OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Za obslužné činnosti sa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa  považuje:

  • upratovanie,
  • poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne,
  • pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva,
  • údržba a oprava bielizne a šatstva.