Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

AKTUALITY 2016

Vianočné obdobie 2016
Seminár – Cesta ku kvalitným sociálnym službám

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske v mesiaci apríl zorganizoval prvý zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“, ktorý bol zameraný na prebiehajúci proces deinštitucionalizácie v tomto zariadení. V dňoch 29. a 30. 11. 2016 sa v našom zariadení uskutočnil druhý zo série seminárov, ktorý niesol ten istý názov. Účastníkmi seminára boli zástupcovia verejných poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Hlavná téma druhého seminára bola Ergoterapia – liečba prácou a Práca ako pilier nezávislého života, ktorej sa vo svojich prezentáciách venovali Mgr. Marianna Plitková a PhDr. Viliam Hakve. Po nich nasledovala návšteva tréningového bytu v zariadení, ergoterapeutických dielní a návšteva komunitného bytu, ktorý sa nachádza v centre mesta Strážske.
Show Tvoja tvár znie povedome

Dňa 28. 10. 2016 sa uskutočnila show s názvom Tvoja tvár znie povedome. V programe vystúpili klienti LIDWINA DSS Strážske, ktorí napodobňovali svetoznámych spevákov a speváčky. Na svoje vystúpenie sa klienti s radosťou pripravovali a tešili. Nácvik programu trval necelé štyri mesiace, ktorého súčasťou bol aj výber a zhotovenie kostýmu pre klienta, ktorý predstavoval daného interpreta. Samotné vystúpenie sa uskutočnilo v telocvični LIDWINA DSS Strážske. Všetci účinkujúci klienti predviedli svoj talent. Odmenou im bol potlesk od všetkých zúčastnených divákov.
Konferencia

Dňa 28. 9. 2016 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnila konferencia pod záštitou predsedu Košického samprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu s názvom „Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnej služby“. Organizátormi konferencie boli Košický samosprávny kraj v spolupráci s našim zariadením. Konferenciu otvoril Ing. Ondrej Bernát. So svojimi prednáškami následne vystúpili Ing. Zuzana Jusková, PhDr. Lýdia Bušaničová, PhDr. Viliam Hakve, PhDr. Jozef Vorobel, PhD., Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a JUDr. Peter Demek. Okrem nich sa konferencie zúčastnili aj Ing. Viera Tomanová, Ph.D, komisárka pre deti Slovenskej republiky a Mgr. Ľubica Vyberalová, zástupkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom konferencie bolo priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike, diskutovať o zvyšovaní statusu prijímateľa sociálnej služby a o ochrane jeho práv.
Deň dobrovoľníctva

Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve – slogan, ktorý všetkých Slovákov sprevádzal počas Týždňa dobrovoľníctva v dňoch od 16. do 22. 9. 2016. Do uvedenej aktivity sa zapojilo aj naše zariadenie. V piatok 22. septembra sme sa spoločne so Strednou odbornou školou Strážske vydali na cestu k vzájomnej pomoci, tolerancii, pochopeniu a zblíženiu dvoch na prvý pohľad odlišných svetov. V priestoroch telocvične školy im klienti zariadenia predviedli svoju kreativitu, šikovnosť a umelecké nadanie. Naopak žiaci SOŠ pripravili pre našich klientov viacero športových aktivít, vzájomne sa zoznámili, porozprávali, ukázali svoje srdce. Dokázali vyvrátiť mýtus, že dnešná mládež je zahľadená len sama do seba a ľudia s mentálnym postihnutím sú pre nich len prostriedkom na „dobrú“ zábavu. Podujatie svojou prítomnosťou a krátkou prednáškou o dobrovoľníctve obohatila aj Mgr. Dominika Hradiská, koordinátorka projektov. Na záver nám ostáva už len poďakovať všetkým zúčastneným. Osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi a pedagógom školy, ktorí nás počas celého podujatia aktívne podporovali. Viac o vydarenom piatku vám porozpráva priložená fotogaléria...
Indiánske leto

Tí, ktorí rozprávajú príbehy, vládnu svetu. Takto to tvrdí stará indiánska múdrosť a nám neostáva nič iné, iba s ňou súhlasiť. Pri príležitosti rozlúčky s letom nám jeden z takýchto príbehov porozprávali aj naši priatelia, klienti zariadenia. A aby studnica starých múdrostí z legendárnych prérií bola naplnená až po okraj, ich príbeh bol nefalšovane indiánsky. Aspoň na niekoľko nádherných momentov sme sa opäť preniesli do mladosti, ktorou nás nezištne sprevádzal Karl May a jeho Winnettou, Old Shatterhand a mnohí ďalší hrdinovia. Priatelia ďakujeme, bolo to úžasné. Veríme, že ste si grilovaciu párty po vystúpení poriadne užili :o) HOWGH!!!
Klub sebaobhajovania na potulkách Košicami

V rámci Klubu sebaobhajovania sme sa 4. augusta rozhodli navštíviť Košice. Našim cieľom bolo spoznať kúsok z bohatej histórie tohto krásneho mesta. Vyrazili sme ráno vlakom a keďže sme boli po takmer hodinu o pol trvajúcej ceste mierne unavení, začali sme našu púť do minulosti malým kávovým dopingom. Sily sme doplnili /placebo kofeín z automatu asi zabral/ a vyrazili sme. Dóm svätej Alžbety bol našou prvou zastávkou /veď ako inak/. Nenavštíviť tento symbol mesta by bolo ako nevystúpiť na Eifelovu vežu počas dovolenky v Paríži. Napriek tomu však bol hlavný cieľ našej cesty trošku iný, jemne temnejší. Svoje brány nám otvorila Miklušova väznica, našťastie len ako turistom a objavovateľom histórie. Miklušova väznica je súbor dvoch prepojených meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. V temnom podzemí nám nebolo všetko jedno, trošku menej sme sa báli v priestoroch Katovho bytu. Boli sme však unesení touto cestou do minulosti. Vôbec sme netušili, že niekedy ľudia takto žili. O to viac si teraz vážime výdobytky dneška :o). A k nim patrí aj skvelý obed v obchodnom centre, káva a zákusok v miestnej cukrárni a samozrejme aj malé nakupovanie. Keď už sme boli dokonale unavení z putovania niekoľkými storočiami, nechali sme sa v pohodlí vlaku odviesť späť domov do Strážskeho. Sme radi, že sme Vám mohli o našom skvelom výlete porozprávať. Vaši M+D+L+M :o)
Zemplínska šírava

Na rekreačný pobyt na Zemplínskej šírave, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20. 6 – 24. 6. 2016 pre 27 klientov nášho zariadenia, sme sa všetci veľmi tešili. V pondelok ráno 20. 6. 2016 sme netrpezlivo čakali kedy nás autá odvezú k hotelu Energetik. Najprv nás čakalo ubytovanie na izby, ktoré sme hravo zvládli. Po obede sme sa venovali športovým aktivitám a spoločenským činnostiam. Ukončením tohto dňa bola večerná diskotéka. V nasledujúci deň, sme sa hneď po raňajkách vychystali na prechádzku po okolí spojenú s relaxom pri vode. Poobede sme sa venovali tvorivým činnostiam. Tropické teploty nás v stredu doobeda vylákali ku vode, kde sme sa príjemne schladili a taktiež vyšantili. V odpoludňajších hodinách sme sa pripravovali na večerné opekanie klobásky spojené s narodeninovou oslavou troch klientov. Ani v tento deň nechýbala diskotéka, na ktorej sa s nami zabávala aj naša p. riaditeľka a ďalší zamestnanci zariadenia, ktorí nás v ten deň prišli navštíviť. Predposledný deň nášho pobytu sme si opäť užili pri vode, zabávali sa rôznymi aktivitami a absolvovali večernú prechádzkou s posedením pri čapovanej kofole. V posledný deň nás čakalo balenie a návrat domov. Do zariadenia sme sa vracali s dobrou náladou a kopou nových zážitkov.

 
Divadlo PORTAL v LIDWINA DSS

Bol raz jeden hlúpy Jano namiesto nie, vravel áno. Miesto áno zase nie, mali s ním len trápenie ... Týmito slovami sa začalo divadelné predstavenie s názvom O hlúpom Janovi, ktoré nám prišli zahrať herci z Prešovského komorného divadla bez opony PORTAL. Dňa 15. 6. 2016 sa v priestoroch telocvične nášho zariadenia zišli klienti, aby si pozreli činohernú rozprávku na ľudový motív. Popletený príbeh o tom, ako láska a dobro zvíťazí nad hlúposťou dopĺňali veselé pesničky a interakcie hercov s divákmi. Divadelné predstavenie navodilo príjemnú atmosféru a dobrú náladu u našich klientov. Odmenou pre hercov bol silný potlesk divákov.
Slávnostné otvorenie komunitného bytu

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske sa v roku 2014 aktívne zapojil do Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ /NP DI/. Z tohto dôvodu sa v mesiaci december 2014 v priestoroch zariadenia zriadil tréningový byt pre šiestich prijímateľov s nižšou mierou podpory. Jeho hlavnou úlohou bolo vytvorenie „domáceho prostredia“ a intenzívny nácvik pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Začiatkom mája 2016 sa títo 6 prijímatelia z tréningového bytu presťahovali do kompletne zrekonštruovaného komunitného bytu, ktorý sa nachádza v meste Strážske. Situovaný je v budove bývalej ubytovne Chemik na ôsmom poschodí. Slávnostné otvorenie komunitného bytu sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2016 o 10.00 hod. Na prvú oficiálnu návštevu prijali pozvanie zástupcovia Košického samosprávneho kraja, predsedníčka a členka sociálnej komisie KSK, riaditeľka DD a DSS Harmónia Strážske a bývalý lokálny konzultant DI nášho zariadenia. Obyvatelia komunitného bytu nás srdečne privítali a najprv nás previedli po jednotlivých miestnostiach bytu. Počas obhliadky sme sa dozvedeli o pocitoch a zážitkoch týkajúcich sa bývania v novom prostredí, o ich denných činnostiach a taktiež o tom ako trávia voľný čas. Nechýbalo ani pohostenie chutným koláčikom, ktorý spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie upiekli.
Festival VIRVAR 2016

Dňa 3.6.2016 sa konalo letné vystúpenie vybraných účastníkov z festivalu „Most úsmevov“ na podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach. Organizátorom bolo Bábkové divadlo Košice v spolupráci KSK. Na podujatí sa zúčastnila aj LIDWINA – DSS Strážske, ktorá sa chcela predstaviť s tancom „Letné lásky“. Festival VIRVAR bol spojený aj s prezentáciou z ukážok tvorby kreatívnych dielní. Tvorbu nášho zariadenia prezentovala ergoterapeutka Dubiaková K. vytvorenými výrobkami. Počasie je nevyspytateľné a ukázalo svoju silu, prekazilo zámer a snahu organizátorov. Na festivale stihlo vystúpiť len jedno zariadenie a podujatie muselo byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené. Veríme, že klienti nášho zariadenia svoj talent a šikovnosť budú môcť ukázať o rok.
XX. ročník Strážčanského jarmoku

Pravidelným kultúrnym podujatím, ktoré mesto Strážske organizuje je jarmok. V dňoch 27. - 28.5.2016 sa uskutočnil už 20. ročník Strážčanského jarmoku. LIDWINA – DSS spolupracuje s mestom Strážske, preto vždy rada privíta pozvanie na takéto podujatie. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Klienti LIDWINA sú vždy odhodlaní predviesť čo dokážu pred obecenstvom. Na jarmoku sa predstavili kultúrnym pásmom „Letná salsa“. Za svoje predstavenie - snahu a schopnosti si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk od návštevníkov jarmoku.
Most úsmevov

Dňa 26.5.2016 sa uskutočnil v Mestskom divadle ASTORES v Rožňave 13. ročník. festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb – „MOST ÚSMEVOV“. Podujatia sa zúčastnilo viacero kolektívov z troch krajov, ktoré sa predstavili v rôznych žánroch dramatickej tvorby. Tohto roku sa klienti LIDWINA – DSS Strážske predstavili s tancom „LETNÉ LÁSKY“. Klienti sa na festival veľmi tešili, pretože chceli prezentovať svoju usilovnosť a nadšenie pre vystúpenie. Cesta do Rožňavy bola dlhá a únavná ale našim klientom to neubralo na energii a predviedli svoje vystúpenie, tak že postúpili medzi kolektívy, ktoré sa predstavia na ďalšom zaujímavom podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach.
Poznávanie prírody v okolí Strážskeho

Krásne slnečné počasie nás dňa 21. 5. 2016 vylákalo do prírody, do blízkych lesov hory Krivošťanky. Cieľom našej turistickej vychádzky bol prameň pitnej vody BELOVÁRKA. Vyštartovali sme z LIDWINA – DSS, cez mestský park a krivošťanský most. Z hlavnej cesty vedie k prameňu strmý kopec, ale ten sme hravo zvládli. Pri prameni BELOVÁRKA sme si urobili prestávku a napili sa dobrej studenej vody. Napravo od tohto prameňa (150m) sme objavili RANČ U DEDA JÁNA alebo FURMÁNOVO. V tomto prekrásne upravenom kútiku prírody nám p. Ivan dovolil opiecť si zakúpené špekáčiky. Po všetkých pekných zážitkoch sa nám cesta naspäť už nevidela taká náročná.
Slávnosť 1. svätého prijímania

Na prijatie sviatosti Eucharistie sa začiatkom roka 2015 začal intenzívne pripravovať Albín, klient nášho zariadenia. Jeho príprava pozostávala z niekoľkých krokov. Albín predovšetkým absolvoval hodiny náboženskej výchovy v rámci vyučovania v špeciálnej základnej škole. Súčasťou jeho prípravy bola aj pravidelná účasť na detských sv. omšiach. Detské sv. omše sa konali každú stredu a počas nich sa veľmi rýchlo začlenil do komunity prvoprijímajúcich detí. Samozrejme nechýbala ani individuálna príprava, ktorá spočívala z hlbšieho vysvetľovania jednotlivých právd viery, tajomstva Eucharistie i zo zvládnutia jednotlivých modlitieb. Samotnej slávnosti 1. svätého prijímania predchádzala prvá svätá spoveď. Albínko po prvýkrát prijal Krista v podobe chleba a vína 15. 5. 2016 v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň matiek v Klube dôchodcov

Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Aj naši klienti tento vzácny deň a neopakovateľnú atmosféru prežili s členmi Klubu dôchodcov. Spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie pripravili krásny program, venovaný mamám, babkám dňa 12.5.2016 v reštaurácií Aztéka v Strážskom. Spevácke a tanečné vystúpenie pod názvom Senzi-Repete obdivovali a s úžasom sledovali všetci prítomní, pre ktorých bolo toto predstavenie vyhradené. Naši šikovní klienti si vyslúžili okrem sladkej odmeny i krásny dlho trvajúci potlesk a nekonečnú chválu. Členovia Klubu dôchodcov sa poďakovali a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa je už tradične dňom, ktorý patrí našim mamám. Pri tejto významnej príležitosti sa dňa 9. mája 2016 uskutočnil kultúrny program v areáli zariadenia LIDWINA - DSS Strážske. Všetci pozvaní sa stretli, aby sa potešili pohľadom na to čo pripravili klienti zariadenia. Kultúrny program uviedla Mgr. Mária Manová básňou. Súčasťou programu bol tradičný ľudový spev doprevádzaný aj tanečnými kreáciami v podaní klientov zariadenia. Na záver programu boli odmenené aj mamičky. Ako poďakovanie a pamiatku na tento deň dostali krásne ručne vyrábané srdiečka a kvety, ktoré pre ne s láskou vytvorili klienti spoločne s ergoterapeutkami. Tento príjemný deň a celé podujatie zavŕšila diskotéka, na ktorej sa všetci do sýtosti vytancovali.
Stavanie mája

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov, i naše zariadenie prijalo pozvanie od Mestského úradu v Strážskom zúčastniť sa tejto peknej tradície. Aj napriek daždivému počasiu prijímatelia Lidwiny v doprovode inštruktoriek sociálnej rehabilitácie vystúpili s krásnym folklórnym programom.
Seminár v našom zariadení

V dňoch 26. a 27. 4. 2016 sme v našom zariadení zorganizovali prvé zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“. Vo svojich prezentáciách sme prítomným účastníkov poskytli informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe súvisiace s procesom deinštitucionalizácie, ktorý v zariadení už dva roky prebieha. Sústredili sme sa hlavne na prípravu klientov k samostatnejšiemu životu, a to formou individuálneho plánovania, programov sociálnej rehabilitácie, tvorbou rizikových plánov a sebaobhajovania. Na seminári sa okrem zástupcov všetkých verejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji zúčastnili aj klienti týchto zariadení. Najbližšie stretnutie k téme transformácie celoročných pobytových zariadení a zvyšovania kvality života ich obyvateľov je naplánované hneď po letných prázdninách opäť v DSS LIDWINA.