Motto týždňa: „Loď je najistejšia v prístave, no nie na to ju postavili.“ (Paulo Coelho)