OŠETROVATEĽSKÁ  STAROSTLIVOSŤ

Najväčšiu a významnú organizačnú zložku tvorí úsek ošetrovateľsko – opatrovateľskej starostlivosti. Odborný personál pracuje v priamom kontakte s prijímateľmi a každému je venovaný individuálny prístup a pozornosť. Cieľom zariadenia je vytvárať dobré materiálové podmienky a prostredie pre poskytovanie kvalitných služieb k maximálnej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie zabezpečuje celodennú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť pre 78 prijímateľov s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím, ktorá je poskytovaná odborným personálom.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná všeobecným praktickým lekárom pre dospelých priamo v zariadení. Na odborné vyšetrenia sú prijímatelia sprevádzaní personálom.