Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

Spoznávaj mesto Michalovce a samého seba

Za pekného počasia dňa 13. mája 2017 sa obyvatelia komunitného bytu Chemik vybrali v sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie na spoznávanie mesta Michalovce. Návšteva mesta pozostávala z prechádzky cez centrum mesta a jeho širšieho okolia. V centre mesta si mohli prijímatelia vyskúšať verejné šachy, pozrieť si unikátnu výstavu fotografií michalovského fotografa ĽudovítaFöldy, kochať sa mestskými fontánami a parkmi, vidieť známe kostoly mesta, relaxovať a zabaviť sa na preliezkach pri jazierku Baňa. Prečo spoznaj samého seba? Lebo prijímatelia mali možnosť manipulovania s financiami priamo v praxi. Pýtali si sami cestovný lístok a zmrzlinu. Rozhodovali sa ako sa bude výlet ďalej vyvíjať. Zisťovali v sebe samom, čo viem, čoho sa bojím a v čom som priebojný. Spoznávanie bolo úžasné. Veď pozrite sa na to sami ;)Deň matiek – Klub dôchodcov

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám, ale aj babičkám, a preto sme nemohli zabudnúť ani na klub dôchodcov. Dňa 11. mája 2017 smev reštaurácii Aztéka členkám klubu dôchodcov ponúkli kultúrne pásmo plné tanca a piesní. Vytvorili sme skvelú atmosféru, ktorú prítomní ocenili úsmevom a dlhým potleskom.Divadlo na predmestí – vystúpenie „Danka a Janka“

Je už dlhodobou tradíciou, že sa klienti nášho zariadenia aktívne zúčastňujú sprievodných podujatí v meste Strážske, ktoré tvoria kolorit stavania „mája“. Ten je symbolom boja zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Inak tomu nebolo ani teraz. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie naši klienti predviedli skvelé tanečné vystúpenie, odmenené úprimným potleskom. Okrem nich sa na programe zúčastnili aj žiaci predškolských a školských zariadení nášho mesta, členovia SS Gaštanka a FS Strážčan.Stavanie mája v meste Strážske

Je už dlhodobou tradíciou, že sa klienti nášho zariadenia aktívne zúčastňujú sprievodných podujatí v meste Strážske, ktoré tvoria kolorit stavania „mája“. Ten je symbolom boja zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar sa obnovujúcej prírody. Inak tomu nebolo ani teraz. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie naši klienti predviedli skvelé tanečné vystúpenie, odmenené úprimným potleskom. Okrem nich sa na programe zúčastnili aj žiaci predškolských a školských zariadení nášho mesta, členovia SS Gaštanka a FS Strážčan.Divadelné predstavenie žiakov LDO „Bedári“

Dňa 7. apríla 2017 sa naši klienti, obyvatelia tréningového bytu a komunitného bytu Chemik zúčastnili divadelného spracovania hry Victora Huga s názvom „Bedári“.Žiaci literárno-dramatického odboru ho odohrali v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Strážskom. Ich herecké výkony boli skvelé a celé predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Srdečne ďakujeme za pozvanie a prajeme veľa úspechov.Veľkonočná výstava výrobkov ZSS

Úrad Košického samosprávneho kraja a jeho odbor sociálnych veci a zdravotníctva usporiadal dňa 3. apríla 2017 Veľkonočnú výstavu výrobkov zariadení sociálnych služieb, ktorá sa uskutočnila priamo v budove úradu. Na uvedenej výstave sme sa zúčastnili aj my a prostredníctvomergoterapeutiek sme prezentovali výrobky klientov nášho zariadenia.Strážčanský slávik

Milujem spev. Sprevádza ma celým mojim životom. Preto som sa aj tohto roku zúčastnila súťaže v interpretácii ľudovej piesne „Stražčanský slávik“. Bol to už jej 19. ročník a uskutočnila sa v sále Mestského kultúrneho strediska Strážske. Ak keď som na súťaži reprezentovala naše zariadenie a mala som veľkú zodpovednosť, tréma mi nezväzovala ruky, teda vlastne hlasivky :o) Vystúpila som s ľudovou piesňou „Kedz ja išla z koscela“ a vo svojej kategórii sa mi podarilo zlatého slávika vyhrať. Som naozaj šťastná. Chcem sa poďakovať inštruktorke sociálnej rehabilitácie Veronike, ktorá ma na súťaž pripravovala. Mária SRDEČNE BLAHOŽELÁME (zamestnanci zariadenia)Filmové predstavenie BODI: Psia superstar

Žiť a ísť v stopách niekoho iného v jasne nalinkovaných riadkoch života je pre Bodiho nezmierňujúce. Nájsť sám seba a žiť svoj sen, to ho vedie vpred i napriek mnohým prekážkam. Dňa 25. februára 2017 sa v kine Mladosť vo Vranove nad Topľou premietalo filmové predstavenie psíka Bodiho, ktorý sa chcel stať superstar. V sprievode inštruktorky sociálnej rehabilitácie vycestovali naši klienti do susedného mesta, aby si mohli uvedené filmové predstavenie vychutnať. Príbeh bol pre našich klientov veľmi poučný, keďže rovnako ako Bodi aj oni hľadajú tú správnu motiváciu a príležitosť žiť život nezávislého človeka. Následne celú cestu domov v autobuse živo diskutovali o paralelách Bodiho a ich vlastných životov.Fašiangový večer

Dňa 3. 2. 2017 sa v sále Mestské kultúrneho strediska Strážske uskutočnila akcia s názvom„5. Fašiangový večer“. Okrem množstva účinkujúcich sa podujatia zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pripravili zaujímavú choreografiu na rytmickú pieseň od známej ukrajinskej speváčky Ruslany.Vianočné obdobie 2016
Seminár – Cesta ku kvalitným sociálnym službám

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske v mesiaci apríl zorganizoval prvý zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“, ktorý bol zameraný na prebiehajúci proces deinštitucionalizácie v tomto zariadení. V dňoch 29. a 30. 11. 2016 sa v našom zariadení uskutočnil druhý zo série seminárov, ktorý niesol ten istý názov. Účastníkmi seminára boli zástupcovia verejných poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Hlavná téma druhého seminára bola Ergoterapia – liečba prácou a Práca ako pilier nezávislého života, ktorej sa vo svojich prezentáciách venovali Mgr. Marianna Plitková a PhDr. Viliam Hakve. Po nich nasledovala návšteva tréningového bytu v zariadení, ergoterapeutických dielní a návšteva komunitného bytu, ktorý sa nachádza v centre mesta Strážske.
Show Tvoja tvár znie povedome

Dňa 28. 10. 2016 sa uskutočnila show s názvom Tvoja tvár znie povedome. V programe vystúpili klienti LIDWINA DSS Strážske, ktorí napodobňovali svetoznámych spevákov a speváčky. Na svoje vystúpenie sa klienti s radosťou pripravovali a tešili. Nácvik programu trval necelé štyri mesiace, ktorého súčasťou bol aj výber a zhotovenie kostýmu pre klienta, ktorý predstavoval daného interpreta. Samotné vystúpenie sa uskutočnilo v telocvični LIDWINA DSS Strážske. Všetci účinkujúci klienti predviedli svoj talent. Odmenou im bol potlesk od všetkých zúčastnených divákov.
Konferencia

Dňa 28. 9. 2016 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnila konferencia pod záštitou predsedu Košického samprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu s názvom „Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnej služby“. Organizátormi konferencie boli Košický samosprávny kraj v spolupráci s našim zariadením. Konferenciu otvoril Ing. Ondrej Bernát. So svojimi prednáškami následne vystúpili Ing. Zuzana Jusková, PhDr. Lýdia Bušaničová, PhDr. Viliam Hakve, PhDr. Jozef Vorobel, PhD., Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a JUDr. Peter Demek. Okrem nich sa konferencie zúčastnili aj Ing. Viera Tomanová, Ph.D, komisárka pre deti Slovenskej republiky a Mgr. Ľubica Vyberalová, zástupkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom konferencie bolo priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike, diskutovať o zvyšovaní statusu prijímateľa sociálnej služby a o ochrane jeho práv.
Deň dobrovoľníctva

Vydaj sa na DOBROdružstvo, nájdi sa v DOBROvoľníctve – slogan, ktorý všetkých Slovákov sprevádzal počas Týždňa dobrovoľníctva v dňoch od 16. do 22. 9. 2016. Do uvedenej aktivity sa zapojilo aj naše zariadenie. V piatok 22. septembra sme sa spoločne so Strednou odbornou školou Strážske vydali na cestu k vzájomnej pomoci, tolerancii, pochopeniu a zblíženiu dvoch na prvý pohľad odlišných svetov. V priestoroch telocvične školy im klienti zariadenia predviedli svoju kreativitu, šikovnosť a umelecké nadanie. Naopak žiaci SOŠ pripravili pre našich klientov viacero športových aktivít, vzájomne sa zoznámili, porozprávali, ukázali svoje srdce. Dokázali vyvrátiť mýtus, že dnešná mládež je zahľadená len sama do seba a ľudia s mentálnym postihnutím sú pre nich len prostriedkom na „dobrú“ zábavu. Podujatie svojou prítomnosťou a krátkou prednáškou o dobrovoľníctve obohatila aj Mgr. Dominika Hradiská, koordinátorka projektov. Na záver nám ostáva už len poďakovať všetkým zúčastneným. Osobitné poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi a pedagógom školy, ktorí nás počas celého podujatia aktívne podporovali. Viac o vydarenom piatku vám porozpráva priložená fotogaléria...
Indiánske leto

Tí, ktorí rozprávajú príbehy, vládnu svetu. Takto to tvrdí stará indiánska múdrosť a nám neostáva nič iné, iba s ňou súhlasiť. Pri príležitosti rozlúčky s letom nám jeden z takýchto príbehov porozprávali aj naši priatelia, klienti zariadenia. A aby studnica starých múdrostí z legendárnych prérií bola naplnená až po okraj, ich príbeh bol nefalšovane indiánsky. Aspoň na niekoľko nádherných momentov sme sa opäť preniesli do mladosti, ktorou nás nezištne sprevádzal Karl May a jeho Winnettou, Old Shatterhand a mnohí ďalší hrdinovia. Priatelia ďakujeme, bolo to úžasné. Veríme, že ste si grilovaciu párty po vystúpení poriadne užili :o) HOWGH!!!
Klub sebaobhajovania na potulkách Košicami

V rámci Klubu sebaobhajovania sme sa 4. augusta rozhodli navštíviť Košice. Našim cieľom bolo spoznať kúsok z bohatej histórie tohto krásneho mesta. Vyrazili sme ráno vlakom a keďže sme boli po takmer hodinu o pol trvajúcej ceste mierne unavení, začali sme našu púť do minulosti malým kávovým dopingom. Sily sme doplnili /placebo kofeín z automatu asi zabral/ a vyrazili sme. Dóm svätej Alžbety bol našou prvou zastávkou /veď ako inak/. Nenavštíviť tento symbol mesta by bolo ako nevystúpiť na Eifelovu vežu počas dovolenky v Paríži. Napriek tomu však bol hlavný cieľ našej cesty trošku iný, jemne temnejší. Svoje brány nám otvorila Miklušova väznica, našťastie len ako turistom a objavovateľom histórie. Miklušova väznica je súbor dvoch prepojených meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. V temnom podzemí nám nebolo všetko jedno, trošku menej sme sa báli v priestoroch Katovho bytu. Boli sme však unesení touto cestou do minulosti. Vôbec sme netušili, že niekedy ľudia takto žili. O to viac si teraz vážime výdobytky dneška :o). A k nim patrí aj skvelý obed v obchodnom centre, káva a zákusok v miestnej cukrárni a samozrejme aj malé nakupovanie. Keď už sme boli dokonale unavení z putovania niekoľkými storočiami, nechali sme sa v pohodlí vlaku odviesť späť domov do Strážskeho. Sme radi, že sme Vám mohli o našom skvelom výlete porozprávať. Vaši M+D+L+M :o)
Zemplínska šírava

Na rekreačný pobyt na Zemplínskej šírave, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20. 6 – 24. 6. 2016 pre 27 klientov nášho zariadenia, sme sa všetci veľmi tešili. V pondelok ráno 20. 6. 2016 sme netrpezlivo čakali kedy nás autá odvezú k hotelu Energetik. Najprv nás čakalo ubytovanie na izby, ktoré sme hravo zvládli. Po obede sme sa venovali športovým aktivitám a spoločenským činnostiam. Ukončením tohto dňa bola večerná diskotéka. V nasledujúci deň, sme sa hneď po raňajkách vychystali na prechádzku po okolí spojenú s relaxom pri vode. Poobede sme sa venovali tvorivým činnostiam. Tropické teploty nás v stredu doobeda vylákali ku vode, kde sme sa príjemne schladili a taktiež vyšantili. V odpoludňajších hodinách sme sa pripravovali na večerné opekanie klobásky spojené s narodeninovou oslavou troch klientov. Ani v tento deň nechýbala diskotéka, na ktorej sa s nami zabávala aj naša p. riaditeľka a ďalší zamestnanci zariadenia, ktorí nás v ten deň prišli navštíviť. Predposledný deň nášho pobytu sme si opäť užili pri vode, zabávali sa rôznymi aktivitami a absolvovali večernú prechádzkou s posedením pri čapovanej kofole. V posledný deň nás čakalo balenie a návrat domov. Do zariadenia sme sa vracali s dobrou náladou a kopou nových zážitkov.

 
Divadlo PORTAL v LIDWINA DSS

Bol raz jeden hlúpy Jano namiesto nie, vravel áno. Miesto áno zase nie, mali s ním len trápenie ... Týmito slovami sa začalo divadelné predstavenie s názvom O hlúpom Janovi, ktoré nám prišli zahrať herci z Prešovského komorného divadla bez opony PORTAL. Dňa 15. 6. 2016 sa v priestoroch telocvične nášho zariadenia zišli klienti, aby si pozreli činohernú rozprávku na ľudový motív. Popletený príbeh o tom, ako láska a dobro zvíťazí nad hlúposťou dopĺňali veselé pesničky a interakcie hercov s divákmi. Divadelné predstavenie navodilo príjemnú atmosféru a dobrú náladu u našich klientov. Odmenou pre hercov bol silný potlesk divákov.
Slávnostné otvorenie komunitného bytu

LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske sa v roku 2014 aktívne zapojil do Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ /NP DI/. Z tohto dôvodu sa v mesiaci december 2014 v priestoroch zariadenia zriadil tréningový byt pre šiestich prijímateľov s nižšou mierou podpory. Jeho hlavnou úlohou bolo vytvorenie „domáceho prostredia“ a intenzívny nácvik pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Začiatkom mája 2016 sa títo 6 prijímatelia z tréningového bytu presťahovali do kompletne zrekonštruovaného komunitného bytu, ktorý sa nachádza v meste Strážske. Situovaný je v budove bývalej ubytovne Chemik na ôsmom poschodí. Slávnostné otvorenie komunitného bytu sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2016 o 10.00 hod. Na prvú oficiálnu návštevu prijali pozvanie zástupcovia Košického samosprávneho kraja, predsedníčka a členka sociálnej komisie KSK, riaditeľka DD a DSS Harmónia Strážske a bývalý lokálny konzultant DI nášho zariadenia. Obyvatelia komunitného bytu nás srdečne privítali a najprv nás previedli po jednotlivých miestnostiach bytu. Počas obhliadky sme sa dozvedeli o pocitoch a zážitkoch týkajúcich sa bývania v novom prostredí, o ich denných činnostiach a taktiež o tom ako trávia voľný čas. Nechýbalo ani pohostenie chutným koláčikom, ktorý spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie upiekli.
Festival VIRVAR 2016

Dňa 3.6.2016 sa konalo letné vystúpenie vybraných účastníkov z festivalu „Most úsmevov“ na podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach. Organizátorom bolo Bábkové divadlo Košice v spolupráci KSK. Na podujatí sa zúčastnila aj LIDWINA – DSS Strážske, ktorá sa chcela predstaviť s tancom „Letné lásky“. Festival VIRVAR bol spojený aj s prezentáciou z ukážok tvorby kreatívnych dielní. Tvorbu nášho zariadenia prezentovala ergoterapeutka Dubiaková K. vytvorenými výrobkami. Počasie je nevyspytateľné a ukázalo svoju silu, prekazilo zámer a snahu organizátorov. Na festivale stihlo vystúpiť len jedno zariadenie a podujatie muselo byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené. Veríme, že klienti nášho zariadenia svoj talent a šikovnosť budú môcť ukázať o rok.
XX. ročník Strážčanského jarmoku

Pravidelným kultúrnym podujatím, ktoré mesto Strážske organizuje je jarmok. V dňoch 27. - 28.5.2016 sa uskutočnil už 20. ročník Strážčanského jarmoku. LIDWINA – DSS spolupracuje s mestom Strážske, preto vždy rada privíta pozvanie na takéto podujatie. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Klienti LIDWINA sú vždy odhodlaní predviesť čo dokážu pred obecenstvom. Na jarmoku sa predstavili kultúrnym pásmom „Letná salsa“. Za svoje predstavenie - snahu a schopnosti si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk od návštevníkov jarmoku.
Most úsmevov

Dňa 26.5.2016 sa uskutočnil v Mestskom divadle ASTORES v Rožňave 13. ročník. festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb – „MOST ÚSMEVOV“. Podujatia sa zúčastnilo viacero kolektívov z troch krajov, ktoré sa predstavili v rôznych žánroch dramatickej tvorby. Tohto roku sa klienti LIDWINA – DSS Strážske predstavili s tancom „LETNÉ LÁSKY“. Klienti sa na festival veľmi tešili, pretože chceli prezentovať svoju usilovnosť a nadšenie pre vystúpenie. Cesta do Rožňavy bola dlhá a únavná ale našim klientom to neubralo na energii a predviedli svoje vystúpenie, tak že postúpili medzi kolektívy, ktoré sa predstavia na ďalšom zaujímavom podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach.
Poznávanie prírody v okolí Strážskeho

Krásne slnečné počasie nás dňa 21. 5. 2016 vylákalo do prírody, do blízkych lesov hory Krivošťanky. Cieľom našej turistickej vychádzky bol prameň pitnej vody BELOVÁRKA. Vyštartovali sme z LIDWINA – DSS, cez mestský park a krivošťanský most. Z hlavnej cesty vedie k prameňu strmý kopec, ale ten sme hravo zvládli. Pri prameni BELOVÁRKA sme si urobili prestávku a napili sa dobrej studenej vody. Napravo od tohto prameňa (150m) sme objavili RANČ U DEDA JÁNA alebo FURMÁNOVO. V tomto prekrásne upravenom kútiku prírody nám p. Ivan dovolil opiecť si zakúpené špekáčiky. Po všetkých pekných zážitkoch sa nám cesta naspäť už nevidela taká náročná.
Slávnosť 1. svätého prijímania

Na prijatie sviatosti Eucharistie sa začiatkom roka 2015 začal intenzívne pripravovať Albín, klient nášho zariadenia. Jeho príprava pozostávala z niekoľkých krokov. Albín predovšetkým absolvoval hodiny náboženskej výchovy v rámci vyučovania v špeciálnej základnej škole. Súčasťou jeho prípravy bola aj pravidelná účasť na detských sv. omšiach. Detské sv. omše sa konali každú stredu a počas nich sa veľmi rýchlo začlenil do komunity prvoprijímajúcich detí. Samozrejme nechýbala ani individuálna príprava, ktorá spočívala z hlbšieho vysvetľovania jednotlivých právd viery, tajomstva Eucharistie i zo zvládnutia jednotlivých modlitieb. Samotnej slávnosti 1. svätého prijímania predchádzala prvá svätá spoveď. Albínko po prvýkrát prijal Krista v podobe chleba a vína 15. 5. 2016 v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň matiek v Klube dôchodcov

Najkrajším mesiacom roka je máj a najkrajším dňom je Deň matiek. Aj naši klienti tento vzácny deň a neopakovateľnú atmosféru prežili s členmi Klubu dôchodcov. Spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie pripravili krásny program, venovaný mamám, babkám dňa 12.5.2016 v reštaurácií Aztéka v Strážskom. Spevácke a tanečné vystúpenie pod názvom Senzi-Repete obdivovali a s úžasom sledovali všetci prítomní, pre ktorých bolo toto predstavenie vyhradené. Naši šikovní klienti si vyslúžili okrem sladkej odmeny i krásny dlho trvajúci potlesk a nekonečnú chválu. Členovia Klubu dôchodcov sa poďakovali a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa je už tradične dňom, ktorý patrí našim mamám. Pri tejto významnej príležitosti sa dňa 9. mája 2016 uskutočnil kultúrny program v areáli zariadenia LIDWINA - DSS Strážske. Všetci pozvaní sa stretli, aby sa potešili pohľadom na to čo pripravili klienti zariadenia. Kultúrny program uviedla Mgr. Mária Manová básňou. Súčasťou programu bol tradičný ľudový spev doprevádzaný aj tanečnými kreáciami v podaní klientov zariadenia. Na záver programu boli odmenené aj mamičky. Ako poďakovanie a pamiatku na tento deň dostali krásne ručne vyrábané srdiečka a kvety, ktoré pre ne s láskou vytvorili klienti spoločne s ergoterapeutkami. Tento príjemný deň a celé podujatie zavŕšila diskotéka, na ktorej sa všetci do sýtosti vytancovali.
Stavanie mája

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov, i naše zariadenie prijalo pozvanie od Mestského úradu v Strážskom zúčastniť sa tejto peknej tradície. Aj napriek daždivému počasiu prijímatelia Lidwiny v doprovode inštruktoriek sociálnej rehabilitácie vystúpili s krásnym folklórnym programom.
Seminár v našom zariadení

V dňoch 26. a 27. 4. 2016 sme v našom zariadení zorganizovali prvé zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“. Vo svojich prezentáciách sme prítomným účastníkov poskytli informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe súvisiace s procesom deinštitucionalizácie, ktorý v zariadení už dva roky prebieha. Sústredili sme sa hlavne na prípravu klientov k samostatnejšiemu životu, a to formou individuálneho plánovania, programov sociálnej rehabilitácie, tvorbou rizikových plánov a sebaobhajovania. Na seminári sa okrem zástupcov všetkých verejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji zúčastnili aj klienti týchto zariadení. Najbližšie stretnutie k téme transformácie celoročných pobytových zariadení a zvyšovania kvality života ich obyvateľov je naplánované hneď po letných prázdninách opäť v DSS LIDWINA.
December plný prekvapení

V mesiaci december klienti zariadenia vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach s krásnym Vianočným programom a predstavovali výsledky práce z ergodielní. Fotografie zachytávajú atmosféru z Vianočného vystúpenia v meste Strážske a čarovnú pohodu na Vianočných trhoch v Košiciach. O príjemnú predvianočnú náladu sa i tento rok 6. decembra postarali Mikuláš, čert a anjel. Z ich príchodu boli natešení nielen deti ale aj dospelí. Skoro každý klient mal pripravenú nejakú básničku či pesničku, za ktoré boli odmenení mikulášskym balíčkom. Vianoce sú najkrajším sviatkom, na ktorý všetci túžobne čakali. Na príprave a výzdobe zariadenia sa podieľal každý veľmi rád. Zariadením rozvoniavali čerstvo upečené koláčiky a medovníčky. V deň keď sa rozsvietil stromček a pod stromčekom kopa darčekov, bol asi pre všetkých najkrajším zážitkom. Atmosféra a pohoda, ktorá panovala zariadení bola skvelá a všetci si ju poriadne užili.
Ukončenie projektu podporeného Nadáciou SPP

V období od augusta do novembra 2015 sa v našom zariadení realizoval projekt podporený Nadáciou SPP. Informácie o ňom sme priniesli koncom leta a zároveň sme sľúbili, že sa po jeho ukončení k nemu slovom a obrazom ešte vrátime. V tomto roku bola výzva pre zasielanie projektov zameraná na podporu konkrétneho klienta v oblasti individuálneho plánovania. Do grantového programu Opora sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. Vďaka tomu si mohla Dagmara, klientka zariadenia, splniť svoj sen a navštevovať tréningy atletiky v meste Humenné. Za toto obdobie ich absolvovala spolu 30 a vďaka individuálnemu prístupu trénera Mgr. Mareka Lučku sa dostatočne pripravila na dva bežecké preteky v Humennom a Strážskom. Súťažila v spoločnosti zdravých detí a treba povedať, že sa v ich konkurencii v behu na 600 a 500 metrov vôbec nestratila. Účasťou na tréningoch si upevnila svoje zdravie, zvýšila fyzickú zdatnosť a našla si množstvo nových priateľov. Zároveň si osvojila pravidlá cestovania autobusom a naučila sa orientovať v neznámom prostredí mimo zariadenia. Všetky tieto činnosti prispeli k skutočnosti, že Dagmara je dnes o niečo samostatnejšia a sebavedomejšia. Aj po ukončení projektu bude spolupráca medzi zariadením a atletickým klubom v Humennom trvať naďalej a Dadka bude môcť v tréningoch pokračovať. Na záver sa v jej mene chceme Nadácii SPP poďakovať za splnenie obrovského sna. Veľká vďaka patrí aj inštruktorke sociálnej rehabilitácie Bc. Jane Maruščákovej, ktorá ju počas celého projektu na tréningoch a pretekoch sprevádzala, ako aj trénerovi Mgr. Marekovi Lučkovi, za jeho profesionálny a ľudský prístup.
Medzinárodná konferencia

Implementačná agentúra MPSVR SR dňa 14. - 15. 10. 2015 zorganizovala Záverečnú medzinárodnú konferenciu o procese deinštitucionalizácie v Slovenskej Republike, pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Účastníkmi konferencie, ktorá sa konala v Senci, boli slovenskí a zahraniční odborníci, riaditelia, zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb. Program konferencie bol rozdelený do jednotlivých blokov, ktoré boli zamerané na zmenu paradigmy sociálnych služieb, zmenu postoja, zmenu prostredia a zmenu v aktivizácii a zamestnávaní. V panelovej diskusii ohľadom zmeny fyzického prostredia vystúpila aj riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Lýdia Bušaničová. Súčasťou programu boli aj odborné workshopy. Jedným z nich bol aj workshop zaoberajúci sa problematikou sebaobhajovania. Jeho moderátorom bol Marián Horanič zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Hlavným rečníkom bol PhDr. Viliam Hakve, ktorý prezentoval svoje poznatky a skúsenosti so založením a činnosťou Klubu sebaobhajovania v LIDWINA – DSS Strážske. Mária Horváthová, prijímateľka sociálnych služieb a zároveň aj členka klubu sebaobhajoby spomínaného zariadenia sa podelila o svoje dojmy a zážitky. Sprievodnou akciou konferencie bola inštalácia fotografií fotografa Martina Baláža.
Športové hry DSS HARMONIA

Šport zabezpečuje zdravý vývoj človeka, zvyšuje zdatnosť, upevňuje zdravie, učí nás pracovať na sebe a prekonať samého seba. Prijímatelia s nadšením prijali pozvanie zúčastniť sa na IV. ročníku športových hier klientov ZSS v pôsobnosti KSK, ktoré sa uskutočnili 26. septembra 2015 v areáli mestského futbalového ihriska v Strážskom. Organizátorom týchto hier bolo zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske. Súťažiace družstvá si zmerali sily v šiestich disciplínach: zábavná štafeta, hod na cieľ, výkop do bránky, skladanie puzzle, lovenie – rybári a preťahovanie lanom. Po ukončení športových disciplín sa uskutočnilo vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a všetkým zúčastneným sa podával guľáš. Po chutnom obede pokračovala voľná zábava. Na záver chceme poďakovať usporiadateľom športových hier za vytvorenie príjemnej atmosféry a za krásne strávený deň. Dadka, Ivan a Milan si tento deň športu naozaj užili.
Projekt podporený nadáciou SPP

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V programe OPORA sa dlhodobo snaží podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. V tomto roku bola výzva zameraná na tvorbu projektov, podporujúcich individuálny plán jedného konkrétneho klienta. Pre LIDWINU – DSS Strážske sa týmto otvoril priestor na zapojenie sa do programu individuálnym plánom vypracovaným pre klientku Dagmaru. Zameraný je práve na jej aktivizáciu pravidelným navštevovaním tréningov atletiky v meste Humenné. Individuálny plán spĺňa viacero atribútov. Okrem rozvíjania fyzickej zdatnosti umožní klientke integrovať sa medzi intaktnú populáciu spoločnými tréningami so zdravými ľuďmi. Podporí rozvoj jej samostatnosti a kompetencií v oblasti cestovania autobusom – určenie smeru jazdy a zakúpenie cestovného lístka, orientácie v cudzom prostredí – premiestnenie sa z autobusovej zastávky na miesto tréningov a späť. Výsledkom bude rozvoj jej samostatnosti, sebavedomia a vlastnej sebaúcty. Uvedený individuálny plán bol nadáciou SPP podporený a v súčasnosti sa realizuje. Po jeho úspešnom ukončení vám v decembri prinesieme ďalšie informácie.
Exkurzia v Bratislave – príklady dobrej praxe

Na pozvanie pani Viery Záhorcovej, expertky pre oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti pre NP DI sme v dňoch 5. - 7. augusta v rámci kurzu podporovaného zamestnávania navštívili Bratislavu. Zámerom návštevy bolo oboznámenie klientov a zamestnancov nášho zariadenia s príkladmi dobrej praxe v oblasti aktivizácie mentálne postihnutých ľudí a ich uplatnení na voľnom trhu práce. Kaviareň Radnička bola prvou zastávkou našej exkurzie. V jej priestoroch sa naši klienti dozvedeli, čo všetko práca čašníka zahŕňa, aké sú jeho povinnosti a aké sú výhody zamestnaného človeka. Zároveň si prácu čašníka všetci na vlastnej koži vyskúšali. Natrénovali si komunikačné zručnosti v úlohe zákazníka i v úlohe personálu. Samozrejmosťou bolo, že sa naučili pripraviť skvelú kávu. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Petržalky, kde sme navštívili Pracovno – socializačné centrum Impulz. V rámci svojej chránenej dielne zamestnáva päť klientov s mentálnym postihnutím. Zameriava sa na výrobu sviečok. Samotnú výrobu sme si mohli vyskúšať. Našou poslednou zastávkou bola pobočka McDonalds na Námestí SNP. Porozprávali sme sa so zdravotne postihnutými zamestnancami a tí nám zároveň vysvetlili a predviedli, čo všetko ich práca zahŕňa. Úlohou týchto ľudí je triedenie odpadu. Samozrejme aj s touto prácou sa naši klienti vlastnoručne zoznámili. Keďže v Bratislave nie sme každý deň, vo voľnom čase sme si prezreli hrad, vychutnali si podvečernú atmosféru starého mesta a v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015 sme boli účastníkmi koncertu Janka Ledeckého a Silent tria. Cesta vlakom späť do Strážskeho bola síce dlhá a náročná, vracali sme sa však plní inšpirácie a pozitívnych dojmov.


 

**** METEO – MISIA ****

/ boj s horúčavou – únik z páľavy / dátum ******* 23. 7. 2015 čas ******* 9.00 hod. teplota vzduchu ******* najmenej 35 °C /nikde ani mráčika/ miesto ******* Humenné – okolitý les jednotka v zložení ****** agenti z klubu sebaobhajovania menný zoznam agentov ****** prísne tajné!!! BOJOVÝ PLÁN: 1. premiestnenie do základného tábora ***** spôsob - osobné auto 2. základný tábor ***** byt v Humennom /občerstvovacia stanica/ 3. hlavný plán misie ***** únik pred slnkom do blízkeho lesa 4. vzdialenosť cca 5 km /hore – dole/*** 5. obtiažnosť ***** mierna 6. záložný plán – ZMRZLINA ***** /bolo nutné uskutočniť/ ĎAKUJEME zmrzlinárovi na Námestí slobody 33 v Humennom za bohatú nádielku zmrzliny - odmietal akúkoľvek úhradu!!! Udelený titul „čestný agent a priateľ“ Plnenie jednotlivých úloh ***** VŠETKY ÚLOHY SPLNENÉ!!! Stav splnenia misie ***** MISIA SPLNENÁ!!!
„KRÍDLA TÚŽBY“

Dňa 28. 6. 2015 sa uskutočnil 5. ročník „KRÍDIEL TÚŽBY“ a 15. ročník „FESTIVALU KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ“ v areáli Spišského salaša. Organizátorom spomínaného podujatia bol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Účastníkmi boli prijímatelia sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja a Združenia sociálneho turizmu. Účinkujúci sa prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru. Medzi nimi vystúpili aj naši prijímatelia sociálnych služieb s programom „TANEC NA RANČI“.
Divadelné predstavenie „Svadba“

Dňa 18. 6. 2015 sa v LIDWINA – DSS uskutočnilo amatérske divadelné predstavenie s názvom „Svadba“, ktoré predstavili naši šikovní a talentovaní prijímatelia sociálnych služieb DSS. Nie len tí najšikovnejší, ale aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa do takýchto akcií doteraz málo zapájali vzhľadom na svoj hendikep. Predstavenie sa konalo v areáli DSS, kde aj pripravená výzdoba napovedala, že sa v tento krásny slnečný deň bude konať niečo, čo v nás zanechá príjemné pocity a zážitky. Publikum napomáhalo k tomu, aby naši účinkujúci podali čo najlepšie „herecké“ výkony. To sa im samozrejme podarilo na výbornú. Ľudová hudba, tance, kroje a hovorené slovo sa nieslo v duchu pravej slovenskej svadby z Východného Slovenska. Celé toto podujatie pripravili a zorganizovali inštruktorky LIDWINA – DSS v réžii Jany Majerníkovej. Svojou veľkou pomocou ochotne prispeli k organizácii inštruktorky Mimka Demčáková, Erika Karafová a Mgr. Mária Manová. Aj napriek veľkým obavám samotnej realizátorky ju k tomuto vydarenému podujatiu podporovala a povzbudzovala vedúca inštruktoriek Mgr. Janka Konečná, za čo jej patrí veľká vďaka.
MOSTY INKLÚZIE

Kultúrne podujatie s názvom MOSTY INKLÚZIE, ktoré sa konalo dňa 14. 6. 2015 na Zemplínskej Šírave v časti Kaluža otvorilo letnú turistickú sezónu 2015. Organizátormi spomínaného podujatia bolo Zemplínske osvetové stredisko, Obec Kaluža, Obec Vinné a Slovenská humanitárna rada – Zväz zdravotne postihnutých Michalovce. V programe vystúpili Folklórna skupina Kalužanka, Detské divadlo Bzučo so Sobraniec, Domov sociálnych služieb Ondava, Domov sociálnych služieb LIDWINA Strážske, Folklórna skupina Soľanka a skupina Faux Pas. Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS Strážske sa prezentovali country tancom „Tanec na ranči“, ktorý svojim rytmom navodil príjemnú atmosféru v obecenstve. Silný potlesk divákov bol pre našich tanečníkov peknou odmenou.
CESTY DO KOMUNITY

Stretnutie s komunitou s názvom „Poďme spolu“ sa realizovalo pod záštitou Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVaR. V spolupráci s p. Magdoškom sa druhé stretnutie s komunitou uskutočnilo na ranči WILD WEST WESTERN v Strážskom, ktoré sa nieslo v duchu neformálnej zábavy. Účastníkmi tohto podujatia boli zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Gréckokatolíckej cirkvi v Strážskom, kultúrnych inštitúcií a organizácií z mesta Strážske, žiaci Základnej školy v Strážskom a prijímatelia sociálnych služieb DSS - LIDWINA Strážske. PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka zariadenia privítala všetkých účastníkov a vo svojom úvodnom príhovore prezentovala súčasný stav zariadenia i napredovanie procesu deinštitucionalizácie v DSS – LIDWINA Strážske v rámci transformácie systému sociálnych služieb. Country tanec v podaní kamarátov z DSS LIDWINA, otvoril kultúrny program a navodil dobrú atmosféru. Po ňom nasledovali dobrodružstvá divokého západu, kde nechýbala ukážka práce s koňom, jazda na koni, lukostreľba a strieľanie z legendárnej pušky winchestrovky. Ukončením podujatia bol unifikovaný futbalový zápas medzi kamarátmi z DSS - LIDWINA a mladými futbalistami z komunity.
Most úsmevov

Dňa 27. 5. 2015 sa v priestoroch Mestského divadla Actores v Rožňave uskutočnil už 12. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 súborov a ten náš s názvom Lienky medzi nimi nemohol chýbať ani tento rok. Vystúpili sme s EKO predstavením, ktoré nieslo názov Recyklačný StarDance. Energiu z nášho tanca sme preniesli aj do publika a to nás na záver odmenilo zaslúženým potleskom. Týmto však našich 5 minút slávy neskončilo. Stali sme sa predmetom záujmu štábu RTVS, ktorý po odtancovaní s nami uskutočnil aj krátky rozhovor. V tento deň sme sa z Rožňavy domov naozaj ponáhľali. Keď už sme tie hviezdy, chceli sme sa predsa vidieť v „telke „. S odretými ušami ale predsa sme Správy RTVS z regiónov stihli a ako bonus sme sa uvideli aj vo večerných Správach RTVS. Bol to pre nás skvelý zážitok. Veď nie každý sa môže pochváliť tým, že sa na neho pozerá celé Slovensko. Na záver sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za nádherné zážitky z Mostu úsmevov. Už teraz sa tešíme na jeho trináste pokračovanie.
Stražčanský jarmok

V dňoch 22. – 23. 5. 2015 sa konal 19. Stražčanský jarmok, na ktorom sa zúčastnili aj klienti LIDWINA - DSS Strážske.
Divadlo na Predmestí

Divadlo na Predmestí k nám zavítalo dňa 12. 5. 2015. V podaní hercov Jany Puklušovej a Františka Baloga sme mali možnosť pozrieť si klasickú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik. Divadelné predstavenie Mechúrik-Koščúrik sa nieslo v modernej, veselej a hudobnej úprave. Rozprávkový príbeh, v ktorom si Mechúrik hľadal kamaráta, zaujal všetkých divákov. Dobrá nálada, smiech a silný potlesk svedčili o príjemnom zážitku našich klientov.
Stavanie mája

Stavanie mája na Námestí A. Dubčeka v Strážskom dňa 30. 4. 2015.


Deň Zeme

Dňa 22. 4. 2015 sa klienti nášho zariadenia zúčastnili akcie s názvom „Deň Zeme“, ktorú zorganizovalo mesto Strážske. Ďalšími účastníkmi tejto akcie boli žiaci z Materskej školy a Základnej školy Strážske a deti z Centra voľného času Dúha v Strážskom. Hlavnou aktivitou „Dňa Zeme“ bolo kreslenie kriedami na chodník. Klienti z LIDWINA – DSS Strážske kreslili stromy, kvety, deti. Nakreslili aj našu zemeguľu tak ako ju vidia svojimi očami. Pri príležitosti osláv sviatku Zeme vystúpili s pekným programom deti z Materskej školy a CVČ Dúha v Strážskom, ktorý bol aj ukončením tejto akcie.
Veľkonočné sviatky

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom, kedy si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Týmto sviatkom predchádza 40 dňový pôst, ktorý je prípravou na Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu. Na Slovensku bola Veľká noc vždy bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Aj klienti nášho zariadenia slávia Veľkonočné sviatky. Dlhoročnou tradíciou v našom zariadení je maľovanie veľkonočných vajíčok a posvätenie veľkonočných jedál. Dňa 5. 4. 2015 sa klientky LIDWINA – DSS Strážske zúčastnili v doprovode zamestnancov na posvätení veľkonočných jedál vo farskom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň s Andersenom

Mestská knižnica v Strážskom dňa 27. 3. 2015 zorganizovala podujatie, ktoré sa konalo na počesť známeho spisovateľa – rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Účastníkmi podujatia Deň s Andersenom boli šiesti klienti LIDWINA – DSS Strážske, DSS Harmonia Strážske a žiaci Materskej a Základnej školy v Strážskom. Zvedaví klienti mali možnosť nahliadnuť do políc mestskej knižnice a neskôr svoje pocity z prehliadky kníh znázorniť farbičkami na výkres. Žiaci z materskej a základnej školy realizovali svoje maľby na chodníku pred budovou CVČ, v ktorej sa nachádza aj mestská knižnica. Za svoje kresby boli všetci zúčastnení odmenení darčekmi. „Deň s Andersenom“, ktorý sa ukončil občerstvením, bol príjemným zážitkom pre našich klientov.
Výstava veľkonočných výrobkov

Dňa 23. 3. 2015 sa v priestoroch Košického samosprávneho kraja uskutočnila Výstava veľkonočných výrobkov pre Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na spomínanej výstave boli prezentované aj výrobky našich klientov, ktorí navštevujú ergoterapeutické dielne zriadené v LIDWINA – DSS Strážske. Pani Dubiaková, Horňaková a Sidorová S., ergoterapeutky zariadenia, predstavili výrobky rôzneho druhu – veľkonočné vajíčka a zajačiky, vence, náušnice, náramky, levanduľové vrecúška, kuriatka a zajace ušité z látky. Výstava výrobkov bola novou inšpiráciou pre ďalšiu prácu s klientmi v rámci ergoterapeutických činností v našich dielňach.
Divadelné predstavenie v Materskej škole Strážske

Naši malí kamaráti – škôlkári nás srdečne pozvali na divadelné predstavenie s názvom Červená čiapočka a vlk, ktoré si pre nás pripravili v modernom spracovaní. Premiéra spomínaného predstavenia sa konala dňa 12. 3. 2015 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Materskej školy v Strážskom. Tak sa naši školáci v doprovode p. učiteliek vybrali do materskej školy. Atmosféra od samého začiatku bola výborná. Deti sa smiali, tlieskali a spolupracovali s účinkujúcimi. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.
Strážčanský Slávik

Dňa 8. marca 2015 sa uskutočnil 18-ty ročník súťaže Strážčanský Slávik, na ktorom sa zúčastnila aj naša klientka Mária. V úvode súťaže sa divákom prihovoril primátor mesta Strážske, Ing. Dunajčák, ktorý zablahoželal aj všetkým ženám k ich sviatku MDŽ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Škôlkári, Prvý stupeň žiakov základnej školy, Druhý stupeň základnej školy a kategória Mládež, v ktorej spievala aj naša klientka Mária pieseň „Ani ja ne stadzi“. V tejto kategórii súťažili tri súťažiace. Naša Mária sa podľa výberu poroty umiestnila na treťom mieste.. Oceneným odovzdával diplomy a ceny pán primátor. Mária za svoje umiestnenie dostala diplom a k tomu odmenu – voňavku a náušnice, z ktorých mala veľkú radosť. Povzbudzovať ju prišli aj jej kamaráti Dadka a Milan. Po návrate do DSS sa Mária všetkým pochválila so svojim úspechom.
Fašiangová veselica v našom zariadení

Fašiangy sú obdobím, ktoré označujeme ako veselé, plesové a plné zábavy. Aj v našom zariadení sme dňa 12. 2. 2015 v spoločenskej miestnosti, ktorá sa ocitla v pestrofarebnej výzdobe, zavŕšili fašiangové obdobie veselou fašiangovou zábavou. Naši klienti sa veľmi tešili a za pomoci vychovávateliek a ergoterapeutiek si pripravili v kuchynke chutné tradičné jedlá a to: šišky, fánky, chlebíčky a zároveň nesmel chýbať ani voňavý punč. Spoločne sme sa zabávali, tancovali, všade vládla vynikajúca nálada a v disco rytme nás „rozpálil“ Lukáš – DJ LUIGI, klient zariadenia. Veselé podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života našich klientov. Tie chvíle skutočnej radosti stáli za to.


 

Sánkovačka

Keď „Pani Zima“ po dlhom čase nadelila snehovú nádielku, klienti nášho zariadenia nezaháľali a rozhodli sa užiť si ju vonku. Dňa 11. 2. 2015 sa klienti v doprovode p. Manovej, pracovníčky zariadenia, vybrali na neďaleký svah v meste, kde sa sánkovali a spúšťali zo svahu. Zimné radovánky boli veľkým žážitkom pre klientov, o čom svedčili aj vyštípané líca a radosť na ich tvárach.
Cesty do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňa 4. 2. 2015 zorganizovali úvodné stretnutie v komunite s názvom „CESTY DO KOMUNITY“. Miestom konania bola reštaurácia AZTÉKA v Strážskom. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy, škôl, cirkví, zástupcovia kultúrnych inšitúcií a organizácii v lokalite, s ktorými LIDWINA – DSS spolupracuje. Ďalšími účastníkmi boli aj prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámenie komunity v lokalite s transformačnými zámermi spomínaného zariadenia a jeho zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj. S prezentáciou na tému proces deinštitucionalizácie v progame vystúpili Mgr. Mária Machajdíková, expert pre oblasť diseminácie, Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD., expert pre sociálne služby, PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Viliam Hakve, vedúci referátu starostlivosti o prijímateľov LIDWINA – DSS Strážske a PhDr. Viera Záhorcová PhD., expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania. Nosnými témami stretnutia boli proces deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, predstavenie zariadenia LIDWINA – DSS Strážske, jeho zámery a vízie a problematika podporovaného zamestnávania. Súčasťou stretnutia bolo aj nadviazanie ďalšej spolupráce. V závere programu prebehla diskusia medzi účastníkmi stretnutia.
Rozprávkový bál

Dňa 15. 1. 2015 k nám zavítali deti z Materskej školy Strážske, aby nám predviedli program, ktorý si pre nás nacvičili. Spolu s našimi kamarátmi škôlkármi sme sa preniesli do sveta rozprávok a ocitli sa na rozprávkovom bále. Malí princovia a princezné v krásnych šatách nám zatancovali tanec na známu pieseň Tri oriešky pre Popolušku. Odmenou za krásny program bola nielen sladkosť ale aj potlesk našich klientov.
Štedrý deň

Štedrý deň v našom zariadení sa niesol v tradičnom kresťanskom duchu. Zaužívanou tradíciou nášho zariadenia sa stala príprava štedrovečernej hostiny pre vybraných klientov. Toho roku sa štedrovečerného hodovania zúčastnilo 15 klientov spolu s pani riaditeľkou a vybranými zamestnancami. Pri štedrej večeri nechýbali zvyky a tradície ako spoločná modlitba, čítanie zo Sv. Písma a krížik na čelo medom. Na slávnostnom stole boli pripravené tradičné vianočné chody jedál - oblátky, med, cesnak, kapustnica a ryby. Po skončení večere sme si spoločne zaspievali koledy a vybrali sme sa k vianočnému stromčeku. Boli sme zvedaví, aké prekvapenia si tam nájdeme. Spoločne sme si rozbalili darčeky a užívali si krásne čaro Vianoc.
Návšteva MUDr. Jana Pfeiffera v zariadení

Dňa 18. 12. 2014 navštívili naše zariadenie zástupcovia MPSVaR SR, IAZaSI, Košického samosprávneho kraja a experti z národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Vedení boli spolupredsedom Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť MUDr. Janom Pfeifferom. Po úvodnom zoznámení s transformačným tímom zariadenia vedenom pani riaditeľkou PhDr. Lýdiou Bušaničovou a krátkom predstavení zariadenia nasledovala prehliadka priestorov a návšteva klientov priamo pri ich denných činnostiach. Stretnutie neskôr pokračovalo podnetnou, neformálnou debatou na tému transformácie sociálnych služieb.
Tréningové bývanie

V decembri 2014 sme do užívania úspešne odovzdali kompletne zrekonštruované priestory bývalých ergo dielní, ktoré v súčasnosti slúžia na intenzívnu prípravu šiestich klientov pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Tréningový byt im okrem väčšieho súkromia zabezpečuje aj vhodný priestor na nácvik praktických zručností ako sú upratovanie, pranie, žehlenie, práca s financiami – nakupovanie, organizovanie dňa podľa vlastných predstáv a množstvo iných činností. Našich šesť klientov – dievčat je ubytovaných v troch dvojlôžkových izbách. Súčasťou tréningového bývania je aj kompletne zariadená obývačka, kuchyňa a sociálne zariadenie s toaletou a sprchovacím kútom.
Predvianočné obdobie v našom zariadení

Mesiac december je pre našich klientov jedným z najkrajších období. Jedným z dôvodov sú prípravy na Vianočné sviatky v zariadení. Všade je cítiť, že Vianoce sú za dverami. Pravú vianočnú náladu navodzuje vianočná výzdoba a všade znejúce koledy. Keď nadišiel deň sv. Mikuláša, všetci sme netrpezlivo čakali, čím nás tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi poteší, možno aj prekvapí. Ani tento rok na nás nezabudol a obdaril nás hračkami a sladkosťami. Samozrejme aj my sme pre neho mali pripravené dary – básne, piesne a tanec. Skôr ako od nás odišiel sľúbil, že aj budúci rok k nám zavíta, ak budeme poslušní. Dňa 10.12.2014 sme v jedálni zamestnancov pripravili výstavku vianočných výrobkov z našich ergoterapeutických dielní, zdobenie perníkov a prípravu vianočného punču. Aby bolo všetko pripravené na Vianoce ako sa patrí, pustili sme sa do prípravy a pečenia koláčikov pod vedením ergoterapeutky p. Renáty. Radosť z tejto práce mali nielen dievčatá, ale aj chlapci, ktorí sa nedali zahanbiť. Poslednou činnosťou v rámci predvianočných príprav bolo zdobenie vianočných stromčekov. Jeden sme si vyzdobili aj vonku v areáli zariadenia. Všetko sme stihli v pravý čas a tak sme netrpezlivo čakali na Štedrý deň.
Október – Mesiac úcty k starším

V mesiaci október sa klienti nášho zariadenia zúčastnili dvoch podujatí venovaným úcte k starším. Prvým z nich bolo podujatie s názvom „Október, mesiac úcty k starším“, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10. 2014 sa v Materskej škole Staré. Táto akcia bola venovaná hlavne starým rodičom škôlkárov. Pripravený bol bohatý program, v ktorom vystúpili „domáci“ škôlkári a klienti nášho zariadenia. Po skončení programu nasledovala voľná zábava spojená s občerstvením. Druhé podujatie sa konalo dňa 28. 10. 2014 v Harmónia - DSS Strážske. Účastníci, ktorí vystúpili v programe boli žiaci Základnej školy v Strážskom, deti z CVČ Dúha Strážske a klienti z LIDWINA – DSS Strážske. Naši klienti zatancovali rytmické tance, za ktoré dostali sladkú odmenu.
Rómsky festival tancov a piesní

Občianske združenie Strážčanský úsmev – ASABEN zorganizoval jubilejný 10. ročník Rómskeho festivalu tancov a piesní, ktorý sa uskutočnil dňa 4. 10. 2014 o 14.00 hodine. Miestom konania bola Viacúčelová sála MsÚ v Strážskom. Na spomínanom podujatí vystúpili súbory z obcí Lúčky, Vranovské Čemerné, Pavlovce nad Uhom, Humenné, Malčice, domáci súbor Asaben, skupina Gipsy Culy, Gipsy Patrik a LIDWINA - DSS Strážske. Mária Horváthová spolu s Dagmarou Murgačovou reprezentovali naše zariadenie. V programe vystúpili s dvoma krásnymi piesňami.
Pribeník – Festival „Mosty bez bariér“

V areáli SOŠ v Pribeníku usporiadal KSK v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach VI. Ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí s názvom „Mosty bez bariér“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2014 sa nieslo v znamení hesla „Slnko svieti na všetkých rovnako“. Účastníci festivalu – zariadenia sociálnych služieb, odborné školy a rôzne inštitúcie, predviedli šikovnosť svojich klientov a žiakov, čo potvrdili bohato vyzdobené a zaujímavé stánky. Mimoriadne úspešne sa umiestnil aj náš stánok, ktorý získal 3. miesto v súťaži o „Najkrajší stánok“ tohto podujatia. Naše zariadenie na tejto akcii prezentovali klienti rôznymi výrobkami z našich dielní. Na podujatí nechýbali ani zaujímavé atrakcie ako výstava hadov, jazda na koni, ukážky rôznych remesiel a bohatý kultúrny program.
Majstrovstvá sveta v zápasení

Dňa 19. 7. 2014 sme sa zúčastnili netradičného športového podujatia – Majstrovstiev sveta v zápasení kadetov a kadetiek do 17 rokov v grécko – rímskom a voľnom štýle. Majstrovstvá sveta sa konali na Zimnom štadióne v Humennom v dňoch od 15. 7. - 20. 7. 2014. A na tomto podujatí sme predsa nemohli chýbať ani my. Po zaujímavom podujatí sme si obzreli aj mesto Humenné, pochutnali si na sladkom zákusku a plný dojmov a nových zážitkov sme sa nadšení vrátili späť domov.
Tajomstvo zázračného lesa

Drahí rytieri z ďalekej ríše...Dáva sa na známosť, že hrozná vec sa stala nám,z kráľovstva Deltora plného lesov a lúkje len spúšť v moci netvorov a vrán.Zaklial nás Pán tieňov temný a ozrutný,vo svojom vládnutí nám je veľmi ukrutný.Bojovať s ním silu rýchlo strácame,do Vašich rúk našu nádej vkladáme.Príďte prosím rytieri chrabrí a udatnía zmeňte náš osud takmer nezvratný.... A takto sa to všetko začalo. Z ďalekých ríš (zariadení) Domkolandu, Animalandu, Kráľovcelandu, Idealandu, Jasanimalandu, Harmonialandu, Ondavalandu a Lidwinalandu, prišli udatní rytieri (klienti) na Zemplínsku Šíravu do hotela Energetik. Dňa 16. 6. 2014 sme sa všetci preniesli do sveta kúzel. Stali sme sa súčasťou boja dobra a zla. Spoločnými silami sme premohli ukrutného Pána tieňov a tak zachránili kráľovstvo Deltora a jeho obyvateľov. Našou úlohou bolo nájsť všetky drahokamy Čarovného pásu Deltory, ktoré ukradol Pán tieňov, ukryl ich na rôznych miestach v zázračnom lese a tak získal vládu nad kráľovstvom a jeho obyvateľmi. A tak sme sa vydali na dlhú cestu nájsť osem miest, kde na nás čakali pripravené nástrahy a úlohy, ktoré bolo potrebné zdolať, získať zlaté dukáty a nakoniec stretnúť sa tvárou v tvár s ukrutným Pánom tieňov. Našťastie sa nám to všetko podarilo aj vďaka obyvateľom Deltory, ktorí nám pomáhali na jednotlivých stanovištiach. Hoci sme ich na prvý pohľad nespoznali, lebo boli prezlečení v kostýmoch, aby ich nenašiel Pán tieňov, my sme sa ich nebáli. Práve naopak, spolu sme zažili dobrodružstvo a veľa zábavy. Nakoniec kráľovná Deltory spolu so svojimi obyvateľmi poďakovala udatným rytierom za záchranu jej kráľovstva a všetkých odmenila. Večerným programom bola diskotéka spojená s módnou prehliadkou klientov zo všetkých zúčastnených zariadení, ktorá sa niesla v duchu originality a tvorivosti jednotlivých kostýmov. Módnu prehliadku otvoril tanec Márie Horváthovej a Dagmary Murgačovej, klientiek nášho zariadenia. Po ňom nasledovalo predstavenie módnych modelov jednotlivo z každého zariadenia a nakoniec spoločná promenáda módnych kostýmov.
Výlet do historického mesta Levoča

Dňa 6. 5. 2014 sa uskutočnil jednodňový výlet do mesta Levoča, ktorý sa zrealizoval v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Cieľom tohto projektu bolo umožniť našim klientom spoznať historické a kultúrne pamiatky spomínaného mesta. Do Levoče sme cestovali autobusom. Hoci sa nám cesta zdala nekonečná, tešili sme sa na to, čo tam uvidíme. Najprv sme navštívili Dom Majtra Pavla, kde sme mali možnosť vidieť rezbárske umenie Majstra Pavla, gotické súsošie Posledná večera. Potom sme si prezreli Historickú radnicu, kde v minulosti sídlila mestská rada. Našich klientov najviac zaujala klietka hanby, ktorá stojí neďaleko radnice. Nakoniec sme navštívili barokový kostol mníšskeho rádu Monitorov. Všetky spomínané historické pamiatky sa našim klientom veľmi páčili a domov si priniesli krásne zážitky.
Oslavy 1. mája

Stavanie májov je najznámejšou jarnou tradíciou, ktorá sa zachovala dodnes v mnohých obciach a mestách na Slovensku. Aj v našom zariadení sme si dňa 30. 4. 2014 pripravili tradičné stavanie mája. Začali sme so zdobením mája na dvore nášho zariadenia. Po ňom nasledoval ľudový tanec klientov, ktorý navodil tú správnu prvomájovú atmosféru. V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili aj prvomájových osláv na Námestí Alexandra Dubčeka v Strážskom, kde sme zatancovali krásny ľudový tanec.
Príroda a my

Dňa 29. 4 . 2014 sa realizoval Malý projekt pod názvom Príroda a my, ktorý sa uskutočnil pod záštitou IUVENTY – organizácie pre mládež. Táto akcia bola súčasťou projektov v rámci Projektu KomPrax – kompetencie pre prax. Jeho hlavným cieľom bol pobyt vo voľnej prírode a využitie tohto pobytu k oddychu a odbúranie nakumulovaného napätia. K realizácii projektu boli pozvaní aj klienti zariadenia DSS Harmónia Strážske. Z nášho zariadenia bolo vybraných 11 klientov, zo zariadenia DSS Harmónia 6 klientov. Zraz bol pred našim zariadením a pokračoval peším presunom k chate Mlynica v časti Krivošťany Strážske. Na terase spomínanej chaty sa začalo s prípravou guľášu a podávaním občerstvenia. Potom nasledovala prechádzka po okolí k rieke Laborec. Zvyšný čas do podávania guľášu sa využil na športové aktivity ako futbal, preťahovanie lanom, vybíjaná a hra s tenisovými raketami. V stanovený čas sa podával guľáš a chlieb. Účastníci športových aktivít dostali aj sladkú odmenu. V popoludňajších hodinách sme sa opäť pešo presunuli do svojich zariadení.
Návšteva v ZOO

Neobyčajný a nezabudnuteľný zážitok pre klientov z LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske priniesol malý projekt pod názvom „Svetom ríše zvierat a dinosaurov“. Spomínaný malý projekt bol realizovaný v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, garantom ktorého je Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom projektu bolo umožniť našim klientom spoznať ríšu zvierat a sprostredkovať osobnú skúsenosť so zvieratkami. Aby sa aktivita, ktorá je pre intaktnú populáciu súčasťou bežného života, stala súčasťou života aj našich klientov. Dňa 24. 4. 2014 sme sa teda vybrali na dobrodružnú cestu vlakom – smer Košice, presnejšie Zoologická záhrada a Dinopark Košice. Cesta vlakom nám ubehla rýchlo a netrpezlivo sme čakali čo všetko uvidíme. A videli sme toho mnoho. Zvieratká každého druhu a zo všetkých kútov sveta na nás vykúkali zo všetkých kútov zoologickej záhrady. Videli sme kráľa zvierat leva, medveďa i slona a zažili sme dokonca aj kŕmenie tuleňov. Zvieratká však nebolo to jediné, čo sme videli. Zavítali sme aj do Dinoparku, aby sme spoznali aj dávnu históriu našej planéty. Spočiatku sme sa troška báli veľkých dinosaurov. Strach nás však rýchlo prešiel a potom sme si už iba užívali tento zaujímavý svet, ako aj celý deň. Na spiatočnej ceste domov sme skonštatovali, že by sme si zoologickú záhradu i Dinopark radi pozreli znova.
Tri malé projekty

15. apríl 2014 sa v LIDWINA - DSS Strážske niesol v znamení realizácie troch malých projektov v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Tri malé projekty pod názvami " Aj my to dokážeme", "Galéria výrobkov" a "Kreatívny workshop" sa niesli každý v inom duchu. "Aj my to dokážeme" bol projekt zameraný na tvorivé aranžovanie jarnej dekorácie. Projekt "Galéria výrobkov" prezentoval široké spektrum výrobkov prostredníctvom servítkovej techniky a techniky patchwork. A napokon malý projekt "Kreatívny workshop" bol orientovaný na kreatívne tvorenie z korálok a textilu a to najmä na výrobu ružencov a vankúšov. Všetky spomínané projekty boli zamerané na integráciu mentálne postihnutej mládeže LIDWINA - DSS medzi intaktnú populáciu. Cieľom týchto malých projektov bolo najmä poukázať na nesmiernu šikovnosť, kreativitu a odhodlanosť našich klientov. Prostredníctvom týchto projektov boli ku kreatívnemu tvoreniu a vzájomnej spolupráci s našimi klientmi pozvaní nielen zamestnanci LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, ale aj všetci obyvatelia mesta Strážske ako aj farníci rímsko-katolíckej farnosti Strážske. O úspešnosti projektov svedčí nielen bohatá účasť na projektoch, ale aj zážitky a dojmy, ktoré sme si všetci z uskutočnených podujatí odniesli.
HU HU Humenné

Začali sa boje o volejbalový majstrovský titul. Vo finále sa stretli mužstvá VK Chemes Humenné a VK Slávia Svidník. Keďže sme odprisahali vernosť klubu VK Chemes Humenné a ako správni fanúšikovia sme dostali aj klubové šály, nemohli sme si prvý zápas série nechať ujsť vidieť ho naživo. Trošku sme mali obavy, či príval emócií zvládneme. Ešte nikdy sme na takomto veľkom zápase neboli. V sprievode sociálnych pracovníkov sme teda večer vyrazili smer Humenné. Takmer vypredané hľadisko s kapacitou 1200 divákov, dva extrémne hlučné tábory „fans“, sedem bubnov, rapkáče, trúbky, vlajky, transparenty, na úvod hymna Slovenska a skvelý zápas nás jednoducho dostali. Zo začiatku sme si trošku aj zapchávali uši. Báli sme sa, že nám v tom rámuse popraskajú bubienky. To však trvalo len chvíľku. Potom sme už ako oddaní fanúšikovia povzbudzovali a tlieskali skvelým výmenám. Po zápase nás ešte chvíľu od neustáleho fandenia boleli dlane a aj hlasivkám sme dali poriadne zabrať. Veď dve hodiny kričať „Humenné do toho“ alebo „hu hu Humenné“ nie je len tak. Ak by Vás to zaujímalo, vyhrali sme 3:1 (veď nič iné sme ani nečakali). Už zajtra si v priamom prenose športovej televízie pozrieme druhý zápas série. Veríme, že opäť nebudeme ťahať za kratší koniec a ... napokon...“my tu ligu stejně vyhrajem“. Tak teda spolu s nami držte našim palce!


 

Futbalový zápas

Aj športom sa to dá bol názov projektu, ktorý deťom z Domova sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom spestril deň a pripravil im neobyčajný zážitok, na ktorý len tak nezabudnú. Zamestnanci DSS - LIDWINA vďaka podpore Európskej únie a medzinárodnému programu KomPrax, spadajúci pod Slovenský inštitút mládeže Iuventa, získali možnosť zrealizovať projekt, aký sa iba tak nevidí. Hendikepované deti sa na malú chvíľu stali súčasťou bežného života. Postaral sa o to šport – futbal. Na štadióne MFK Zemplín Michalovce si deti z DSS - LIDWINA zmerali sily s dorastencami futbalového klubu. Dobrú náladu neskazilo ani chladné počasie. Tím z DSS v Strážskom hral futbal s veľkým nadšením, hoci v zápase s dorastencami nešlo o víťazstvo. Po priateľskom stretnutí si všetci podalo ruky a spoločne fandili ligovému duelu. „Šlo nám o to, aby klienti z nášho domova dostali možnosť zapojiť sa do radostí všedného života,“ hovorí Mária Manová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie. „Niekedy si neuvedomujeme, že aj hranie futbalu je veľký zážitok. Už teraz sa ma deti pýtajú, kedy si podujatie zopakujeme. Rada by som poďakovala aj MFK Zemplín za to, že nám poskytli priestory na realizáciu nášho projektu.“ Klienti z DSS v Strážskom sa zapájajú taktiež aj do mestských kultúrnych podujatí. Sú stálymi účastníkmi verejných programov.
Deň s Andersenom

Dňa 4. 4. 2014 sme zavítali do Mestskej knižnice v Strážskom. Spolu s ostatnými klientmi z DD Harmónia Strážske a deťmi z Materskej školy v Strážskom sme sa zúčastnili osláv dňa významného rozpravkára Hansa Christiana Andersena. Prezreli sme si všetky zákutia knižnice i zaujímavé a napínavé knihy. Prezentovali sme sa nielen svojimi prácami s jarnou tématikou, ale aj krátkym kultúrnym programom. V závere tohto podujatia nechýbalo ani kreslenie na chodník a výkresy, do ktorého sme sa s radosťou zapojili.
Fašiangové oslavy v našom DSS

Posledný februárový deň roku 2014 sa v našom zariadení niesol v duchu fašiangových osláv. V tento deň sme zorganizovali tradičný karneval. Do jeho príprav sa aktívne zapojil nielen personál, ale aj naši klienti. Karnevalovú atmosféru vytvárali masky, skvelá hudba a v neposlednom rade aj výzdoba detskej jedálne, kde sa táto milá akcia konala. O tohoročnú zábavu sa postaral bohatý program našich klientov – tanečná zumba, recitovanie básní, spievanie piesní, prezentácia karnevalových masiek ale aj fašiangová veselica. Príjemným spestrením fašiangových osláv v našom DSS bolo Cirkusové varieté SAMBA, ktoré do nášho zariadenia zavítalo už po druhýkrát. Predvedené kúzla, triky, žonglérske kúsky, čísla so zvieratkami, to všetko vytváralo úžasnú atmosféru plnú emócií, ktoré boli vidieť na tvárach všetkých divákov. Spoločné fotografovanie ukončilo spomínané podujatie a taktiež karnevalové dopoludnie.
Chutný bufet pre vtáčiky

Kŕmidlo pre vtáky je útočiskom pre operencov v nepriaznivých mesiacoch. Preto sme aj my v rámci ergoterapeutickej dielne rozhodli za pomoci pána Vladimíra Tkáča, kuriča – údržbára nášho zariadenia kŕmidlo vyrobiť. Sme radi, že lojové gule zavesené v sieťkach a slnečnica operencom, z nich najmä vrabcom a sýkorkám chutia. Za našu pomoc sa nám na jar a v lete určite odmenia svojím štebotom.
Kolkársky turnaj

Dňa 12. 2. 2014 HARMONIA – DS a DSS Strážske usporiadala Kolkársky turnaj v Mestskej kolkárni v Strážskom. Podujatie bolo organizované s podporou národného projektu Komprax, pre klientov zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce, LIDWINA – DSS Strážske a HARMONIA – DS a DSS Strážske. Päť - členné súťažné družstvá sa stretli, aby si zmerali sily v tomto športe. Súťažilo sa v troch kolách, v ktorých mal každý hráč po dva hody. Našou najlepšou hráčkou bola Dagmara Murgačová, ktorá značnou mierou prispela k tomu, že si naši klienti vybojovali 1. miesto. Chutné občerstvenie a spoločná diskotéka ukončili toto športové dopoludnie.
Ako sme piekli pizzu

K obľúbeným činnostiam v jednej z našich ergoterapeutických dielní patrí pečenie a varenie. Pod vedením Renáty Takačovej, ergoterapeutky nášho zariadenia, si dňa 7. 2. 2014 osem klientov upieklo svoju prvú pizzu. Do pečenia pizze sa zapojili nielen dievčatá ale aj chlapci. Hneď na začiatku si klienti rozdelili úlohy, aby každý vedel čo má robiť a priložil ruku k dielu. Dievčatá sa venovali príprave cesta, chlapci si vyskúšali krájanie surovín a strúhanie syra. Keď bolo všetko pripravené, všetci netrpezlivo čakali, kedy sa pizza upečie. Klienti sa veľmi potešili, že sa im pizza vydarila a všetkým, ktorí ju ochutnali veľmi chutila.
„Aktívny deň“ na Ranči u Kosťa

Dňa 30. 1. 2014 sa 6 klientov nášho zariadenia zúčastnilo akcie s názvom „Aktívny deň“, ktorá sa konala na Ranči u Kosťa v Pozdišovciach. Autorom a realizátorom tohto projektu bol Michal Ferčák ml. Táto akcia bola organizovaná s podporou národného projektu Komprax. Okrem našich klientov sa „Aktívneho dňa“ zúčastnili aj žiaci 6. ročníka ZŠ v Michalovciach. Hneď v úvode sme sa zoznámili s p. Kosťom, majiteľom ranča, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom dňa. Jazda na koňoch bola prvým bodom programu. Ďalšou aktivitou bola súťaž v stavaní snehuliakov. Po nej nasledovala beseda s príslušníkmi polície z Michaloviec, ktorí informovali klientov a žiakov o delikvencii a kriminalite v našom okrese. Súčasťou besedy boli aj názorné ukážky používania policajných pomôcok, potrebných pri výkone ich povolania. „Aktívny deň“ sme ukončili chutným guľášom a teplým čajom.
Konečne sneh

Po dlhom čakaní na zimu sme sa jej konečne dočkali. Aj klienti nášho zariadenia sa na ňu tešili a preto sme si zorganizovali 29. 1. 2014 deň zimných radovánok - sánkovačku a guľovačku. Guľovanie detí s vychovávateľkami na našom dvore si užívali všetci. Na sánkovanie v neďalekom Humennom sa vybrali šiesti klienti v doprovode personálu. Vyštípané líca, premočené oblečenie, ale hlavne usmiaté tváre našich klientov svedčili o tom, že tento deň zimných radovánok dopadol výborne.
Vianoce v DSS Strážske

December je najkrajší mesiac v roku, keď človek má k človeku bližšie. Tento mesiac má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, duchovnou prípravou, vianočným pečením a samotnými Vianocami. Tak sa to začalo aj v našom zariadení a vyvrcholilo to Štedrým dňom. Keď nastal Štedrý deň, v zasadačke nášho zariadenia sa v popoludňajších hodinách stretli p. Baánová, p. Mgr. Plitková, p. Pavliková s našimi klientmi pri slávnostnom štedrovečernom stole. Na štedrej večeri nesmela chýbať oplátka, med, cesnak, voňavá kapustnica, rybie filé a zemiaky. Potom sme si zaspievali známe vianočné koledy a nechýbali ani očakávané darčeky pod vianočným stromčekom. Bolo že to radosti. Klienti mali žiarivé usmiate tváre a sem - tam vypadla aj slzička dojatia a šťastia, ale to všetko patrí k Vianociam .
Vianoce v meste Strážske

"Dnes želanie si vyprosujem, prosbu Ježiškovi predkladám a ďakujem. Za všetkých ľudí dobrej vôle, by nemali už žiadne bôle." Tieto slová vianočného vinšu, ktoré zazneli z úst našej klientky otvorili vianočnú besiedku v meste Strážske, ktorá sa konala dňa 18. 12. 2013 vo Viacúčelovej sále v Strážskom. Pre účastníkov tohto podujatia bol pripravený bohatý kultúrny program. Na tejto akcii sa prezentovali svojim programom deti z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom. Aj klienti nášho zariadenia vystúpili s pripraveným programom – vianočnou zumbou. Na záver besiedky si všetci spolu zaspievali krásnu vianočnú pieseň Tichá noc.
Vianočná besiedka - Klub dôchodcov v Strážskom

Vianoce sú sviatky pokoja a radosti. V takomto duchu sa niesli aj naše vianočné vystúpenia a besiedky. Dňa 17. 12. 2013 sa naši 7 klienti zúčastnili vianočnej besiedky Klubu dôchodcov v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Pod vedením p. Márie Peťkovej, predsedníčky klubu sme vystúpili s pripraveným vianočným programom. Veľký potlesk a sladká odmena svedčili o tom, že predvedené vystúpenie bolo úspešné a všetkým prítomným sa páčilo.
Mikuláš v našom zariadení

Sviatok Sv. Mikuláša sme oslávili v našom zariadení dňa 5. 12. 2013. Celý rok sme sa tešili na tento deň a usilovne sme sa na neho pripravovali. Už od skorého rána u nás vyhrávali vianočné koledy, ktoré navodili skvelú náladu. Mikulášsky deň dotvárala aj výstavka vianočných výrobkov z ergoterapeutických dielní. Príchod Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom do nášho zariadenia bol spojený s rozsvietením jedličky a nádherným vianočným programom našich klientov. Sme veľmi radi, že aj tento rok na nás Mikuláš nezabudol a odmenil nás sladkosťami.
Exkurzia vo VÚ 11-02 Michalovce

Dňa 26. 11. 2013 sa naši 6 klienti zúčastnili exkurzie vo vojenskom priestore útvaru 11-02 v Michalovciach. Týmto chceme aj veľmi pekne poďakovať pplk. Ing. Ľubomírovi RAPCOVI, veliteľovi útvaru, že nám povolil vstup do objektu, rtn. J. Manovi a ostatným vojakom, ktorí nám predviedli názornú ukážku vo vojenskom priestore. Klienti sa povozili na Tatre 815 8x8, nákladnom vozidle Aktis a bojovom vozidle BVP 1. Nasledovala ukážka ručných zbraní samopaľ vz. 58, guľomet UGL vz. 59L a odstreľovacia puška. Pre našich klientov to bola neskutočná zábava. Veď kto sa môže pochváliť takýmto kúskom, že sa vozil na spomínaných vozidlách a na vlastné oči videl zbrane? Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Výlet do Košíc

Dňa 07. 11. 2013 sme pre šiestich klientov nášho zariadenia zorganizovali celodenný výlet do Košíc, Európského hlavného mesta kultúry. Pre účastníkov výletu boli naplánované tieto aktivity: cestovanie vlakom, návšteva Domu sv. Alžbety, prechádzka po moste zaľúbených, posedenie v cukrárni Aida a taktiež návšteva nákupného centra Aupark. Cestovanie vlakom bolo pre našich klientov príjemný žážitok, ktorý mal aj náučný charakter. Rozprávanie klientov o nových žážitkoch z výletu a cesty vlakom svedčilo o tom, že sa akcia všetkým páčila.
Oslava narodenín

Klientky Mária a Margita oslávili v priebehu mesiacov september a október krásne osemnáste narodeniny. Na svoju „párty“ si pozvali najlepších kamarátov zo zariadenia. Na oslavách nechýbala torta, množstvo darčekov a samozrejme aj slávnostný prípitok. Za personál prajeme obom oslávenkyniam hlavne veľa zdravia, pohody, úsmevov a množstvo skvelých zážitkov.
Návšteva v MŠ Staré

Na pozvanie pani riaditeľky Márie Litunovej sme dňa 28.10.2013 navštívili deti v materskej škole Staré. Pochváliť sme sa mohli výrobkami z ergoterapeutických dielní a zároveň naši klienti predviedli ukážky pletenia košíkov z novinového papiera. Nezabudli sme im ozrejmiť aj spôsoby zhotovovanie výrobkov servítkovou technikou. Veríme, že naša návšteva v materskej škole nebola posledná a v nadviazanej spolupráci budeme naďalej pokračovať.


 

Slávnostná akadémia - DSS ANIMA Michalovce

Dňa 16. 10. 2013 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia založenia divadelného súboru ANIMA pri DSS ANIMA Michalovce. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia mesta Michalovce, podpredseda KSK Emil Ďurovčík a iní účastníci podujatia. Spomínanej slávnosti sa zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Na akadémii sa členovia divadelného súboru ANIMA prezentovali niekoľkými predstaveniami a tanečnými vystúpeniami, za čo zožali obrovský úspech a dlhý potlesk. Na tomto podujatí nechýbali ani iné súbory z mesta Michalovce, ktoré spolupracujú s divadelným súborom ANIMA.
40. výročie LIDWINA – DSS Strážske

Dňa 25. 9. 2013 sme si pripomenuli 40. výročie založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so Základnou umeleckou školou Strážske zorganizovali slávnostnú akadémiu, na ktorú prijalo pozvanie viacero významných hostí. Atmosféru svojim kultúrnym programom pomáhali dotvoriť naši klienti a svojou porciou talentu k slávnostnej chvíli prispeli aj žiaci základnej umeleckej školy. Oslavy 40. výročia založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske pokračovali pre pracovníkov zariadenia v popoludňajších hodinách v priestoroch reštaurácie Aztéka. Do nastávajúcich rokov želáme LIDWINE mnoho spokojných klientov a zamestnancov.
Športové dopoludnie – DSS DOMKO Košice

Dňa 1. 10. 2013 sa v športovo – zábavnom areály na Alejovej ulici v Košiciach konalo športové dopoludnie pre klientov zariadení KSK, ktoré zorganizoval DOMKO - DSS Košice. Naše zariadenie na tomto športovom podujatí reprezentovali Mária Horváthová, Dagmara Murgáčová, Milan Hromý, Lukáš Žiga a Ivan Horváth. O príjemne strávené dopoludnie plné zábavy a športu sa postarali tieto športové disciplíny: petangue, floorball, stolný tenis, prekážkový beh a hod na cieľ. Z nášho športového družstva sa najviac v súťažení darilo Ivanovi Horváthovi, ktorý v disciplíne prekážkový beh získal tretie miesto. Športové dopoludnie ukončilo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien.
VENČEK - Tanec pre radosť

Klienti z LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom absolvovali od októbra 2012 kurz spoločenského tanca, ktorý dňa 06.02. 2013 vyvrcholil záverečným vstúpením a nazvali ho „Venček“. Podujatie sa uskutočnilo v Centre voľného času - Dome kultúry v Strážskom. Štyri tanečné páry v slávnostných šatách po nástupnej polonéze boli ocenené diplomom o absolvovaní kurzu spoločenského tanca a následne sa predviedli v 6 tancoch. Do tanca im tlieskali aj pozvaní hostia z KSK a zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce a HARMÓNIA- DSaDSS Strážske. Spoločne si zatancovali a zasúťažili pri balónovom tanci a nakoniec si zvolili a korunovali MISS tanca. Celé podujatie moderoval inštruktor spoločenského tanca Ing. František Berta z Vranova nad Topľou, ktorý po prvý krát vo svojej praxi pripravoval deti z postihnutím a po ukončení akcie sa vyjadril: „Mal som obavy keď ste ma oslovili, ale dnes viem, že som sa rozhodol správne. Bolo úžasné sledovať svojich žiakov počas tých 5 mesiacov s akým nadšením a radosťou sa učia a tancujú. Dovolím si tvrdiť, že prekonali všetky moje očakávania. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.“ Celý projekt „Venčeka“ vypracovali a organizovali sociálni pracovníci zariadenia. Klienti zo zariadenia už niekoľko rokov pod vedením sociálnych pracovníkov a vychovávateľov navštevujú CVČ v Strážskom a zúčastňujú sa mnohých spoločných aktivít so zdravými deťmi, čo svedčí, že integračným aktivitám je v zariadení venovaná maximálna pozornosť. V budúcnosti môže priniesť kladné výsledky v procese deinštitucionalizácie zariadenia.
Mikuláš 2012

Dňa 5. 12. 2012 mal aj do nášho zariadenia zavítať Mikuláš. Veď deti ho spomínali už dva mesiace. Príprava vianočnej výzdoby ich len utvrdzovala v tom, že kúzlo jeho príchodu sa čoskoro naplní. Chodbami sa začal šíriť čarovný zvuk zvončeka. Vtedy deti pochopili, že na ne nezabudol a naozaj prišiel. A keďže celý rok poslúchali a úprimne sa na neho tešili, prišli rovno dvaja. Nezabudli so sebou priviesť aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Klienti ich privítali svojim nezabudnuteľným programom. Za odmenu boli obdarovaní sladkými balíčkami a hračkami. Na záver si sľúbili, že o rok sa opäť stretnú. Samozrejme, ak budú poslúchať...
Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy

Jedným zo spôsobov ako komunikovať s okolím, vyjadriť svoje emócie a potreby, odhaliť svoju osobnosť a naplniť svoje očakávania je tanec. Klienti ho milujú, dokážu mu venovať svoje voľné chvíle a zároveň vedia, že pohyb v tanci ich robí naozaj šťastnými. A k tomu netreba vedieť ani čítať, písať či počítať. V disco tancoch a tancoch ľudových sú niektorí z nich aj napriek svojmu handicapu už malými majstrami, cítia hudbu, z melódií dokážu prirodzene vykúzliť pohyb. V LIDWINA – DSS Strážske sme sa preto rozhodli stavať na prirodzenom talente najšikovnejších z nich a ponúknuť im v tejto oblasti „vyšší level“. Pod vedením odborného tanečného lektora Ing. Františka Bertu sa od októbra 2012 zúčastňujú štyri dievčatá a štyria chlapci kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy. Po niekoľkých lekciách salsy, waltzu, tanga, polky a mnohých ďalších môžeme konštatovať, že svojou šikovnosťou prekvapili nie len nás, ale aj seba samých. Pri tejto príležitosti nesmieme zabud núť na ľudský a ústretový prístup pána Bertu. Deti ho majú radi a vždy na konci tanečnej hodiny sa nevedia dočkať tej nadchádzajúcej. Už dnes sme si istí, že záverečný venček s celou jeho noblesou bude pre všetkých účastníkov kurzu skvelým vyvrcholením snahy ukázať celému svetu to, že aj človek s mentálnym postihnutím dokáže neuveriteľné veci. Treba mu len trošku pomôcť...
Margarétafest 2012 Občianske združenie Barlička v spolupráci s mestom Prešov usporiadali dňa 27.9.2012 už IV. ročník Festivalu mladých umelcov zo zdravotným znevýhodnených umelcov s názvom Margaréta fest 2012. Na tomto podujatí sa stretli mnohí „umelci“ aby súťažili v nasledujúcich kategóriách – tanec, spev, hovorené slovo, divadlo a iné. Aj klienti nášho zariadenia sa v doprovode našich vychovávateliek zúčastnili na tomto podujatí, kde v kategórii Divadlo zahrali všetkým účastníkom krásnu rozprávku od známeho slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského „O hlúpej žene“.Veľký potlesk divákov, sladká odmena a v neposlednom rade krásny diplom za 3. miesto v spomínanej kategórii boli krásnou odmenou.
MOSTY BEZ BARIÉR 2012

Vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov ako aj prezentácia prác zariadení sociálnych služieb z Košického kraja boli hlavným cieľom IV. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR 2012, ktorý sa konal dňa 19. 9. 2012 v Pribeníku. Organizátorom celého tohto podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku. Pre návštevníkov tohoročného festivalu bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom nechýbali ukážky rôznych remesiel, prezentácií prác a výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb KSK. Aj naše zariadenie prezentovalo pod vedením ergoterapeutiek výrobky z našich dielní, ktoré svedčili o šikovnosti a zručnosti rúk našich klientov.
Divadlo na Hojdačke – Žabí princ

Žilinskí herci z Divadla na Hojdačke zavítali do nášho zariadenia dňa 20. 8. 2012, aby našim klientom predstavili bábkovú hru Žabí princ. Rozprávkový príbeh o láske medzi krásnou princeznou a princom premeneným zlou čarodejnicou na žabiaka, melodické piesne, bábky ale najmä herecké výkony bábkohercov vtiahli do deja všetkých divákov. Najväčším zážitkom a zároveň novou skúsenosťou pre našich klientov bolo improvizované zapájanie divákov do deja rozprávky. Rozžiarené oči, usmiate tváre našich detí a veľký potlesk divákov, boli poďakovaním hercom za ich herecké výkony. Ukončením tohto dopoludnia bolo fotografovanie sa s účinkujúcimi hercami a bábkami.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám na svete. V našom zariadení sme Deň matiek oslávili 14. 5. 2012. Naši klienti spolu s p. ergoterapeutkami a našimi p. učiteľkami pripravili popoludnie venované „mamám – tetám pracujúcim v našom zariadení“. Na začiatku programu sa klienti predstavili ľudovým tancom „Vykrúcačka“. Po ňom nasledovala aj pieseň „Ani ja ne stadzi hojaja“, ktorú zaspievala Mária Horváthová. Recitácie básni našich školákov ukončili toto podujatie. Nechýbali ani malé darčeky z ergoterapeutických dielní pre tety - mamy, ktoré boli zároveň aj poďakovaním za ich lásku a každodennú staroslivosť.
Oslavy 1. mája v našom meste

Máje sú symbolické stromy, ktoré v minulosti stavali ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde bola vydaja súca dievka, inokedy sa staval len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Mnohé mestá a obce dodnes udržiavajú tento zvyk. Jedným z nich je aj mesto Strážske, ktoré dňa 30. 4. 2012 zorganizovalo slávnostné „Stavanie Mája“ na Námestí A. Dubčeka. Aj klienti nášho zariadenia sa zúčastnili na spomínanom podujatí, kde sa prezentovali programom na ľudovú nôtu, „Fľaškovým tancom“ a ľudovou piesňou „Na peršoho mája“ v podaní Dagmary Murgáčovej. Ďalšími účinkujucími boli deti z Materskej školy a detský súbor Strážčanik z CVČ Dúha.
Strážčanský Slávik

15. ročník súťaže v ľudovom speve s názvom Strážsky Slávik zorganizovalo mesto Strážske. Dňa 29. 4. 2012 sa stretli nielen súťažiaci z miestnych inštitúcií, ale aj pozvaní hostia a v neposlednom rade diváci, milovníci ľudového spevu. Moderátorkou celého podujatia bola p. Karkušiaková, predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorá je aj pracovníčkou referátu kultúry Mestského úradu v Strážskom. Súťažiaci sa prezentovali spevom v štyroch kategóriách. Mária Horváthová, klientka nášho zariadenia bola jednou zo súťažiacich štvrtej kategórie. S piesňou „Ani ja ne stadzi hojaja...“ si vyspievala 1. miesto vo svojej kategórii.
Vystúpenie speváka Karola Rosenberga

V rámci svojho turné po zariadeniach sociálnych služieb zavítal dňa 4. 6. 2012 aj do LIDWINA – DSS Strážske sólový spevák Karol Rosenberg. V takmer dvojhodinovom programe ponúkol klientom nezabudnuteľné hity legendárnych interpretov ako sú Michal Tučný, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Jiří Schelinger a mnoho iných. V minulosti bol Karol Rosenberg členom viacerých speváckych zborov. Klienti, ktorí sa na programe zúčastnili, boli z jeho vystúpenia nadšení.. Dopoludnie im spríjemnil presne tým, čo nadovšetko milujú – spevom a tancom. Veríme, že sa v dohľadnej dobe do zariadenia opäť vráti.


 

Cirkusové varieté SAMBA

Streda 14. 3. 2012 sa začala v našom zariadení ako každá iná, ale my deti sme sa na ňu veľmi tešili. V ten deň sme po prvýkrát v našom zariadení privítali naozajstný Cirkus. Cirkusové varieté SAMBA tvorila trojica kúzelníkov – otec, syn a dcéra, ktorá premenila našu jedáleň na malú cirkusovú arénu. Kúzla, triky, ilúzie a žonglérske kúsky, to všetko tvorilo 50 minútový zábavný program, ktorý sme sledovali so zatajeným dychom. Pomocníkom kúzelníka bol jeho syn Dávid, ale pri niektorých kúzlach si kúzelník vybral za asistentov deti a dospelých z obecenstva. S úžasom sme sledovali ako sa šatka v klobúku premenila na holubicu, alebo ako sa šatkou odčarovaný prsteň našiel v skladacích krabičkách. Točiace sa taniere na tyčiach, žonglovanie s kruhmi, tenisovými raketami a kužeľmi na pohyblivej doske nám všetkým v hľadisku „napumpovali“ adrenalín v krvi. Nechýbali ani zvieratá - holubice, králiky, psík Čivava, morské prasatá ako súčasť niektorých kúzelníkových čísiel. Pre nás najzábavnejším vystúpením bolo číslo, kde sa dvaja chlapci z divákov hostili piškótami a šľahačkou, ktoré zapíjali „šampanským“. Prvé poháre boli naplnené z fľaše kúzelníka. Trik bol v tom, že tie isté prázdne poháre boli ďalej „nalievané z uší účinkujúcich“. Jedáleň sa ozývala hlasitým výskotom a smiechom nielen detí ale aj dospelých. Celý čas sme hútali ako je to možné. Ukončením celého podujatia bolo spoločné fotografovanie, aby sme si aj v budúcnosti pripomenuli zážitky z tohto dňa. Radosť, usmiate tváre detí a dlhotrvajúci potlesk nás všetkých bol poďakovaním účinkujúcim kúzelníkom za ich krásne predstavenie.
Fašiangová veselica

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do polnoci pred Popolcovou stredou, po ktorej nasleduje 40 dňový pôst. V mnohých Slovenských mestách a dedinách dodnes pretrvávajú rôzne fašiangové tradície a zvyky. Ľudia sa zabávajú na plesoch, organizujú si zábavy. Fašiangy sme oslávili aj v našom zariadení dňa 14. 2. 2012 veselicou, ktorej súčasťou bol tradičný karneval. Do príprav krásnych masiek a kostýmov, kultúrneho programu sme sa zapojili aj my deti. Veľmi sme sa tešili a chceli sme sa naň čo najlepšie pripraviť. V spomínaný deň bolo v našom zariadení už od skorého rána rušno. Fašiangovú veselicu otvorili básne, piesne a moderný tanec našich detí. Po nich nasledovala prezentácia karnevalových masiek, vyhodnotenie najzaujímavejších masiek a odovzdanie cien. Tak ako každý rok fašiangové dopoludnie ukončila tanečná veselica, ani teraz tomu nebolo inak
Zimné radovánky

Zimná biela krajina za oknami, kopec snehu vylákala aj nás vonku. Sociálni pracovníci pre nás deti pripravili zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov, bunkrov a guľovačky. Ani zubaté slnko nás neodradilo od našej zábavy. Vyzbrojení teplými rukavicami a s úsmevom na tvári sme sa pustili do „práce“. Výsledkom boli traja snehuliaci, jeden krajší ako druhý. Stavanie bunkrov predčasne ukončila guľovačka, ktorá sa deťom páčila najviac. Nakoniec každý z nás nechal v snehu svoj obraz mávajúceho anjela. Vyštípané líca a mokré oblečenie nás presvedčili o tom, že je čas vrátiť sa do zariadenia, kde nás čakal nielen teplý čaj ale aj chutný obed.
ABILYMPIÁDA 2011

Maľovanie na tvár, preberanie strukovín, výroba mozaiky, zhotovenie dreveného výrobku, vyšívanie, háčkovanie, ručné pletenie, zdobenie perníkov, triafanie na cieľ a hokej, fotografovanie to všetko bolo pripravené pre účastníkov súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností klientov s názvom „ABILYMPIÁDA 2011“. Dňa 26.10.2011 sme sa skoro ráno vybrali na cestu do obce Osadné, kde sa spomínané podujatie konalo. Veľmi sme sa tešili na stretnutie s našimi kamarátmi a na súťažné disciplíny, v ktorých ukážeme čo dokážeme. Štyria naši klienti súťažili v týchto disciplínách: Mária Horváthová – maľovanie na tvár, Dagmara Murgačová – vyšívanie, háčkovanie, ručné pletenie, Margita Súkeníková – hra – triafanie na cieľ a hokej, Milan Hromý – preberanie strukovín a výroba mozaiky. Po chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Ukončením ABILYMPIÁDY 2011 bola spoločná diskotéka, na ktorej sa vytancovali nielen „malí“, ale aj tí „veľkí“. Hoci sme sa v súťažiach neumiestnili na prvých miestach, domov sme si odniesli krásne diplomy za účasť, balíčky dobrôt a hlavne kopu pekných zážitkov.
ASABEN – Rómsky festival tancov a piesní

Dňa 22.10.2011 sa vo viacúčelovej sále v Strážskom stretli všetci tí, ktorých na toto podujatie prilákali rómske piesne a tance. Občianske združenie Strážčanský úsmev – ASABEN v spolupráci s Mestským úradom v Stážskom pripravili v poradí už 7. Rómsky festival tancov a piesní. O dobrú hudobnú zábavu sa postarala rómska kapela Gipsy Culy. Domáci súbor ASABEN zatancoval rómske tance. Ľudovým tancom sa prezentovali aj naši klienti pod vedením vychovávateliek Aleny Horňakovej a Ivety Szollosiovej. Veľký potlesk od divákov patril našim klientom nielen za výborný tanečný výkon ale aj za krásne kostýmy.
Október, mesiac úcty k starším

Aj keď sa s našimi „staršími kamarátmi“ stretávame na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách, každý rok v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, zúčastňujeme sa kultúrno - spoločenského dopoludnia v ich zariadení. Dňa 21.10.2011 sme sa v doprovode našich vychovávateliek vybrali do DD a DSS Strážskom, aby sme spolu s deťmi z Materskej školy, žiakmi Základnej školy a mládežou z CVČ Dúha v Strážskom vystúpili s pripraveným kultúrnym programom a strávili spoločne príjemné dopoludnie. Piesňou, tancom, milým slovom, chceli klienti nášho zariadenia potešiť, vyčariť úsmev na tvári a v neposlednom rade prejaviť úctu „starším kamarátom“. Celé podujatie sa nieslo v duchu radosti, porozumenia, spolupatričnosti a priateľstva.
Krúžková činnosť v CVČ Dúha Strážske

Aktívna spolupráca s Centrom voľného času Dúha v Strážskom napomáha k realizácii integračných aktivít zariadenia, ktorých cieľom je nadväzovanie nových kontaktov s inými inštitúciami v meste ale aj v regióne a taktiež prezentácia rôznych aktivít na verejnosti. Dňa 11.10.2011 sme začali navštevovať v Dome kultúry v Strážskom krúžkovú činnosť pod vedením p. Fedákovej. V tomto školskom roku sa sedem našich klientov zapísalo do krúžku „Tvorivé dielne“ a taký istý počet detí nášho zariadenia bude navštevovať krúžok „Hopnôžka“. Cieľom krúžkovej činnosti je rozvíjanie pohybových schopností, kreatívneho myslenia a tvorivosti.


 

Divadelné predstavenie Zábudlivý čert

Príjemné pondelkové dopoludnie 26. 9. 2011 sme pripravili pre klientov nášho zariadenia a klientov DD a DSS Harmónia v mestskej telocvični v Strážskom v podobe divadelného predstavenia. V podaní Jany Puklušovej sme si pozreli divadelnú rozprávku „Zábudlivý čert“ od Jána Drdu. Dej predstavenia humornou formou vyrozprával príbeh o čertovi, ktorý sa zaľúbil do krásnej dievčiny, a čo všetko sa musel naučiť, aby sa mohol stať človekom. Niektorí z nás sa na začiatku predstavenia čerta veľmi báli, no rýchlo sme zistili, že postava čerta bola viac smiešna ako strašidelná. Veľmi sa nám páčila aj hudba a vtipné dialógy postáv. Tak ako to vo všetkých rozprávkach býva aj v tejto všetko skončilo dobre. S dobrou náladou sme sa vrátili domov, kde sme našim kamarátom rozprávali zážitky z tejto akcie.
MOSTY BEZ BARIÉR 2011

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach a Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku zorganizovali už III. ročník Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí s názvom MOSTY BEZ BARIÉR. Areál SOŠ v Pribeníku bol miestom, kde sa dňa 21. 9. 2011 organizovalo spomínané podujatie. Účastníkmi festivalu boli zariadenia sociálnych služieb, odborné školy a inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je KSK. Vystúpenie Petra Biča so skupinou, módna prehliadka, ukážky remesiel, barmanská šou, kadernícke a kozmetické prezentácie, jazdecká škola, gurmánske špeciality a mnohé iné aktivity tvorili bohatý kultúrny program. Zariadenia sociálnych služieb prezentovali šikovnosť rúk svojich klientov prácami a výrobkami v jednotlivých stánkoch. Spleť vyzdobených stánkov s rozličnými prácami a výrobkami klientov neostala bez povšimnutia všetkých návštevníkov. Aj stánok nášho zariadenia s krásnymi výrobkami potvrdil vynalože né úsilie, trpezlivosť pri práci a taktiež zručnosť rúk našich klientov.
Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách

Nový školský rok 2011/2012 sa v Základnej škole v Strážskom začal okrem iného aj zorganizovaním spoločensko - kultúrneho podujatia pre žiakov prvého stupňa. Na divadelné predstavenie „Prešibaný kocúr v čižmách“ boli pozvaní aj klienti nášho zariadenia. Dňa 6. 9. 2011 sme sa hneď po raňajkách vybrali do školskej telocvične, kde sa spomínané podujatie uskutočnilo. Známu slovenskú rozprávku Pavla Dobšinského „Prešibaný kocúr v čižmách“ nám predstavili herci z Rožňavského Mestského divadla ACTORES. Celé predstavenie sa nieslo v duchu slovenskej folklórnej atmosféry prostredníctvom kostýmov hercov, dekorácie scény a taktiež pesničkami na ľudovú nôtu. Hlavná postava – prešibaný kocúr zabával, ba i rozosmieval svojim tancom a spevom všetkých účastníkov. V dobrej nálade sme sa vrátili domov na chutný obed.
Športové hry zamestnancov zariadení sociálnych služieb o putovný pohár predsedu KSK

V rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach sme sa v dňoch 7.- 8. 9. 2011 zúčastnili V. športových hier zamestnancov zariadení sociálnych služieb o putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja. Organizátormi celej akcie bolo zariadenie DS a DSS Barca. Na podujatie sme vyslali šiestich zástupcov z radov zamestnancov, ktorých viedla pani riaditeľka, PhDr. Lýdia Bušaničová. Súťažilo sa v piatich originálnych, zábavno-športových disciplínach. Po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov bolo našim cieľom neskončiť na poslednom mieste. Napokon sa stalo to, čo nikto nečakal. My sme to jednoducho VYHRALI a v konkurencii 14 družstiev sme sa minimálne na rok stali držiteľmi putovného pohára. Slávnostne sme ho prevzali z rúk pani Ing. Zuzany Juskovej, vedúcej odboru sociálnych vecí KSK. Teraz nám už len ostáva obhájiť víťazstvo. Výhodou nám môže byť domáca pôda, keďže o rok budeme organizátormi VI. Ročníka športových hier práve my.
Zemplínsky jarmok

V sprievode našich vychovávateliek sme sa vybrali autobusom do Michaloviec, kde sa v dňoch 19. a 20. 8. 2011 konal Zemplínsky jarmok. Už v skorých ranných hodinách bolo na námestí v Michalovciach veľmi rušno o čom svedčila hudba, smiech a veľký počet ľudí. K pravej jarmočnej atmosfére prispeli aj vystupujúce folklórne súbory, rôzne športové podujatia, zábava na kolotočoch a v neposlednom rade aj stánky s ukážkami tradičných remesiel. Nechýbali ani stánky s občerstvením, so sladkými medovníčkami, cukrovou vatou a inými maškrtami. Ani my sme neodolali a kúpili sme si sladké dobroty, prezreli sme si všetky stánky a časť kultúrneho programu. Piatkové dopoludnie strávené na jarmoku nám ubehlo veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už bol čas vrátiť sa s autobusom do Strážskeho.
Danova 2011 – Detský letný tábor

V rekreačnom stredisku FALKO DANOVA sme v dňoch 1.– 3. 8. 2011 pripravili Detský letný tábor. Škola v prírode, turistika, športové aktivity boli hlavným programom tohto športovo – rekreačného pobytu. Krásna príroda Východných Karpát a tiché okolie nám učarovali hneď po príchode do spomínaného strediska. Prostredie areálu nám ponúklo rôznorodé športové využitie prostredníctvom futbalového, volejbalového ihriska, hojdačiek, lanoviek pre deti i dospelých. Bohatý program a turistické chodníčky nasledovali po ubytovaní a dostatočnom oddychu. Prvým bodom programu bola poznávaco-náučná hra „Škola v prírode“ spojená s turistikou. Počas tejto aktivity sme sa oboznámili s okolím, kde sme sa aj naučili základné zásady správania sa v lese. Cestu lesom naspäť nám krátila slovná hra zameraná na spoznávanie stromov, rastlín a zber prírodného materiálu do pracovných dielní. V popoludňajších hodinách nás zamestnalo kreslenie na chodník, hojdačky a preliezačky. Veľkou zábavou bolo p re nás maľovanie na tvár. Večerná diskotéka zavŕšila prvý deň pobytu. Ranná rozcvička odštartovala ďalší deň plný prekvapení. Začali sme táborovou olympiádou, ktorú tvorili nasledujúce športové disciplíny – beh cez prekážky, tanec s balónom, kolky, hádzanie lopty na cieľ, preťahovanie lanom, nafukovanie balónov na čas. Po chutnom obede a popoludňajšom odpočinku nasledovalo vyhodnotenie olympiády. Krásne diplomy a sladké odmeny za športové výkony sme si prevzali z rúk našej pani riaditeľky. Vôňa opečených klobások nás všetkých prilákala k táborovému ohníku, pri ktorom sme si spoločne zaspievali a niektorí aj zatancovali. V tretí a zároveň aj posledný deň nášho výletu sme sa po raňajkách vydali na cestu domov.
Športové popoludnie s kolkármi zo Strážskeho

Veselý smiech, dobrá nálada, športové nadšenie svedčili o tom, že v blízkosti nášho zariadenia, presne na športovom štadióne v Strážskom sa niečo deje. Občianske združenie kolkárov a rekreačných športov v Strážskom pripravilo pre našich klientov športové popoludnie dňa 10. 6. 2011. V nesúťažných športových disciplínách – beh cez prekážky, skok vo vreci, preťahovanie lanom, si mohli svoje sily zmerať nielen tí silnejší, ale aj slabší. Na čele každého družstva stála kapitánka – vychovávateľka, ktorá sprevádzala svoj tím jednotlivými disciplínami. Najzaujímavejším a zároveň novým zážitkom pre naše deti bol tenis a hokej. Loptové hry a futbal ukončili športovú časť popoludnia. Potom nasledovala spoločná opekačka, po ktorej sme boli odmenení sladkou odmenou. Dobrá nálada a úsmev na tvári sme mali aj keď sme sa celí unavení vrátili do zariadenia. Sme veľmi radi, že členovia OZ – kolkárov a rekreačných športov v Strážskom pri svojej činnosti nezabúdajú na našich klientov za čo im od nás patrí veľká vďaka.
Juniáles

Dňa 8. 6. 2011 sa uskutočnil 5. ročník Juniálesu, ktorý bol príjemným ukončením školského roku 2010/2011 a taktiež oslavou MDD. Organizátorom tejto akcie bola Špeciálna základná škola internátna v Michalovciach. Celé podujatie prebiehalo vo vyzdobenej telocvični školy. Pre všetkých školákov boli pripravené nielen jednotlivé stanovišťa, ktoré ponúkali rôzne zábavné hry, ale aj chutné občerstvenie. K pestrému programu Juniáles 2011 prispeli klienti nášho zariadenia – žiaci špeciálnych tried zriadených v našom zariadení krátkym kultúrnym programom „Zatancuj si so mnou Anička“. Stretnutie s našimi „spolužiakmi“ ukončila diskotéka, na ktorej sme sa poriadne vyšantili.
MDD v meste

Mesto Strážske v popoludňajších hodinách pripravilo dňa 1. 6. 2011 akciu s názvom „Veselý deň detí“ pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Všetkých malých i veľkých, zvedavých i menej zvedavých, ktorí sa prišli pozrieť na detské ihrisko vítala dvojica veselých klaunov. Ich úlohou bolo zabávať všetkých účastníkov a zapájať sa spolu s deťmi do hier a atrakcií. Aj naši klienti sa zapojili do súťažných disciplín a zatancovali si na Mini disco show. Najzaujímavejšími činnosťami bolo kreslenie na tvár a šantenie v skákacom kombe. Ukončením tohto podujatia bola detská tombola. Pekné výhry deťom odovzdával primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák. Po návrate do zariadenia sme počuli ako niektorí klienti hovorili, že tento deň si pekne užili.
Deň detí v našom zariadení

Na Medzinárodný deň detí, ktorý oslavujú všetky deti na celom svete dňa 1. 6. 2011, sa tešili aj klienti nášho zariadenia. Mgr. Marianna Plitková, vedúca výchovy v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami, ergoterapeutkami a učiteľkami pripravila pre naše deti netradičné dopoludnie s množstvom hier a prekvapení. Už po raňajkách sme sa všetci zišli na našom ihrisku, kde nás čakali jednotlivé stanovišťa, ktoré sľubovali, že toto dopoludnie sa bude niesť hlavne v športovom duchu. Hneď v úvode sme sa dozvedeli čo bude našou úlohou pri súťažných hrách a tiež, že je pre nás nachystaná nielen sladká odmena, ale aj opekaná klobáska. Pri niektorých športoch sme sa poriadne zapotili, ale mnohé sme zvládli hravo. Neodmysliteľnou súčasťou všetkých nami organizovaných podujatí je hudba a tanec, pri ktorých sa roztancujú všetky zdravé nohy klientov, preto sme ukončili spomínanú akciu detskou diskotékou.
„Doktor Jajbolí“

So svojimi „malými“ kamarátmi z Materskej škôlky sa stretávame často pri rôznych príležitostiach počas celého školského roka. Dňa 31. 5. 2011 sme sa v dopoludňajších hodinách vybrali na návštevu ku škôlkárom. Už od skorého rána sme sa pripravovali, lebo sme im chceli zahrať bábkové divadielko „Doktor Jajbolí“, s ktorým sme sa už prezentovali na viacerých spoločensko – kultúrnych podujatiach s veľkým úspechom. Srdečné privítanie vytvorilo príjemnú atmosféru, v ktorej sme aj odohrali predstavenie. Všetko prebehlo tak ako sme si naplánovali, čomu sme sa veľmi potešili. Ako odmenu si naši kamaráti pre nás spolu s pani učiteľkami pripravili posedenie pri čaji a chutných koláčikoch. Potom sme sa spoločne zahrali s bábkami a hračkami. V dobrej nálade sme sa rozlúčili so škôlkármi a pobrali sme sa do zariadenia, kde nás čakal chutný obed.
MOST ÚSMEVOV 2011

Už ôsmy krát sa dňa 25. 5. 2011 na pôde Miestneho divadla ACTORES v Rožňave stretli malí i veľkí „herci“, z ďaleka i blízka, klienti zo zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj na Festivale dramatickej tvorivosti klientov DSS s názvom MOST ÚSMEVOV. Spomínané podujatie otvoril podpredseda KSK Ing. Ján Szölös, ktorý hneď v úvode srdečne privítal pozvaných hostí, netrpezlivých divákov a všetkým poprial bohatý kultúrny zážitok. Celý program moderovala Ing. Soňa Kostrábová v postave upratovačky a známa osobnosť Televíznych novín TV Markíza Karol Farkašovský. Tak ako každý rok sa tešíme na toto podujatie, ani tento rok tomu nebolo inak. Pravidelné nacvičovanie textov, príprava kostýmov, výroba kulís a v neposlednom rade výber hudby sa stalo súčasťou nášho denného programu, aby sme boli stopercentne pripravení. Naše zariadenie sme prezentovali bábkovým divadlom „Doktor Jajbolí“, ktoré sme nacvičili pod vedením Mgr. Gabriely Sabovej, Mgr. Tatiany Sabov ej a Bc. Jany Maruščákovej. Veľký potlesk od publika a usmiate tváre divákov, svedčili o našom úspechu. V závere celého spoločensko – kultúrneho podujatia sme boli odmenení darčekovými balíčkami a pamätnou plaketou.
Strážčanský jarmok

V mnohých Slovenských mestách je zvykom tradičným jarmokom oslavovať Dni mesta, ktoré sú spomienkou založenia mesta. V dňoch 13. a 14. mája usporiadalo mesto Strážske už XV. Strážčanský jarmok. Stavanie stánkov, veselá hudba, vôňa pečených klobások, ľudové remeslá, atrakcie pre najmenších, bohatý kultúrny program, to všetko prilákalo na Námestie Alexandra Dubčeka v Strážskom nielen domácich, ale aj návštevníkov z iných miest a obcí. Na spomínanom jarmoku vystúpili rôzne folklórne súbory, deti z MŠ, ZŠ, CVČ, rómsky súbor ASABEN, Adela Banášová s Petrom Modrovským, Otto Weiter, Andrea Fischer a mnohí iní. Aj naši klienti s rytmickým tancom „Zatancuj si so mnou Anička“ prezentovali na spomínanom podujatí naše zariadenie. Náš úspech diváci odmenili dlhým a vrúcnym potleskom, ktorý nám vyčaril úsmev na tvári. Potom sme si spolu s našimi vychovávateľkami prezreli stánky, aby sme zistili čo ponúkajú. Nás najviac zaujali tie, ktoré boli plné cukroviniek. Za odmenu sme si k úpili sladké medovníčky a lízanky. Pred odchodom z jarmoku sme stretli aj známu osobnosť z televízie Adelu Banášovú, ktorá sa s nami rada vyfotila. S príjemnými zážitkami sme sa vrátili domov, aby sme svojim kamarátom mohli porozprávať, čo všetko sme stihli v dnešný deň vidieť a zažiť.

Na začiatok