Motto týždňa: „Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“ (Platón)