Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

AKTUALITY 2020

 Vianočný dar.
Vďaka štedrým darcom sme krátko pred Vianocami rozdali darčeky 78 prijímateľom sociálnej služby nášho zariadenia.
Krabičky boli naplnené drogériou, sladkosťami a trvanlivými potravinami. Boli tam aj ponožky, rukavice, knižky, krížovky, hrnčeky, vianočné dekorácie či kreslený odkaz od detí alebo vianočný pozdrav od darcov. Naši prijímatelia boli veľmi milo prekvapení, potešení a o to vďačnejší, že aj v tomto ťažkom období, majú ľudia srdce otvorené a plné dobročinnosti.
Bolo emotívne a krásne vidieť v očiach prijímateľov nielen radosť z darčeka, ale aj vrúcne dojatie. Týmto chceme veľmi pekne poďakovať organizátorom tohto vzácneho projektu, ale aj darcom, za množstvo darčekov.


 Vianoce v LIDWINE
Vianoce sú sviatky radosti, pokoja a štedrosti. Sú najočakávanejšími sviatkami v roku, pretože ukrývajú v sebe zvláštne magické čaro, ktoré dokáže roztopiť každé srdce. Aj v našom zariadení sú výnimočnou udalosťou, na ktorú sa naši prijímatelia každoročne pripravujú nielen duchovne, ale aj výrobou rôznych vianočných dekorácií.
Tak ako každý, aj tento rok sme sa dňa 24. decembra 2020 stretli s  prijímateľmi sociálnych služieb pri štedro prestretých stoloch. Okrem chutných štedrovečerných dobrôt nechýbal ani Ježiško, ktorí bohato obdaroval každého prijímateľa v zariadení.
Na záver sme si spoločne pri svetle sviečok zaspievali pieseň Vianoc – Tichú noc. Spoločne sme prežili vzácne chvíle, naplnené radosťou, duchovným povzbudením a vzájomnou blízkosťou. Na Vianoce predsa nemá byť nikto sám.


 Vianočný príbeh
V poradí už druhý ročník vianočného kultúrneho programu „Vianočný príbeh“ sa konal dňa 18. decembra 2020. Prijímatelia sociálnej služby, si za pomoci inštruktoriek sociálnej rehabilitácie nacvičili a predviedli, krásny vianočný program naplnený spevom, básňami, tancom i dramatizáciou príbehu. Za svoj výkon a účastné predstavenie zožali zaslúžený potlesk a obdiv všetkých prítomných.


 Sv. Mikuláš v našom zariadení
Tak ako každý rok aj tento zavítal do nášho zariadenia Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Aj dňa 6. decembra 2020 na nás nezabudol a dostavil sa v sprievode čerta a anjela. Prišiel s nošou plnou sladkých dobrôt, ktorými urobil radosť všetkým prijímateľom zariadenia.
Prijímatelia sa dobre bavili, za odplatu im zaspievali a zarecitovali. Oslavou sv. Mikuláša sa začalo v zariadení vianočné obdobie, obdobie veľkých príprav a očakávaní najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.


 Vedomostný kvíz – Ukáž čo vieš
Zapojiť mozgové bunky, spolupracovať v tíme a dozvedieť sa niečo nové, to bolo cieľom vedomostného kvízu, ktorý sme si pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb LIDWINA – Strážske.
Vedomostný kvíz „Ukáž, čo vieš“ sa uskutočnil 24. novembra 2020. Na začiatku zábavného kvízu sme si povedali pravidlá hry. Súťažili tri trojčlenné družstvá v šiestich kolách s rôznou tematikou. Jednotlivé oblasti boli prijímateľom sociálnej služby známe, ku každej otázke dostali tri možnosti odpovede. Správna odpoveď bola ohodnotená čokoládovou mincou. Vyhralo družstvo s najvyšším počtom mincí. Hra plná emócií, smiechu a súťaživosti, zožala u našich prijímateľov úspech.


 Opekám JA, opekáš TY...
Leto je v plnom prúde a prijímatelia sociálnych služieb v LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske si v rámci jesenných zábavných, ale aj  poučných aktivít na deň 10. septembra 2020 naplánovali letnú záhradnú opekačku.
Klobásku, slaninku, a rôzne grilované dobroty doplnené čerstvým vzduchom tešia takmer každého z nás. Rovnako tak tešia aj prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení, ktorí veľmi radi trávia chvíle pri grilovaní a opekaní. Za pomoci inštruktoriek sociálnej rehabilitácie si pripravili grilované dobroty, po ktorých nechýbala letná záhradná zábava pri hudbe a tanci. Bol to príjemne strávený deň, deň zábavy, oddychu a najmä skvelých a chutných dobrôt.


 Športový deň v LIDWINE
Inštruktorky sociálnej rehabilitácie na dňa 4. septembra 2020 pripravili pre prijímateľov sociálnej služby zábavný a napínavý deň v podobe Športového dňa. Cieľom športového dňa bolo nielen preveriť zručnosť a súťaživosť prijímateľov sociálnych služieb, ale ponúknuť im v tomto zložitom období, v čase pandémie COVID – 19, možnosť odreagovať a zabaviť sa.
Pre prijímateľov sociálnych služieb v tento deň boli nachystané športové disciplíny, ktoré zvládli bez problémov a odmenou za ich výkony im bola nielen obľúbená sladkosť, ale aj následná diskotéka na dvore zariadenia. Veríme, že každí, či už športovec alebo fanúšik, si našiel to svoje a počas tohto dňa sa potešil a aj zabavil.


 Letná šou  – módna prehliadka
Leto je jedno z najkrajších ročných období, keď sa môžeme vyblázniť a užívať si teplé slniečko. Aj napriek obmedzeniam, alebo práve preto sme v našom zariadení LIDWINA - DSS, zorganizovali opäť veľkú letnú šou s hudbou, tancom a občerstvením. Všetko sa dialo vonku na dvore pri bazéne s teplou vodou a dobrou náladou. Ten deň D sa odohrával 12. augusta 2020 v dopoludňajších hodinách.
Začiatok našej akcie bol výnimočný, a to tým, že všetci naši PSS sa zhostili úlohy modelov a modeliek v nádherných letných outfitoch. Postupne sa vyobliekaní predviedli po móle veľkého dvora a ladnými krokmi v rytme hudby ukázali svoje pestré letné oblečenie. Na záver všetkých outfitov, tak ako to býva aj na veľkých prehliadkových mólach nechýbali ani krásne svadobné šaty.


 MILUJEM SLOVENSKO – Milujem LIDWINU.....
Čo robiť v lete, keď nám Covid-19 nedovolí poznávať Slovensko v podobe výletov a expedícií? No predsa poznávať Slovensko inou formou a to zážitkovou, v podobe zaujímavej a hlavne zábavnej súťažnej akcie Milujem Slovensko. Milujem Slovensko je známa súťaž, ktorú vysiela verejnoprávna televízia STV, už niekoľko rokov. V rámci voľného času sme túto súťaž s prijímateľmi sociálnych služieb často sledovali. Prijímateľom sa páčila nielen zábava, ktorú predviedli súťažiaci, ale aj rozmanitosť disciplín. Často sa do týchto disciplín zapájali aj na diaľku, súťažili a hádali známe piesne, či hádanky spolu so súťažiacimi v televízií. S cieľom spríjemniť prijímateľom sociálnej služby v LIDWINA – DSS letné obdobie sme zorganizovali obdobnú súťaž. Deň 24. jún 2020 bol naplnený súťažením, zábavou a vzájomnou spoluprácou. Zámerom však nebola iba zábava a spríjemnenie dňa, ale aj snaha podporiť u našich prijímateľov logické myslenie, rozvoj rozumových schopností či pamäte. V našom zariadení aj toto neľahké obdobie, naplnené obmedzeniami, využívame zmysluplne s cieľom skvalitniť život našich prijímateľov.


 Zlatý slávik LIDWINY
Hudba a spev sú ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu a tónov maľuje obraz plný vznešených citov.“ Hudba a spev sú sprievodcom každodenného života našich prijímateľov sociálnych služieb, tí hudbu milujú a tešia sa každej príležitostí si zaspievať,a zatancovať. Dňa 5. 7. 2020 sme pre ich potešenie a predvedenie ich talentu v našom zariadení zorganizovali akciu po názvom ,,Zlatý slávik LIDWINY.“ Do súťaže sa zapojili prijímatelia sociálnych služieb, ktorí radi spievajú, ovládajú texty ľudových a moderných piesní. Ostatní prijímatelia tvorili obecenstvo, tešili sa s tónov hudby a svojím potleskom povzbudzovali a podporili spevákov. A ako Zlatý slávik LIDWINY dopadol....? No predsa víťazmi boli všetci, odmena sladká a zážitky nezabudnuteľné.


 Fašiangová veselica
Veselú zábavu v maskách a škraboškách a samozrejme aj pravé fašiangové pohostenie zažili prijímatelia sociálnych služieb dňa 18. februára 2020 v podobe fašiangovej veselice. Vzájomnou spoluprácou prijímateľov sociálnych služieb a inštruktoriek sociálnej rehabilitácie sme pripravili nielen zábavný kultúrny program, ale aj chutné  fašiangové pohostenie. Po chutnom občerstvení ešte do poobedňajších hodín pokračovala veselica, kde si všetci spoločne zatancovali a rozlúčili sa s prísľubom budúci rok osláviť v podobne veselej nálade, ak nie ešte v lepšej.


Návšteva Zemplínskeho múzea
Dňa 8. februára 2020 absolvovali prijímatelia sociálnych služieb v sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie zaujímavé kultúrne podujatie. Vybrali sa na návštevu znovuotvoreného a zrekonštruovaného Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
V samotnom múzeu nás milo privítala naša sprievodkyňa, ktorá sa nám venovala počas celej prehliadky. Prijímatelia si zo záujmom prezreli interaktívnu výstavu inštalovanú v múzeu - sakrálne obrazy, expozíciu ukážky historického nábytku,  ktorý bol z rôzneho storočia, figuríny v dobovom oblečení inštalované v skupinkách, postávajúce v priestore. So záujmom sme si obzreli zbierku takmer 500 zväzkov starých tlačí a kníh. V závere sme sa pokochali prekrásnymi obrazmi, ktoré namaľoval známy maliar J. T. Mussson, ktorý sa preslávil svojimi juho-zemplínskymi motívmi z mestských trhov, dedín z okolia Michaloviec. Na záver prehliadky sa všetci svojim písmom snažili podpísať v knihe návštev. 


 Detská sv. omša trochu inak...
V mesiaci január sme sa cítili tak trochu výnimočne. Rímskokatolícky pán farár duchovný otec Adrián nás požiadal, aby sme na detskej svätej omši predviedli naše spevácke a hudobné schopnosti. Pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie sme sa tak pripravovali na – pre nás výnimočný deň – detskú svätú omšu pod našim hudobným vedením.
Dňa 29. januára 2020 bol ten deň „D“, keď hudobný priebeh celej bohoslužby a spev sme s nadšením predviedli nielen pánu kaplánovi Adriánovi, ale aj všetkým prítomným veriacim.
Ukázali sme tak, že aj my – „inak obdarení“ sme šikovní, hudobne a spevácky nadaní a vieme s úctou a dôstojnosťou sláviť tajomstvo svätej omše. Bol to pre nás neopakovateľný zážitok...


 Jakubkové dobrodružstvá
Dňa 16. januára 2020 sa prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – Domov sociálnych služieb zúčastnili na divadelnom predstavení divadla Romathan – Jakubkové dobrodružstvá. Na toto divadelné predstavenie sme dostali pozvanie, ktoré sme s radosťou prijali, z HARMÓNIE – Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov.
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce pri príležitosti Roka slovenského divadla pozvalo svetoznáme profesionálne rómske divadlo Romathan z Košíc do Strážskeho. Svojím vystúpením, kvalitnými hereckými výkonmi zaujali všetkých prítomných. Divadelné predstavenie v sebe skĺbilo hudbu, tanec, ale najmä krásny príbeh o pracovitom, dobrosrdečnom a odvážnom chlapcovi Jakubkovi, ktorý túži po nesmiernom šťastí.