Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

 

Slávnostná akadémia - DSS ANIMA Michalovce

Dňa 16. 10. 2013 sa v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia založenia divadelného súboru ANIMA pri DSS ANIMA Michalovce. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia mesta Michalovce, podpredseda KSK Emil Ďurovčík a iní účastníci podujatia. Spomínanej slávnosti sa zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Na akadémii sa členovia divadelného súboru ANIMA prezentovali niekoľkými predstaveniami a tanečnými vystúpeniami, za čo zožali obrovský úspech a dlhý potlesk. Na tomto podujatí nechýbali ani iné súbory z mesta Michalovce, ktoré spolupracujú s divadelným súborom ANIMA.
40. výročie LIDWINA – DSS Strážske

Dňa 25. 9. 2013 sme si pripomenuli 40. výročie založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so Základnou umeleckou školou Strážske zorganizovali slávnostnú akadémiu, na ktorú prijalo pozvanie viacero významných hostí. Atmosféru svojim kultúrnym programom pomáhali dotvoriť naši klienti a svojou porciou talentu k slávnostnej chvíli prispeli aj žiaci základnej umeleckej školy. Oslavy 40. výročia založenia LIDWINY – Domova sociálnych služieb Strážske pokračovali pre pracovníkov zariadenia v popoludňajších hodinách v priestoroch reštaurácie Aztéka. Do nastávajúcich rokov želáme LIDWINE mnoho spokojných klientov a zamestnancov.
Športové dopoludnie – DSS DOMKO Košice

Dňa 1. 10. 2013 sa v športovo – zábavnom areály na Alejovej ulici v Košiciach konalo športové dopoludnie pre klientov zariadení KSK, ktoré zorganizoval DOMKO - DSS Košice. Naše zariadenie na tomto športovom podujatí reprezentovali Mária Horváthová, Dagmara Murgáčová, Milan Hromý, Lukáš Žiga a Ivan Horváth. O príjemne strávené dopoludnie plné zábavy a športu sa postarali tieto športové disciplíny: petangue, floorball, stolný tenis, prekážkový beh a hod na cieľ. Z nášho športového družstva sa najviac v súťažení darilo Ivanovi Horváthovi, ktorý v disciplíne prekážkový beh získal tretie miesto. Športové dopoludnie ukončilo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov a cien.
VENČEK - Tanec pre radosť

Klienti z LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom absolvovali od októbra 2012 kurz spoločenského tanca, ktorý dňa 06.02. 2013 vyvrcholil záverečným vstúpením a nazvali ho „Venček“. Podujatie sa uskutočnilo v Centre voľného času - Dome kultúry v Strážskom. Štyri tanečné páry v slávnostných šatách po nástupnej polonéze boli ocenené diplomom o absolvovaní kurzu spoločenského tanca a následne sa predviedli v 6 tancoch. Do tanca im tlieskali aj pozvaní hostia z KSK a zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce a HARMÓNIA- DSaDSS Strážske. Spoločne si zatancovali a zasúťažili pri balónovom tanci a nakoniec si zvolili a korunovali MISS tanca. Celé podujatie moderoval inštruktor spoločenského tanca Ing. František Berta z Vranova nad Topľou, ktorý po prvý krát vo svojej praxi pripravoval deti z postihnutím a po ukončení akcie sa vyjadril: „Mal som obavy keď ste ma oslovili, ale dnes viem, že som sa rozhodol správne. Bolo úžasné sledovať svojich žiakov počas tých 5 mesiacov s akým nadšením a radosťou sa učia a tancujú. Dovolím si tvrdiť, že prekonali všetky moje očakávania. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.“ Celý projekt „Venčeka“ vypracovali a organizovali sociálni pracovníci zariadenia. Klienti zo zariadenia už niekoľko rokov pod vedením sociálnych pracovníkov a vychovávateľov navštevujú CVČ v Strážskom a zúčastňujú sa mnohých spoločných aktivít so zdravými deťmi, čo svedčí, že integračným aktivitám je v zariadení venovaná maximálna pozornosť. V budúcnosti môže priniesť kladné výsledky v procese deinštitucionalizácie zariadenia.
Mikuláš 2012

Dňa 5. 12. 2012 mal aj do nášho zariadenia zavítať Mikuláš. Veď deti ho spomínali už dva mesiace. Príprava vianočnej výzdoby ich len utvrdzovala v tom, že kúzlo jeho príchodu sa čoskoro naplní. Chodbami sa začal šíriť čarovný zvuk zvončeka. Vtedy deti pochopili, že na ne nezabudol a naozaj prišiel. A keďže celý rok poslúchali a úprimne sa na neho tešili, prišli rovno dvaja. Nezabudli so sebou priviesť aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Klienti ich privítali svojim nezabudnuteľným programom. Za odmenu boli obdarovaní sladkými balíčkami a hračkami. Na záver si sľúbili, že o rok sa opäť stretnú. Samozrejme, ak budú poslúchať...
Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy

Jedným zo spôsobov ako komunikovať s okolím, vyjadriť svoje emócie a potreby, odhaliť svoju osobnosť a naplniť svoje očakávania je tanec. Klienti ho milujú, dokážu mu venovať svoje voľné chvíle a zároveň vedia, že pohyb v tanci ich robí naozaj šťastnými. A k tomu netreba vedieť ani čítať, písať či počítať. V disco tancoch a tancoch ľudových sú niektorí z nich aj napriek svojmu handicapu už malými majstrami, cítia hudbu, z melódií dokážu prirodzene vykúzliť pohyb. V LIDWINA – DSS Strážske sme sa preto rozhodli stavať na prirodzenom talente najšikovnejších z nich a ponúknuť im v tejto oblasti „vyšší level“. Pod vedením odborného tanečného lektora Ing. Františka Bertu sa od októbra 2012 zúčastňujú štyri dievčatá a štyria chlapci kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy. Po niekoľkých lekciách salsy, waltzu, tanga, polky a mnohých ďalších môžeme konštatovať, že svojou šikovnosťou prekvapili nie len nás, ale aj seba samých. Pri tejto príležitosti nesmieme zabud núť na ľudský a ústretový prístup pána Bertu. Deti ho majú radi a vždy na konci tanečnej hodiny sa nevedia dočkať tej nadchádzajúcej. Už dnes sme si istí, že záverečný venček s celou jeho noblesou bude pre všetkých účastníkov kurzu skvelým vyvrcholením snahy ukázať celému svetu to, že aj človek s mentálnym postihnutím dokáže neuveriteľné veci. Treba mu len trošku pomôcť...
Margarétafest 2012 Občianske združenie Barlička v spolupráci s mestom Prešov usporiadali dňa 27.9.2012 už IV. ročník Festivalu mladých umelcov zo zdravotným znevýhodnených umelcov s názvom Margaréta fest 2012. Na tomto podujatí sa stretli mnohí „umelci“ aby súťažili v nasledujúcich kategóriách – tanec, spev, hovorené slovo, divadlo a iné. Aj klienti nášho zariadenia sa v doprovode našich vychovávateliek zúčastnili na tomto podujatí, kde v kategórii Divadlo zahrali všetkým účastníkom krásnu rozprávku od známeho slovenského spisovateľa Pavla Dobšinského „O hlúpej žene“.Veľký potlesk divákov, sladká odmena a v neposlednom rade krásny diplom za 3. miesto v spomínanej kategórii boli krásnou odmenou.
MOSTY BEZ BARIÉR 2012

Vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov ako aj prezentácia prác zariadení sociálnych služieb z Košického kraja boli hlavným cieľom IV. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR 2012, ktorý sa konal dňa 19. 9. 2012 v Pribeníku. Organizátorom celého tohto podujatia bol Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku. Pre návštevníkov tohoročného festivalu bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom nechýbali ukážky rôznych remesiel, prezentácií prác a výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb KSK. Aj naše zariadenie prezentovalo pod vedením ergoterapeutiek výrobky z našich dielní, ktoré svedčili o šikovnosti a zručnosti rúk našich klientov.
Divadlo na Hojdačke – Žabí princ

Žilinskí herci z Divadla na Hojdačke zavítali do nášho zariadenia dňa 20. 8. 2012, aby našim klientom predstavili bábkovú hru Žabí princ. Rozprávkový príbeh o láske medzi krásnou princeznou a princom premeneným zlou čarodejnicou na žabiaka, melodické piesne, bábky ale najmä herecké výkony bábkohercov vtiahli do deja všetkých divákov. Najväčším zážitkom a zároveň novou skúsenosťou pre našich klientov bolo improvizované zapájanie divákov do deja rozprávky. Rozžiarené oči, usmiate tváre našich detí a veľký potlesk divákov, boli poďakovaním hercom za ich herecké výkony. Ukončením tohto dopoludnia bolo fotografovanie sa s účinkujúcimi hercami a bábkami.
Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám na svete. V našom zariadení sme Deň matiek oslávili 14. 5. 2012. Naši klienti spolu s p. ergoterapeutkami a našimi p. učiteľkami pripravili popoludnie venované „mamám – tetám pracujúcim v našom zariadení“. Na začiatku programu sa klienti predstavili ľudovým tancom „Vykrúcačka“. Po ňom nasledovala aj pieseň „Ani ja ne stadzi hojaja“, ktorú zaspievala Mária Horváthová. Recitácie básni našich školákov ukončili toto podujatie. Nechýbali ani malé darčeky z ergoterapeutických dielní pre tety - mamy, ktoré boli zároveň aj poďakovaním za ich lásku a každodennú staroslivosť.
Oslavy 1. mája v našom meste

Máje sú symbolické stromy, ktoré v minulosti stavali ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde bola vydaja súca dievka, inokedy sa staval len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Mnohé mestá a obce dodnes udržiavajú tento zvyk. Jedným z nich je aj mesto Strážske, ktoré dňa 30. 4. 2012 zorganizovalo slávnostné „Stavanie Mája“ na Námestí A. Dubčeka. Aj klienti nášho zariadenia sa zúčastnili na spomínanom podujatí, kde sa prezentovali programom na ľudovú nôtu, „Fľaškovým tancom“ a ľudovou piesňou „Na peršoho mája“ v podaní Dagmary Murgáčovej. Ďalšími účinkujucími boli deti z Materskej školy a detský súbor Strážčanik z CVČ Dúha.
Strážčanský Slávik

15. ročník súťaže v ľudovom speve s názvom Strážsky Slávik zorganizovalo mesto Strážske. Dňa 29. 4. 2012 sa stretli nielen súťažiaci z miestnych inštitúcií, ale aj pozvaní hostia a v neposlednom rade diváci, milovníci ľudového spevu. Moderátorkou celého podujatia bola p. Karkušiaková, predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorá je aj pracovníčkou referátu kultúry Mestského úradu v Strážskom. Súťažiaci sa prezentovali spevom v štyroch kategóriách. Mária Horváthová, klientka nášho zariadenia bola jednou zo súťažiacich štvrtej kategórie. S piesňou „Ani ja ne stadzi hojaja...“ si vyspievala 1. miesto vo svojej kategórii.
Vystúpenie speváka Karola Rosenberga

V rámci svojho turné po zariadeniach sociálnych služieb zavítal dňa 4. 6. 2012 aj do LIDWINA – DSS Strážske sólový spevák Karol Rosenberg. V takmer dvojhodinovom programe ponúkol klientom nezabudnuteľné hity legendárnych interpretov ako sú Michal Tučný, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Jiří Schelinger a mnoho iných. V minulosti bol Karol Rosenberg členom viacerých speváckych zborov. Klienti, ktorí sa na programe zúčastnili, boli z jeho vystúpenia nadšení.. Dopoludnie im spríjemnil presne tým, čo nadovšetko milujú – spevom a tancom. Veríme, že sa v dohľadnej dobe do zariadenia opäť vráti.