Motto týždňa: „Úspech nie je kľúčom k šťastiu. Šťastie je kľúčom k úspechu. Ak máte radi to, čo robíte, budete úspešní. “ (Herman Cain)

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O SOCIÁLNU SLUŽBU V LIDWINA – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie poradovník čakateľov žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

Por.č. Dátum prijatia
žiadosti
Meno    Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
 1.  21. 9. 2020  Dávid B. Michalovce  Zaradený do evidencie čakateľov
 2.  30. 9. 2020  Peter K. Michalovce  Zaradený do evidencie čakateľov
 3.  21. 4. 2021  Jaroslav K. Michalovce  Zaradený do evidencie čakateľov
 4.   10.6.2022 Ilarion B. Sobrance Zaradený do evidencie čakateľov
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované