SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Základné sociálne poradenstvo je aj súčasťou sociálnej služby poskytovanej  v našom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Základné sociálne poradenstvo je vykonávané sociálnymi pracovníčkami zariadenia. Ide najmä o posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.