „Chvíľka poézie“. Vrátili sme sa do doby 70-80 tých rokov, keď sa pravidelne v Slovenskej televízii vysielala relácia ,,Nedeľná chvíľka poézie“.
Miestnosťou sa šírila omamná vôňa horiacich voňavých sviečok a vôňa teplého čaju. Celkovú atmosféru spríjemňovala upokojujúca a relaxačná hudba, knihy a úžasní ľudia, ktorí sa na tomto podujatí podieľali a zúčastnili. Strávili sme príjemné a dojemné chvíle, započúvali sme sa do krásnych veršov našich básnikov a takto precítili a vnímali umelecký prejav prednášanej básne. Výnimočnosť tejto chvíle bola podčiarknutá aj skutočnosťou, že zamestnankyňa nášho zariadenia obohatila toto kultúrne pásmo aj svojou vlastnú tvorbu – o „Zbierku básni a hudobných prianí", ktoré zložila hlavne z úcty ku všetkým telesne a mentálne postihnutým deťom na celom svete.


 Navštívili nás   
Už ako býva zvykom, tak aj tento rok prišli nás opäť navštíviť žiaci Strednej zdravotnej školy z Humenného, dňa 11.3.2019, ktorým sme v krátkej prezentácii predstavili naše zariadenie. Následne nasledovala samotná prehliadka jednotlivých úsekov. Žiaci mohli vidieť školské poznatky priamo v praxi, vidieť samotný chod života prijímateľov, ale aj sa zapojiť aj do ich obľúbenej aktivity a to je muzikoterapia. Zlatý slávik  
LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske mala aj tohto roku zastúpenie na podujatí „Zlatý slávik“, ktoré 10. marca 2019 zorganizovalo mesto Strážske. Prijímateľka sociálnych služieb Mária, za podpory svojich priateľov zo zariadenia, vystúpila s piesňou „Vydala ma mamka“. Za svoj skvelý výkon zožala od prítomných potlesk a pekné umiestnenie potešilo nielen ju samotnú, ale aj nás všetkých. Aj tento rok sa potvrdilo, že hudba a spev vyčaria úsmev na tvári a spríjemnia deň. Spev všetkých súťažiacich bol excelentný, rozoznieval sa po priestranstve mestského kina a vytvorili neopakovateľnú atmosféru.


 Divadlo Portál opäť u nás 
Už po niekoľký krát Divadlo Portál opäť vyčarilo úsmev na tvári našim prijímateľom sociálnych služieb. Dňa 8. marca 2019 zavítali divadelníci do nášho zariadenia tento krát s rozprávkou „Nebojsa“. Rozprávkové putovanie hlavného hrdinu Mateja za láskou aj strašidlami zároveň, bolo tentokrát ozvláštnené nielen veselými pesničkami, ale aj bábkami. Hovorí sa, že smiech lieči... ak je to tak, tak sme vďaka tomuto predstaveniu zase o niečo zdravší. Zabavili sme sa, zaspievali s hlavným hrdinom Matejom a naučili sa, že je celkom prirodzené sa niekedy báť. Hlavne, ak máme niekoho radi...


 Návšteva spisovateľky Paulíny Sabolovej Jelínkovej 
Dňa 7. 3. 2019 nás navštívila rodáčka zo Strážskeho a známa spisovateľka Paulína Sabolová Jelínková, s ktorou sme strávili vzácne chvíle v rozhovore. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojich knihách, o bohatom a fantazijnom svete, ktorý sa nachádza v knihách a príbehoch. Povzbudila našich prijímateľov sociálnych služieb k tomu, aby čítali a tak obohacovali svoju fantáziu i slovnú zásobu. V závere svojej návštevy nám darovala svoju novú knihu „Čertík Trapko". Srdečne ďakujeme za krásnu knihu, i obohacujúcu návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  


 Fašiangová veselica 
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ Názov tejto známej piesne napovedá, že obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame ,,Fašiangy.“ Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Je to obdobie veselosti, radosti a zábavy. A práve takáto veselá zábava a samozrejme aj pravé fašiangové pohostenie sa udialo aj v našom zariadení dňa 25.2.2019.
Vyzdobení maskami, škraboškami a karnevalovými klobúčikmi, v dobrej nálade sme sa všetci usadili a pozreli si nádherný fašiangový program plný piesní, krásnych rytmických tancov a úžasného bubnovania na djembe bubnoch. 


 Valentínsky ples 
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné dňa 14. 2. 2019 organizovalo v poradí už 11. Valentínsky ples v kultúrnom dome v obci Ptičie pre prijímateľov sociálnych služieb, na ktorý bol LIDWINA – Domov sociálnych služieb srdečne pozvaný.
Pre našich prijímateľov to bol prvý ples, ktorého sa zúčastnili a preto sa na túto udalosť náležite aj pripravili. Začalo obdobie výberu vhodných šiat a oblekov, zabezpečenia tanečných topánok či voľby toho naj účesu.
Atmosféra na plese bola úžasná a srdečná. Spoznali sme nové prostredie, nových výnimočných ľudí a zažili príjemnú zábavu. Do tanca nám hrala a o dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Gerock. Bol to skvelý a jedinečný zážitok. Centru sociálnych služieb GARDEN Humenné srdečne ďakujeme za pozvanie, vrelé privítanie a veľkolepo strávený valentínsky deň.


 Fašiangový karneval v CVČ 
Tak ako každý rok aj tento rok pripravilo Centrum voľného času v Strážskom, dňa 13. 2. 2019 Fašiangový karneval pre prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia a prijímateľov sociálnych služieb zo zariadenia Harmonia. Naši prijímatelia sa zúčastnili zábavného dopoludnia v krásnych a pestrofarebných maskách, na ktoré sa náležite pripravovali už niekoľko dní dopredu. Centrum voľného času mal pre zúčastnených pripravený pekný zábavný program, naplnený rôznymi súťažami a zábavou. Naši prijímatelia sa výborne bavili, užili si veľa zábavy a tiež zažili veľa humorných situácií, na ktorých sme sa všetci s chuťou zasmiali. Centru voľného času v Strážskom za zorganizovanie a pozvanie na túto akciu srdečne ďakujeme.  


 Margikus folklorikus - nevšedný svet ľudových tradícií 
Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie, krásu či lásku. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Pre dnešného človeka je svet tradícií tajomný a nepoznaný. So zámerom poodhaliť rúško tajomstva sme sa dňa 17. januára 2019 vybrali do estrádnej sály Mestského kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou.  
S napätím sme sa ponorili do tajov ľudových tradícií. Hneď po usadení na miesta sa nám prihovoril tajomný hlas slovami: "Bola raz jedna krajina, kde žili bosorky a čarodejnice, čo zaklínali a zle robili. Ale žili tu aj ľudia, ktorí verili na povery, zaklínadlá, čary a zo života ich odháňali hudbou, spevom i tancom. Tá krajina sa volala Magikus Folklorikus." Už po týchto úvodných slovách sme mali zimomriavky na tele. Tie nám zostali až do konca predstavenia, počas celej plejády ľudových piesni, tancov porekadiel a zaklínadiel. Bol to nevšedný zážitok. O to viac prekvapivejšie a pre nás inšpiratívne bolo zistenie, že celú túto krásu nacvičil a predviedol detský folklórny súbor CIFROŠKO, pôsobiaci pri ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou