Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

Spoznávaj mesto Michalovce a samého seba

Za pekného počasia dňa 13. mája 2017 sa obyvatelia komunitného bytu Chemik vybrali v sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie na spoznávanie mesta Michalovce. Návšteva mesta pozostávala z prechádzky cez centrum mesta a jeho širšieho okolia. V centre mesta si mohli prijímatelia vyskúšať verejné šachy, pozrieť si unikátnu výstavu fotografií michalovského fotografa ĽudovítaFöldy, kochať sa mestskými fontánami a parkmi, vidieť známe kostoly mesta, relaxovať a zabaviť sa na preliezkach pri jazierku Baňa. Prečo spoznaj samého seba? Lebo prijímatelia mali možnosť manipulovania s financiami priamo v praxi. Pýtali si sami cestovný lístok a zmrzlinu. Rozhodovali sa ako sa bude výlet ďalej vyvíjať. Zisťovali v sebe samom, čo viem, čoho sa bojím a v čom som priebojný. Spoznávanie bolo úžasné. Veď pozrite sa na to sami ;)Deň matiek – Klub dôchodcov

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám, ale aj babičkám, a preto sme nemohli zabudnúť ani na klub dôchodcov. Dňa 11. mája 2017 smev reštaurácii Aztéka členkám klubu dôchodcov ponúkli kultúrne pásmo plné tanca a piesní. Vytvorili sme skvelú atmosféru, ktorú prítomní ocenili úsmevom a dlhým potleskom.Divadlo na predmestí – vystúpenie „Danka a Janka“

Je už dlhodobou tradíciou, že sa klienti nášho zariadenia aktívne zúčastňujú sprievodných podujatí v meste Strážske, ktoré tvoria kolorit stavania „mája“. Ten je symbolom boja zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Inak tomu nebolo ani teraz. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie naši klienti predviedli skvelé tanečné vystúpenie, odmenené úprimným potleskom. Okrem nich sa na programe zúčastnili aj žiaci predškolských a školských zariadení nášho mesta, členovia SS Gaštanka a FS Strážčan.Stavanie mája v meste Strážske

Je už dlhodobou tradíciou, že sa klienti nášho zariadenia aktívne zúčastňujú sprievodných podujatí v meste Strážske, ktoré tvoria kolorit stavania „mája“. Ten je symbolom boja zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Inak tomu nebolo ani teraz. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie naši klienti predviedli skvelé tanečné vystúpenie, odmenené úprimným potleskom. Okrem nich sa na programe zúčastnili aj žiaci predškolských a školských zariadení nášho mesta, členovia SS Gaštanka a FS Strážčan.Divadelné predstavenie žiakov LDO „Bedári“

Dňa 7. apríla 2017 sa naši klienti, obyvatelia tréningového bytu a komunitného bytu Chemik zúčastnili divadelného spracovania hry Victora Huga s názvom „Bedári“.Žiaci literárno-dramatického odboru ho odohrali v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Strážskom. Ich herecké výkony boli skvelé a celé predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Srdečne ďakujeme za pozvanie a prajeme veľa úspechov.Veľkonočná výstava výrobkov ZSS

Úrad Košického samosprávneho kraja a jeho odbor sociálnych veci a zdravotníctva usporiadal dňa 3. apríla 2017 Veľkonočnú výstavu výrobkov zariadení sociálnych služieb, ktorá sa uskutočnila priamo v budove úradu. Na uvedenej výstave sme sa zúčastnili aj my a prostredníctvomergoterapeutiek sme prezentovali výrobky klientov nášho zariadenia.Strážčanský slávik

Milujem spev. Sprevádza ma celým mojim životom. Preto som sa aj tohto roku zúčastnila súťaže v interpretácii ľudovej piesne „Stražčanský slávik“. Bol to už jej 19. ročník a uskutočnila sa v sále Mestského kultúrneho strediska Strážske. Ak keď som na súťaži reprezentovala naše zariadenie a mala som veľkú zodpovednosť, tréma mi nezväzovala ruky, teda vlastne hlasivky :o) Vystúpila som s ľudovou piesňou „Kedz ja išla z koscela“ a vo svojej kategórii sa mi podarilo zlatého slávika vyhrať. Som naozaj šťastná. Chcem sa poďakovať inštruktorke sociálnej rehabilitácie Veronike, ktorá ma na súťaž pripravovala. Mária SRDEČNE BLAHOŽELÁME (zamestnanci zariadenia)Filmové predstavenie BODI: Psia superstar

Žiť a ísť v stopách niekoho iného v jasne nalinkovaných riadkoch života je pre Bodiho nezmierňujúce. Nájsť sám seba a žiť svoj sen, to ho vedie vpred i napriek mnohým prekážkam. Dňa 25. februára 2017 sa v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou premietalo filmové predstavenie psíka Bodiho, ktorý sa chcel stať superstar. V sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie vycestovali naši klienti do susedného mesta, aby si mohli uvedené filmové predstavenie vychutnať. Príbeh bol pre našich klientov veľmi poučný, keďže rovnako ako Bodi aj oni hľadajú tú správnu motiváciu a príležitosť žiť život nezávislého človeka. Následne celú cestu domov v autobuse živo diskutovali o paralelách Bodiho a ich vlastných životov.Fašiangový večer

Dňa 3. 2. 2017 sa v sále Mestské kultúrneho strediska Strážske uskutočnila akcia s názvom„5. Fašiangový večer“. Okrem množstva účinkujúcich sa podujatia zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pripravili zaujímavú choreografiu na rytmickú pieseň od známej ukrajinskej speváčky Ruslany.Vianočné obdobie 2016
Seminár – Cesta ku kvalitným sociálnym službám

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske v mesiaci apríl zorganizoval prvý zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“, ktorý bol zameraný na prebiehajúci proces deinštitucionalizácie v tomto zariadení. V dňoch 29. a 30. 11. 2016 sa v našom zariadení uskutočnil druhý zo série seminárov, ktorý niesol ten istý názov. Účastníkmi seminára boli zástupcovia verejných poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Hlavná téma druhého seminára bola Ergoterapia – liečba prácou a Práca ako pilier nezávislého života, ktorej sa vo svojich prezentáciách venovali Mgr. Marianna Plitková a PhDr. Viliam Hakve. Po nich nasledovala návšteva tréningového bytu v zariadení, ergoterapeutických dielní a návšteva komunitného bytu, ktorý sa nachádza v centre mesta Strážske.
Show Tvoja tvár znie povedome

Dňa 28. 10. 2016 sa uskutočnila show s názvom Tvoja tvár znie povedome. V programe vystúpili klienti LIDWINA DSS Strážske, ktorí napodobňovali svetoznámych spevákov a speváčky. Na svoje vystúpenie sa klienti s radosťou pripravovali a tešili. Nácvik programu trval necelé štyri mesiace, ktorého súčasťou bol aj výber a zhotovenie kostýmu pre klienta, ktorý predstavoval daného interpreta. Samotné vystúpenie sa uskutočnilo v telocvični LIDWINA DSS Strážske. Všetci účinkujúci klienti predviedli svoj talent. Odmenou im bol potlesk od všetkých zúčastnených divákov.
Konferencia

Dňa 28. 9. 2016 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnila konferencia pod záštitou predsedu Košického samprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu s názvom „Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnej služby“. Organizátormi konferencie boli Košický samosprávny kraj v spolupráci s našim zariadením. Konferenciu otvoril Ing. Ondrej Bernát. So svojimi prednáškami následne vystúpili Ing. Zuzana Jusková, PhDr. Lýdia Bušaničová, PhDr. Viliam Hakve, PhDr. Jozef Vorobel, PhD., Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a JUDr. Peter Demek. Okrem nich sa konferencie zúčastnili aj Ing. Viera Tomanová, Ph.D, komisárka pre deti Slovenskej republiky a Mgr. Ľubica Vyberalová, zástupkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom konferencie bolo priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike, diskutovať o zvyšovaní statusu prijímateľa sociálnej služby a o ochrane jeho práv.
Deň dobrovoľníctva

Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve – slogan, ktorý všetkých Slovákov sprevádzal počas Týždňa dobrovoľníctva v dňoch od 16. do 22. 9. 2016. Do uvedenej aktivity sa zapojilo aj naše zariadenie. V piatok 22. septembra sme sa spoločne so Strednou odbornou školou Strážske vydali na cestu k vzájomnej pomoci, tolerancii, pochopeniu a zblíženiu dvoch na prvý pohľad odlišných svetov. V priestoroch telocvične školy im klienti zariadenia predviedli svoju kreativitu, šikovnosť a umelecké nadanie. Naopak žiaci SOŠ pripravili pre našich klientov viacero športových aktivít, vzájomne sa zoznámili, porozprávali, ukázali svoje srdce. Dokázali vyvrátiť mýtus, že dnešná mládež je zahľadená len sama do seba a ľudia s mentálnym postihnutím sú pre nich len prostriedkom na „dobrú“ zábavu. Podujatie svojou prítomnosťou a krátkou prednáškou o dobrovoľníctve obohatila aj Mgr. Dominika Hradiská, koordinátorka projektov. Na záver nám ostáva už len poďakovať všetkým zúčastneným. Osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi a pedagógom školy, ktorí nás počas celého podujatia aktívne podporovali. Viac o vydarenom piatku vám porozpráva priložená fotogaléria...
Indiánske leto

Tí, ktorí rozprávajú príbehy, vládnu svetu. Takto to tvrdí stará indiánska múdrosť a nám neostáva nič iné, iba s ňou súhlasiť. Pri príležitosti rozlúčky s letom nám jeden z takýchto príbehov porozprávali aj naši priatelia, klienti zariadenia. A aby studnica starých múdrostí z legendárnych prérií bola naplnená až po okraj, ich príbeh bol nefalšovane indiánsky. Aspoň na niekoľko nádherných momentov sme sa opäť preniesli do mladosti, ktorou nás nezištne sprevádzal Karl May a jeho Winnettou, Old Shatterhand a mnohí ďalší hrdinovia. Priatelia ďakujeme, bolo to úžasné. Veríme, že ste si grilovaciu párty po vystúpení poriadne užili :o) HOWGH!!!
Klub sebaobhajovania na potulkách Košicami

V rámci Klubu sebaobhajovania sme sa 4. augusta rozhodli navštíviť Košice. Našim cieľom bolo spoznať kúsok z bohatej histórie tohto krásneho mesta. Vyrazili sme ráno vlakom a keďže sme boli po takmer hodinu o pol trvajúcej ceste mierne unavení, začali sme našu púť do minulosti malým kávovým dopingom. Sily sme doplnili /placebo kofeín z automatu asi zabral/ a vyrazili sme. Dóm svätej Alžbety bol našou prvou zastávkou /veď ako inak/. Nenavštíviť tento symbol mesta by bolo ako nevystúpiť na Eifelovu vežu počas dovolenky v Paríži. Napriek tomu však bol hlavný cieľ našej cesty trošku iný, jemne temnejší. Svoje brány nám otvorila Miklušova väznica, našťastie len ako turistom a objavovateľom histórie. Miklušova väznica je súbor dvoch prepojených meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. V temnom podzemí nám nebolo všetko jedno, trošku menej sme sa báli v priestoroch Katovho bytu. Boli sme však unesení touto cestou do minulosti. Vôbec sme netušili, že niekedy ľudia takto žili. O to viac si teraz vážime výdobytky dneška :o). A k nim patrí aj skvelý obed v obchodnom centre, káva a zákusok v miestnej cukrárni a samozrejme aj malé nakupovanie. Keď už sme boli dokonale unavení z putovania niekoľkými storočiami, nechali sme sa v pohodlí vlaku odviesť späť domov do Strážskeho. Sme radi, že sme Vám mohli o našom skvelom výlete porozprávať. Vaši M+D+L+M :o)
Zemplínska šírava

Na rekreačný pobyt na Zemplínskej šírave, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20. 6 – 24. 6. 2016 pre 27 klientov nášho zariadenia, sme sa všetci veľmi tešili. V pondelok ráno 20. 6. 2016 sme netrpezlivo čakali kedy nás autá odvezú k hotelu Energetik. Najprv nás čakalo ubytovanie na izby, ktoré sme hravo zvládli. Po obede sme sa venovali športovým aktivitám a spoločenským činnostiam. Ukončením tohto dňa bola večerná diskotéka. V nasledujúci deň, sme sa hneď po raňajkách vychystali na prechádzku po okolí spojenú s relaxom pri vode. Poobede sme sa venovali tvorivým činnostiam. Tropické teploty nás v stredu doobeda vylákali ku vode, kde sme sa príjemne schladili a taktiež vyšantili. V odpoludňajších hodinách sme sa pripravovali na večerné opekanie klobásky spojené s narodeninovou oslavou troch klientov. Ani v tento deň nechýbala diskotéka, na ktorej sa s nami zabávala aj naša p. riaditeľka a ďalší zamestnanci zariadenia, ktorí nás v ten deň prišli navštíviť. Predposledný deň nášho pobytu sme si opäť užili pri vode, zabávali sa rôznymi aktivitami a absolvovali večernú prechádzkou s posedením pri čapovanej kofole. V posledný deň nás čakalo balenie a návrat domov. Do zariadenia sme sa vracali s dobrou náladou a kopou nových zážitkov.

 
Divadlo PORTAL v LIDWINA DSS

Bol raz jeden hlúpy Jano namiesto nie, vravel áno. Miesto áno zase nie, mali s ním len trápenie ... Týmito slovami sa začalo divadelné predstavenie s názvom O hlúpom Janovi, ktoré nám prišli zahrať herci z Prešovského komorného divadla bez opony PORTAL. Dňa 15. 6. 2016 sa v priestoroch telocvične nášho zariadenia zišli klienti, aby si pozreli činohernú rozprávku na ľudový motív. Popletený príbeh o tom, ako láska a dobro zvíťazí nad hlúposťou dopĺňali veselé pesničky a interakcie hercov s divákmi. Divadelné predstavenie navodilo príjemnú atmosféru a dobrú náladu u našich klientov. Odmenou pre hercov bol silný potlesk divákov.
Slávnostné otvorenie komunitného bytu

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske sa v roku 2014 aktívne zapojil do Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ /NP DI/. Z tohto dôvodu sa v mesiaci december 2014 v priestoroch zariadenia zriadil tréningový byt pre šiestich prijímateľov s nižšou mierou podpory. Jeho hlavnou úlohou bolo vytvorenie „domáceho prostredia“ a intenzívny nácvik pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Začiatkom mája 2016 sa títo 6 prijímatelia z tréningového bytu presťahovali do kompletne zrekonštruovaného komunitného bytu, ktorý sa nachádza v meste Strážske. Situovaný je v budove bývalej ubytovne Chemik na ôsmom poschodí. Slávnostné otvorenie komunitného bytu sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2016 o 10.00 hod. Na prvú oficiálnu návštevu prijali pozvanie zástupcovia Košického samosprávneho kraja, predsedníčka a členka sociálnej komisie KSK, riaditeľka DD a DSS Harmónia Strážske a bývalý lokálny konzultant DI nášho zariadenia. Obyvatelia komunitného bytu nás srdečne privítali a najprv nás previedli po jednotlivých miestnostiach bytu. Počas obhliadky sme sa dozvedeli o pocitoch a zážitkoch týkajúcich sa bývania v novom prostredí, o ich denných činnostiach a taktiež o tom ako trávia voľný čas. Nechýbalo ani pohostenie chutným koláčikom, ktorý spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie upiekli.
Festival VIRVAR 2016

Dňa 3.6.2016 sa konalo letné vystúpenie vybraných účastníkov z festivalu „Most úsmevov“ na podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach. Organizátorom bolo Bábkové divadlo Košice v spolupráci KSK. Na podujatí sa zúčastnila aj LIDWINA – DSS Strážske, ktorá sa chcela predstaviť s tancom „Letné lásky“. Festival VIRVAR bol spojený aj s prezentáciou z ukážok tvorby kreatívnych dielní. Tvorbu nášho zariadenia prezentovala ergoterapeutka Dubiaková K. vytvorenými výrobkami. Počasie je nevyspytateľné a ukázalo svoju silu, prekazilo zámer a snahu organizátorov. Na festivale stihlo vystúpiť len jedno zariadenie a podujatie muselo byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené. Veríme, že klienti nášho zariadenia svoj talent a šikovnosť budú môcť ukázať o rok.
XX. ročník Strážčanského jarmoku

Pravidelným kultúrnym podujatím, ktoré mesto Strážske organizuje je jarmok. V dňoch 27. - 28.5.2016 sa uskutočnil už 20. ročník Strážčanského jarmoku. LIDWINA – DSS spolupracuje s mestom Strážske, preto vždy rada privíta pozvanie na takéto podujatie. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Klienti LIDWINA sú vždy odhodlaní predviesť čo dokážu pred obecenstvom. Na jarmoku sa predstavili kultúrnym pásmom „Letná salsa“. Za svoje predstavenie - snahu a schopnosti si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk od návštevníkov jarmoku.
Most úsmevov

Dňa 26.5.2016 sa uskutočnil v Mestskom divadle ASTORES v Rožňave 13. ročník. festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb – „MOST ÚSMEVOV“. Podujatia sa zúčastnilo viacero kolektívov z troch krajov, ktoré sa predstavili v rôznych žánroch dramatickej tvorby. Tohto roku sa klienti LIDWINA – DSS Strážske predstavili s tancom „LETNÉ LÁSKY“. Klienti sa na festival veľmi tešili, pretože chceli prezentovať svoju usilovnosť a nadšenie pre vystúpenie. Cesta do Rožňavy bola dlhá a únavná ale našim klientom to neubralo na energii a predviedli svoje vystúpenie, tak že postúpili medzi kolektívy, ktoré sa predstavia na ďalšom zaujímavom podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach.
Poznávanie prírody v okolí Strážskeho

Krásne slnečné počasie nás dňa 21. 5. 2016 vylákalo do prírody, do blízkych lesov hory Krivošťanky. Cieľom našej turistickej vychádzky bol prameň pitnej vody BELOVÁRKA. Vyštartovali sme z LIDWINA – DSS, cez mestský park a krivošťanský most. Z hlavnej cesty vedie k prameňu strmý kopec, ale ten sme hravo zvládli. Pri prameni BELOVÁRKA sme si urobili prestávku a napili sa dobrej studenej vody. Napravo od tohto prameňa (150m) sme objavili RANČ U DEDA JÁNA alebo FURMÁNOVO. V tomto prekrásne upravenom kútiku prírody nám p. Ivan dovolil opiecť si zakúpené špekáčiky. Po všetkých pekných zážitkoch sa nám cesta naspäť už nevidela taká náročná.
Slávnosť 1. svätého prijímania

Na prijatie sviatosti Eucharistie sa začiatkom roka 2015 začal intenzívne pripravovať Albín, klient nášho zariadenia. Jeho príprava pozostávala z niekoľkých krokov. Albín predovšetkým absolvoval hodiny náboženskej výchovy v rámci vyučovania v špeciálnej základnej škole. Súčasťou jeho prípravy bola aj pravidelná účasť na detských sv. omšiach. Detské sv. omše sa konali každú stredu a počas nich sa veľmi rýchlo začlenil do komunity prvoprijímajúcich detí. Samozrejme nechýbala ani individuálna príprava, ktorá spočívala z hlbšieho vysvetľovania jednotlivých právd viery, tajomstva Eucharistie i zo zvládnutia jednotlivých modlitieb. Samotnej slávnosti 1. svätého prijímania predchádzala prvá svätá spoveď. Albínko po prvýkrát prijal Krista v podobe chleba a vína 15. 5. 2016 v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň matiek v Klube dôchodcov

Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Aj naši klienti tento vzácny deň a neopakovateľnú atmosféru prežili s členmi Klubu dôchodcov. Spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie pripravili krásny program, venovaný mamám, babkám dňa 12.5.2016 v reštaurácií Aztéka v Strážskom. Spevácke a tanečné vystúpenie pod názvom Senzi-Repete obdivovali a s úžasom sledovali všetci prítomní, pre ktorých bolo toto predstavenie vyhradené. Naši šikovní klienti si vyslúžili okrem sladkej odmeny i krásny dlho trvajúci potlesk a nekonečnú chválu. Členovia Klubu dôchodcov sa poďakovali a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa je už tradične dňom, ktorý patrí našim mamám. Pri tejto významnej príležitosti sa dňa 9. mája 2016 uskutočnil kultúrny program v areáli zariadenia LIDWINA - DSS Strážske. Všetci pozvaní sa stretli, aby sa potešili pohľadom na to čo pripravili klienti zariadenia. Kultúrny program uviedla Mgr. Mária Manová básňou. Súčasťou programu bol tradičný ľudový spev doprevádzaný aj tanečnými kreáciami v podaní klientov zariadenia. Na záver programu boli odmenené aj mamičky. Ako poďakovanie a pamiatku na tento deň dostali krásne ručne vyrábané srdiečka a kvety, ktoré pre ne s láskou vytvorili klienti spoločne s ergoterapeutkami. Tento príjemný deň a celé podujatie zavŕšila diskotéka, na ktorej sa všetci do sýtosti vytancovali.
Stavanie mája

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov, i naše zariadenie prijalo pozvanie od Mestského úradu v Strážskom zúčastniť sa tejto peknej tradície. Aj napriek daždivému počasiu prijímatelia Lidwiny v doprovode inštruktoriek sociálnej rehabilitácie vystúpili s krásnym folklórnym programom.
Seminár v našom zariadení

V dňoch 26. a 27. 4. 2016 sme v našom zariadení zorganizovali prvé zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“. Vo svojich prezentáciách sme prítomným účastníkov poskytli informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe súvisiace s procesom deinštitucionalizácie, ktorý v zariadení už dva roky prebieha. Sústredili sme sa hlavne na prípravu klientov k samostatnejšiemu životu, a to formou individuálneho plánovania, programov sociálnej rehabilitácie, tvorbou rizikových plánov a sebaobhajovania. Na seminári sa okrem zástupcov všetkých verejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji zúčastnili aj klienti týchto zariadení. Najbližšie stretnutie k téme transformácie celoročných pobytových zariadení a zvyšovania kvality života ich obyvateľov je naplánované hneď po letných prázdninách opäť v DSS LIDWINA.
December plný prekvapení

V mesiaci december klienti zariadenia vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach s krásnym Vianočným programom a predstavovali výsledky práce z ergodielní. Fotografie zachytávajú atmosféru z Vianočného vystúpenia v meste Strážske a čarovnú pohodu na Vianočných trhoch v Košiciach. O príjemnú predvianočnú náladu sa i tento rok 6. decembra postarali Mikuláš, čert a anjel. Z ich príchodu boli natešení nielen deti ale aj dospelí. Skoro každý klient mal pripravenú nejakú básničku či pesničku, za ktoré boli odmenení mikulášskym balíčkom. Vianoce sú najkrajším sviatkom, na ktorý všetci túžobne čakali. Na príprave a výzdobe zariadenia sa podieľal každý veľmi rád. Zariadením rozvoniavali čerstvo upečené koláčiky a medovníčky. V deň keď sa rozsvietil stromček a pod stromčekom kopa darčekov, bol asi pre všetkých najkrajším zážitkom. Atmosféra a pohoda, ktorá panovala zariadení bola skvelá a všetci si ju poriadne užili.
Ukončenie projektu podporeného Nadáciou SPP

V období od augusta do novembra 2015 sa v našom zariadení realizoval projekt podporený Nadáciou SPP. Informácie o ňom sme priniesli koncom leta a zároveň sme sľúbili, že sa po jeho ukončení k nemu slovom a obrazom ešte vrátime. V tomto roku bola výzva pre zasielanie projektov zameraná na podporu konkrétneho klienta v oblasti individuálneho plánovania. Do grantového programu Opora sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. Vďaka tomu si mohla Dagmara, klientka zariadenia, splniť svoj sen a navštevovať tréningy atletiky v meste Humenné. Za toto obdobie ich absolvovala spolu 30 a vďaka individuálnemu prístupu trénera Mgr. Mareka Lučku sa dostatočne pripravila na dva bežecké preteky v Humennom a Strážskom. Súťažila v spoločnosti zdravých detí a treba povedať, že sa v ich konkurencii v behu na 600 a 500 metrov vôbec nestratila. Účasťou na tréningoch si upevnila svoje zdravie, zvýšila fyzickú zdatnosť a našla si množstvo nových priateľov. Zároveň si osvojila pravidlá cestovania autobusom a naučila sa orientovať v neznámom prostredí mimo zariadenia. Všetky tieto činnosti prispeli k skutočnosti, že Dagmara je dnes o niečo samostatnejšia a sebavedomejšia. Aj po ukončení projektu bude spolupráca medzi zariadením a atletickým klubom v Humennom trvať naďalej a Dadka bude môcť v tréningoch pokračovať. Na záver sa v jej mene chceme Nadácii SPP poďakovať za splnenie obrovského sna. Veľká vďaka patrí aj inštruktorke sociálnej rehabilitácie Bc. Jane Maruščákovej, ktorá ju počas celého projektu na tréningoch a pretekoch sprevádzala, ako aj trénerovi Mgr. Marekovi Lučkovi, za jeho profesionálny a ľudský prístup.
Medzinárodná konferencia

Implementačná agentúra MPSVR SR dňa 14. - 15. 10. 2015 zorganizovala Záverečnú medzinárodnú konferenciu o procese deinštitucionalizácie v Slovenskej Republike, pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Účastníkmi konferencie, ktorá sa konala v Senci, boli slovenskí a zahraniční odborníci, riaditelia, zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb. Program konferencie bol rozdelený do jednotlivých blokov, ktoré boli zamerané na zmenu paradigmy sociálnych služieb, zmenu postoja, zmenu prostredia a zmenu v aktivizácii a zamestnávaní. V panelovej diskusii ohľadom zmeny fyzického prostredia vystúpila aj riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Lýdia Bušaničová. Súčasťou programu boli aj odborné workshopy. Jedným z nich bol aj workshop zaoberajúci sa problematikou sebaobhajovania. Jeho moderátorom bol Marián Horanič zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Hlavným rečníkom bol PhDr. Viliam Hakve, ktorý prezentoval svoje poznatky a skúsenosti so založením a činnosťou Klubu sebaobhajovania v LIDWINA – DSS Strážske. Mária Horváthová, prijímateľka sociálnych služieb a zároveň aj členka klubu sebaobhajoby spomínaného zariadenia sa podelila o svoje dojmy a zážitky. Sprievodnou akciou konferencie bola inštalácia fotografií fotografa Martina Baláža.
Športové hry DSS HARMONIA

Šport zabezpečuje zdravý vývoj človeka, zvyšuje zdatnosť, upevňuje zdravie, učí nás pracovať na sebe a prekonať samého seba. Prijímatelia s nadšením prijali pozvanie zúčastniť sa na IV. ročníku športových hier klientov ZSS v pôsobnosti KSK, ktoré sa uskutočnili 26. septembra 2015 v areáli mestského futbalového ihriska v Strážskom. Organizátorom týchto hier bolo zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske. Súťažiace družstvá si zmerali sily v šiestich disciplínach: zábavná štafeta, hod na cieľ, výkop do bránky, skladanie puzzle, lovenie – rybári a preťahovanie lanom. Po ukončení športových disciplín sa uskutočnilo vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a všetkým zúčastneným sa podával guľáš. Po chutnom obede pokračovala voľná zábava. Na záver chceme poďakovať usporiadateľom športových hier za vytvorenie príjemnej atmosféry a za krásne strávený deň. Dadka, Ivan a Milan si tento deň športu naozaj užili.
Projekt podporený nadáciou SPP

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V programe OPORA sa dlhodobo snaží podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. V tomto roku bola výzva zameraná na tvorbu projektov, podporujúcich individuálny plán jedného konkrétneho klienta. Pre LIDWINU – DSS Strážske sa týmto otvoril priestor na zapojenie sa do programu individuálnym plánom vypracovaným pre klientku Dagmaru. Zameraný je práve na jej aktivizáciu pravidelným navštevovaním tréningov atletiky v meste Humenné. Individuálny plán spĺňa viacero atribútov. Okrem rozvíjania fyzickej zdatnosti umožní klientke integrovať sa medzi intaktnú populáciu spoločnými tréningami so zdravými ľuďmi. Podporí rozvoj jej samostatnosti a kompetencií v oblasti cestovania autobusom – určenie smeru jazdy a zakúpenie cestovného lístka, orientácie v cudzom prostredí – premiestnenie sa z autobusovej zastávky na miesto tréningov a späť. Výsledkom bude rozvoj jej samostatnosti, sebavedomia a vlastnej sebaúcty. Uvedený individuálny plán bol nadáciou SPP podporený a v súčasnosti sa realizuje. Po jeho úspešnom ukončení vám v decembri prinesieme ďalšie informácie.
Exkurzia v Bratislave – príklady dobrej praxe

Na pozvanie pani Viery Záhorcovej, expertky pre oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti pre NP DI sme v dňoch 5. - 7. augusta v rámci kurzu podporovaného zamestnávania navštívili Bratislavu. Zámerom návštevy bolo oboznámenie klientov a zamestnancov nášho zariadenia s príkladmi dobrej praxe v oblasti aktivizácie mentálne postihnutých ľudí a ich uplatnení na voľnom trhu práce. Kaviareň Radnička bola prvou zastávkou našej exkurzie. V jej priestoroch sa naši klienti dozvedeli, čo všetko práca čašníka zahŕňa, aké sú jeho povinnosti a aké sú výhody zamestnaného človeka. Zároveň si prácu čašníka všetci na vlastnej koži vyskúšali. Natrénovali si komunikačné zručnosti v úlohe zákazníka i v úlohe personálu. Samozrejmosťou bolo, že sa naučili pripraviť skvelú kávu. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Petržalky, kde sme navštívili Pracovno – socializačné centrum Impulz. V rámci svojej chránenej dielne zamestnáva päť klientov s mentálnym postihnutím. Zameriava sa na výrobu sviečok. Samotnú výrobu sme si mohli vyskúšať. Našou poslednou zastávkou bola pobočka McDonalds na Námestí SNP. Porozprávali sme sa so zdravotne postihnutými zamestnancami a tí nám zároveň vysvetlili a predviedli, čo všetko ich práca zahŕňa. Úlohou týchto ľudí je triedenie odpadu. Samozrejme aj s touto prácou sa naši klienti vlastnoručne zoznámili. Keďže v Bratislave nie sme každý deň, vo voľnom čase sme si prezreli hrad, vychutnali si podvečernú atmosféru starého mesta a v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015 sme boli účastníkmi koncertu Janka Ledeckého a Silent tria. Cesta vlakom späť do Strážskeho bola síce dlhá a náročná, vracali sme sa však plní inšpirácie a pozitívnych dojmov.