Motto týždňa: „Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“ (Paulo Coelho)

Fotogaléria - Exteriér zariadenia

Fotogaléria - Ubytovacia časť – budova

Fotogaléria - Vnútorné priestory

Sociálna rehabilitácia

Pracovná terapia

Výrobky z našich dielní

Fotogaléria - Zo života klientov