Motto týždňa: „Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“ (Platón)

Fotogaléria - Ubytovacia časť – budova

Fotogaléria - Vnútorné priestory

Sociálna rehabilitácia

Pracovná terapia

Výrobky z našich dielní

Fotogaléria - Zo života klientov