Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

AKTUALITY 2013


Vianoce v DSS Strážske

December je najkrajší mesiac v roku, keď človek má k človeku bližšie. Tento mesiac má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, duchovnou prípravou, vianočným pečením a samotnými Vianocami. Tak sa to začalo aj v našom zariadení a vyvrcholilo to Štedrým dňom. Keď nastal Štedrý deň, v zasadačke nášho zariadenia sa v popoludňajších hodinách stretli p. Baánová, p. Mgr. Plitková, p. Pavliková s našimi klientmi pri slávnostnom štedrovečernom stole. Na štedrej večeri nesmela chýbať oplátka, med, cesnak, voňavá kapustnica, rybie filé a zemiaky. Potom sme si zaspievali známe vianočné koledy a nechýbali ani očakávané darčeky pod vianočným stromčekom. Bolo že to radosti. Klienti mali žiarivé usmiate tváre a sem - tam vypadla aj slzička dojatia a šťastia, ale to všetko patrí k Vianociam .
Vianoce v meste Strážske

"Dnes želanie si vyprosujem, prosbu Ježiškovi predkladám a ďakujem. Za všetkých ľudí dobrej vôle, by nemali už žiadne bôle." Tieto slová vianočného vinšu, ktoré zazneli z úst našej klientky otvorili vianočnú besiedku v meste Strážske, ktorá sa konala dňa 18. 12. 2013 vo Viacúčelovej sále v Strážskom. Pre účastníkov tohto podujatia bol pripravený bohatý kultúrny program. Na tejto akcii sa prezentovali svojim programom deti z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom. Aj klienti nášho zariadenia vystúpili s pripraveným programom – vianočnou zumbou. Na záver besiedky si všetci spolu zaspievali krásnu vianočnú pieseň Tichá noc.
Vianočná besiedka - Klub dôchodcov v Strážskom

Vianoce sú sviatky pokoja a radosti. V takomto duchu sa niesli aj naše vianočné vystúpenia a besiedky. Dňa 17. 12. 2013 sa naši 7 klienti zúčastnili vianočnej besiedky Klubu dôchodcov v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Pod vedením p. Márie Peťkovej, predsedníčky klubu sme vystúpili s pripraveným vianočným programom. Veľký potlesk a sladká odmena svedčili o tom, že predvedené vystúpenie bolo úspešné a všetkým prítomným sa páčilo.
Mikuláš v našom zariadení

Sviatok Sv. Mikuláša sme oslávili v našom zariadení dňa 5. 12. 2013. Celý rok sme sa tešili na tento deň a usilovne sme sa na neho pripravovali. Už od skorého rána u nás vyhrávali vianočné koledy, ktoré navodili skvelú náladu. Mikulášsky deň dotvárala aj výstavka vianočných výrobkov z ergoterapeutických dielní. Príchod Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom do nášho zariadenia bol spojený s rozsvietením jedličky a nádherným vianočným programom našich klientov. Sme veľmi radi, že aj tento rok na nás Mikuláš nezabudol a odmenil nás sladkosťami.
Exkurzia vo VÚ 11-02 Michalovce

Dňa 26. 11. 2013 sa naši 6 klienti zúčastnili exkurzie vo vojenskom priestore útvaru 11-02 v Michalovciach. Týmto chceme aj veľmi pekne poďakovať pplk. Ing. Ľubomírovi RAPCOVI, veliteľovi útvaru, že nám povolil vstup do objektu, rtn. J. Manovi a ostatným vojakom, ktorí nám predviedli názornú ukážku vo vojenskom priestore. Klienti sa povozili na Tatre 815 8x8, nákladnom vozidle Aktis a bojovom vozidle BVP 1. Nasledovala ukážka ručných zbraní samopaľ vz. 58, guľomet UGL vz. 59L a odstreľovacia puška. Pre našich klientov to bola neskutočná zábava. Veď kto sa môže pochváliť takýmto kúskom, že sa vozil na spomínaných vozidlách a na vlastné oči videl zbrane? Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Výlet do Košíc

Dňa 07. 11. 2013 sme pre šiestich klientov nášho zariadenia zorganizovali celodenný výlet do Košíc, Európského hlavného mesta kultúry. Pre účastníkov výletu boli naplánované tieto aktivity: cestovanie vlakom, návšteva Domu sv. Alžbety, prechádzka po moste zaľúbených, posedenie v cukrárni Aida a taktiež návšteva nákupného centra Aupark. Cestovanie vlakom bolo pre našich klientov príjemný žážitok, ktorý mal aj náučný charakter. Rozprávanie klientov o nových žážitkoch z výletu a cesty vlakom svedčilo o tom, že sa akcia všetkým páčila.
Oslava narodenín

Klientky Mária a Margita oslávili v priebehu mesiacov september a október krásne osemnáste narodeniny. Na svoju „párty“ si pozvali najlepších kamarátov zo zariadenia. Na oslavách nechýbala torta, množstvo darčekov a samozrejme aj slávnostný prípitok. Za personál prajeme obom oslávenkyniam hlavne veľa zdravia, pohody, úsmevov a množstvo skvelých zážitkov.
Návšteva v MŠ Staré

Na pozvanie pani riaditeľky Márie Litunovej sme dňa 28.10.2013 navštívili deti v materskej škole Staré. Pochváliť sme sa mohli výrobkami z ergoterapeutických dielní a zároveň naši klienti predviedli ukážky pletenia košíkov z novinového papiera. Nezabudli sme im ozrejmiť aj spôsoby zhotovovanie výrobkov servítkovou technikou. Veríme, že naša návšteva v materskej škole nebola posledná a v nadviazanej spolupráci budeme naďalej pokračovať.

 

Slávnostná akadémia - DSS ANIMA Michalovce

Dňa 16. 10. 2013 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia založenia divadelného súboru ANIMA pri DSS ANIMA Michalovce. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia mesta Michalovce, podpredseda KSK Emil Ďurovčík a iní účastníci podujatia. Spomínanej slávnosti sa zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Na akadémii sa členovia divadelného súboru ANIMA prezentovali niekoľkými predstaveniami a tanečnými vystúpeniami, za čo zožali obrovský úspech a dlhý potlesk. Na tomto podujatí nechýbali ani iné súbory z mesta Michalovce, ktoré spolupracujú s divadelným súborom ANIMA.
40. výročie LIDWINA – DSS Strážske

Dňa 25. 9. 2013 sme si pripomenuli 40. výročie založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so Základnou umeleckou školou Strážske zorganizovali slávnostnú akadémiu, na ktorú prijalo pozvanie viacero významných hostí. Atmosféru svojim kultúrnym programom pomáhali dotvoriť naši klienti a svojou porciou talentu k slávnostnej chvíli prispeli aj žiaci základnej umeleckej školy. Oslavy 40. výročia založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske pokračovali pre pracovníkov zariadenia v popoludňajších hodinách v priestoroch reštaurácie Aztéka. Do nastávajúcich rokov želáme LIDWINE mnoho spokojných klientov a zamestnancov.
Športové dopoludnie – DSS DOMKO Košice

Dňa 1. 10. 2013 sa v športovo – zábavnom areály na Alejovej ulici v Košiciach konalo športové dopoludnie pre klientov zariadení KSK, ktoré zorganizoval DOMKO - DSS Košice. Naše zariadenie na tomto športovom podujatí reprezentovali Mária Horváthová, Dagmara Murgáčová, Milan Hromý, Lukáš Žiga a Ivan Horváth. O príjemne strávené dopoludnie plné zábavy a športu sa postarali tieto športové disciplíny: petangue, floorball, stolný tenis, prekážkový beh a hod na cieľ. Z nášho športového družstva sa najviac v súťažení darilo Ivanovi Horváthovi, ktorý v disciplíne prekážkový beh získal tretie miesto. Športové dopoludnie ukončilo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien.
VENČEK - Tanec pre radosť

Klienti z LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom absolvovali od októbra 2012 kurz spoločenského tanca, ktorý dňa 06.02. 2013 vyvrcholil záverečným vstúpením a nazvali ho „Venček“. Podujatie sa uskutočnilo v Centre voľného času - Dome kultúry v Strážskom. Štyri tanečné páry v slávnostných šatách po nástupnej polonéze boli ocenené diplomom o absolvovaní kurzu spoločenského tanca a následne sa predviedli v 6 tancoch. Do tanca im tlieskali aj pozvaní hostia z KSK a zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce a HARMÓNIA- DSaDSS Strážske. Spoločne si zatancovali a zasúťažili pri balónovom tanci a nakoniec si zvolili a korunovali MISS tanca. Celé podujatie moderoval inštruktor spoločenského tanca Ing. František Berta z Vranova nad Topľou, ktorý po prvý krát vo svojej praxi pripravoval deti z postihnutím a po ukončení akcie sa vyjadril: „Mal som obavy keď ste ma oslovili, ale dnes viem, že som sa rozhodol správne. Bolo úžasné sledovať svojich žiakov počas tých 5 mesiacov s akým nadšením a radosťou sa učia a tancujú. Dovolím si tvrdiť, že prekonali všetky moje očakávania. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.“ Celý projekt „Venčeka“ vypracovali a organizovali sociálni pracovníci zariadenia. Klienti zo zariadenia už niekoľko rokov pod vedením sociálnych pracovníkov a vychovávateľov navštevujú CVČ v Strážskom a zúčastňujú sa mnohých spoločných aktivít so zdravými deťmi, čo svedčí, že integračným aktivitám je v zariadení venovaná maximálna pozornosť. V budúcnosti môže priniesť kladné výsledky v procese deinštitucionalizácie zariadenia.