Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

 

Cirkusové varieté SAMBA

Streda 14. 3. 2012 sa začala v našom zariadení ako každá iná, ale my deti sme sa na ňu veľmi tešili. V ten deň sme po prvýkrát v našom zariadení privítali naozajstný Cirkus. Cirkusové varieté SAMBA tvorila trojica kúzelníkov – otec, syn a dcéra, ktorá premenila našu jedáleň na malú cirkusovú arénu. Kúzla, triky, ilúzie a žonglérske kúsky, to všetko tvorilo 50 minútový zábavný program, ktorý sme sledovali so zatajeným dychom. Pomocníkom kúzelníka bol jeho syn Dávid, ale pri niektorých kúzlach si kúzelník vybral za asistentov deti a dospelých z obecenstva. S úžasom sme sledovali ako sa šatka v klobúku premenila na holubicu, alebo ako sa šatkou odčarovaný prsteň našiel v skladacích krabičkách. Točiace sa taniere na tyčiach, žonglovanie s kruhmi, tenisovými raketami a kužeľmi na pohyblivej doske nám všetkým v hľadisku „napumpovali“ adrenalín v krvi. Nechýbali ani zvieratá - holubice, králiky, psík Čivava, morské prasatá ako súčasť niektorých kúzelníkových čísiel. Pre nás najzábavnejším vystúpením bolo číslo, kde sa dvaja chlapci z divákov hostili piškótami a šľahačkou, ktoré zapíjali „šampanským“. Prvé poháre boli naplnené z fľaše kúzelníka. Trik bol v tom, že tie isté prázdne poháre boli ďalej „nalievané z uší účinkujúcich“. Jedáleň sa ozývala hlasitým výskotom a smiechom nielen detí ale aj dospelých. Celý čas sme hútali ako je to možné. Ukončením celého podujatia bolo spoločné fotografovanie, aby sme si aj v budúcnosti pripomenuli zážitky z tohto dňa. Radosť, usmiate tváre detí a dlhotrvajúci potlesk nás všetkých bol poďakovaním účinkujúcim kúzelníkom za ich krásne predstavenie.
Fašiangová veselica

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do polnoci pred Popolcovou stredou, po ktorej nasleduje 40 dňový pôst. V mnohých Slovenských mestách a dedinách dodnes pretrvávajú rôzne fašiangové tradície a zvyky. Ľudia sa zabávajú na plesoch, organizujú si zábavy. Fašiangy sme oslávili aj v našom zariadení dňa 14. 2. 2012 veselicou, ktorej súčasťou bol tradičný karneval. Do príprav krásnych masiek a kostýmov, kultúrneho programu sme sa zapojili aj my deti. Veľmi sme sa tešili a chceli sme sa naň čo najlepšie pripraviť. V spomínaný deň bolo v našom zariadení už od skorého rána rušno. Fašiangovú veselicu otvorili básne, piesne a moderný tanec našich detí. Po nich nasledovala prezentácia karnevalových masiek, vyhodnotenie najzaujímavejších masiek a odovzdanie cien. Tak ako každý rok fašiangové dopoludnie ukončila tanečná veselica, ani teraz tomu nebolo inak
Zimné radovánky

Zimná biela krajina za oknami, kopec snehu vylákala aj nás vonku. Sociálni pracovníci pre nás deti pripravili zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov, bunkrov a guľovačky. Ani zubaté slnko nás neodradilo od našej zábavy. Vyzbrojení teplými rukavicami a s úsmevom na tvári sme sa pustili do „práce“. Výsledkom boli traja snehuliaci, jeden krajší ako druhý. Stavanie bunkrov predčasne ukončila guľovačka, ktorá sa deťom páčila najviac. Nakoniec každý z nás nechal v snehu svoj obraz mávajúceho anjela. Vyštípané líca a mokré oblečenie nás presvedčili o tom, že je čas vrátiť sa do zariadenia, kde nás čakal nielen teplý čaj ale aj chutný obed.
ABILYMPIÁDA 2011

Maľovanie na tvár, preberanie strukovín, výroba mozaiky, zhotovenie dreveného výrobku, vyšívanie, háčkovanie, ručné pletenie, zdobenie perníkov, triafanie na cieľ a hokej, fotografovanie to všetko bolo pripravené pre účastníkov súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností klientov s názvom „ABILYMPIÁDA 2011“. Dňa 26.10.2011 sme sa skoro ráno vybrali na cestu do obce Osadné, kde sa spomínané podujatie konalo. Veľmi sme sa tešili na stretnutie s našimi kamarátmi a na súťažné disciplíny, v ktorých ukážeme čo dokážeme. Štyria naši klienti súťažili v týchto disciplínách: Mária Horváthová – maľovanie na tvár, Dagmara Murgačová – vyšívanie, háčkovanie, ručné pletenie, Margita Súkeníková – hra – triafanie na cieľ a hokej, Milan Hromý – preberanie strukovín a výroba mozaiky. Po chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Ukončením ABILYMPIÁDY 2011 bola spoločná diskotéka, na ktorej sa vytancovali nielen „malí“, ale aj tí „veľkí“. Hoci sme sa v súťažiach neumiestnili na prvých miestach, domov sme si odniesli krásne diplomy za účasť, balíčky dobrôt a hlavne kopu pekných zážitkov.
ASABEN – Rómsky festival tancov a piesní

Dňa 22.10.2011 sa vo viacúčelovej sále v Strážskom stretli všetci tí, ktorých na toto podujatie prilákali rómske piesne a tance. Občianske združenie Strážčanský úsmev – ASABEN v spolupráci s Mestským úradom v Stážskom pripravili v poradí už 7. Rómsky festival tancov a piesní. O dobrú hudobnú zábavu sa postarala rómska kapela Gipsy Culy. Domáci súbor ASABEN zatancoval rómske tance. Ľudovým tancom sa prezentovali aj naši klienti pod vedením vychovávateliek Aleny Horňakovej a Ivety Szollosiovej. Veľký potlesk od divákov patril našim klientom nielen za výborný tanečný výkon ale aj za krásne kostýmy.
Október, mesiac úcty k starším

Aj keď sa s našimi „staršími kamarátmi“ stretávame na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách, každý rok v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, zúčastňujeme sa kultúrno - spoločenského dopoludnia v ich zariadení. Dňa 21.10.2011 sme sa v doprovode našich vychovávateliek vybrali do DD a DSS Strážskom, aby sme spolu s deťmi z Materskej školy, žiakmi Základnej školy a mládežou z CVČ Dúha v Strážskom vystúpili s pripraveným kultúrnym programom a strávili spoločne príjemné dopoludnie. Piesňou, tancom, milým slovom, chceli klienti nášho zariadenia potešiť, vyčariť úsmev na tvári a v neposlednom rade prejaviť úctu „starším kamarátom“. Celé podujatie sa nieslo v duchu radosti, porozumenia, spolupatričnosti a priateľstva.
Krúžková činnosť v CVČ Dúha Strážske

Aktívna spolupráca s Centrom voľného času Dúha v Strážskom napomáha k realizácii integračných aktivít zariadenia, ktorých cieľom je nadväzovanie nových kontaktov s inými inštitúciami v meste ale aj v regióne a taktiež prezentácia rôznych aktivít na verejnosti. Dňa 11.10.2011 sme začali navštevovať v Dome kultúry v Strážskom krúžkovú činnosť pod vedením p. Fedákovej. V tomto školskom roku sa sedem našich klientov zapísalo do krúžku „Tvorivé dielne“ a taký istý počet detí nášho zariadenia bude navštevovať krúžok „Hopnôžka“. Cieľom krúžkovej činnosti je rozvíjanie pohybových schopností, kreatívneho myslenia a tvorivosti.