Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

 

Futbalový zápas

Aj športom sa to dá bol názov projektu, ktorý deťom z Domova sociálnych služieb LIDWINA v Strážskom spestril deň a pripravil im neobyčajný zážitok, na ktorý len tak nezabudnú. Zamestnanci DSS - LIDWINA vďaka podpore Európskej únie a medzinárodnému programu KomPrax, spadajúci pod Slovenský inštitút mládeže Iuventa, získali možnosť zrealizovať projekt, aký sa iba tak nevidí. Hendikepované deti sa na malú chvíľu stali súčasťou bežného života. Postaral sa o to šport – futbal. Na štadióne MFK Zemplín Michalovce si deti z DSS - LIDWINA zmerali sily s dorastencami futbalového klubu. Dobrú náladu neskazilo ani chladné počasie. Tím z DSS v Strážskom hral futbal s veľkým nadšením, hoci v zápase s dorastencami nešlo o víťazstvo. Po priateľskom stretnutí si všetci podalo ruky a spoločne fandili ligovému duelu. „Šlo nám o to, aby klienti z nášho domova dostali možnosť zapojiť sa do radostí všedného života,“ hovorí Mária Manová, inštruktorka sociálnej rehabilitácie. „Niekedy si neuvedomujeme, že aj hranie futbalu je veľký zážitok. Už teraz sa ma deti pýtajú, kedy si podujatie zopakujeme. Rada by som poďakovala aj MFK Zemplín za to, že nám poskytli priestory na realizáciu nášho projektu.“ Klienti z DSS v Strážskom sa zapájajú taktiež aj do mestských kultúrnych podujatí. Sú stálymi účastníkmi verejných programov.
Deň s Andersenom

Dňa 4. 4. 2014 sme zavítali do Mestskej knižnice v Strážskom. Spolu s ostatnými klientmi z DD Harmónia Strážske a deťmi z Materskej školy v Strážskom sme sa zúčastnili osláv dňa významného rozpravkára Hansa Christiana Andersena. Prezreli sme si všetky zákutia knižnice i zaujímavé a napínavé knihy. Prezentovali sme sa nielen svojimi prácami s jarnou tématikou, ale aj krátkym kultúrnym programom. V závere tohto podujatia nechýbalo ani kreslenie na chodník a výkresy, do ktorého sme sa s radosťou zapojili.
Fašiangové oslavy v našom DSS

Posledný februárový deň roku 2014 sa v našom zariadení niesol v duchu fašiangových osláv. V tento deň sme zorganizovali tradičný karneval. Do jeho príprav sa aktívne zapojil nielen personál, ale aj naši klienti. Karnevalovú atmosféru vytvárali masky, skvelá hudba a v neposlednom rade aj výzdoba detskej jedálne, kde sa táto milá akcia konala. O tohoročnú zábavu sa postaral bohatý program našich klientov – tanečná zumba, recitovanie básní, spievanie piesní, prezentácia karnevalových masiek ale aj fašiangová veselica. Príjemným spestrením fašiangových osláv v našom DSS bolo Cirkusové varieté SAMBA, ktoré do nášho zariadenia zavítalo už po druhýkrát. Predvedené kúzla, triky, žonglérske kúsky, čísla so zvieratkami, to všetko vytváralo úžasnú atmosféru plnú emócií, ktoré boli vidieť na tvárach všetkých divákov. Spoločné fotografovanie ukončilo spomínané podujatie a taktiež karnevalové dopoludnie.
Chutný bufet pre vtáčiky

Kŕmidlo pre vtáky je útočiskom pre operencov v nepriaznivých mesiacoch. Preto sme aj my v rámci ergoterapeutickej dielne rozhodli za pomoci pána Vladimíra Tkáča, kuriča – údržbára nášho zariadenia kŕmidlo vyrobiť. Sme radi, že lojové gule zavesené v sieťkach a slnečnica operencom, z nich najmä vrabcom a sýkorkám chutia. Za našu pomoc sa nám na jar a v lete určite odmenia svojím štebotom.
Kolkársky turnaj

Dňa 12. 2. 2014 HARMONIA – DS a DSS Strážske usporiadala Kolkársky turnaj v Mestskej kolkárni v Strážskom. Podujatie bolo organizované s podporou národného projektu Komprax, pre klientov zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce, LIDWINA – DSS Strážske a HARMONIA – DS a DSS Strážske. Päť - členné súťažné družstvá sa stretli, aby si zmerali sily v tomto športe. Súťažilo sa v troch kolách, v ktorých mal každý hráč po dva hody. Našou najlepšou hráčkou bola Dagmara Murgačová, ktorá značnou mierou prispela k tomu, že si naši klienti vybojovali 1. miesto. Chutné občerstvenie a spoločná diskotéka ukončili toto športové dopoludnie.
Ako sme piekli pizzu

K obľúbeným činnostiam v jednej z našich ergoterapeutických dielní patrí pečenie a varenie. Pod vedením Renáty Takačovej, ergoterapeutky nášho zariadenia, si dňa 7. 2. 2014 osem klientov upieklo svoju prvú pizzu. Do pečenia pizze sa zapojili nielen dievčatá ale aj chlapci. Hneď na začiatku si klienti rozdelili úlohy, aby každý vedel čo má robiť a priložil ruku k dielu. Dievčatá sa venovali príprave cesta, chlapci si vyskúšali krájanie surovín a strúhanie syra. Keď bolo všetko pripravené, všetci netrpezlivo čakali, kedy sa pizza upečie. Klienti sa veľmi potešili, že sa im pizza vydarila a všetkým, ktorí ju ochutnali veľmi chutila.
„Aktívny deň“ na Ranči u Kosťa

Dňa 30. 1. 2014 sa 6 klientov nášho zariadenia zúčastnilo akcie s názvom „Aktívny deň“, ktorá sa konala na Ranči u Kosťa v Pozdišovciach. Autorom a realizátorom tohto projektu bol Michal Ferčák ml. Táto akcia bola organizovaná s podporou národného projektu Komprax. Okrem našich klientov sa „Aktívneho dňa“ zúčastnili aj žiaci 6. ročníka ZŠ v Michalovciach. Hneď v úvode sme sa zoznámili s p. Kosťom, majiteľom ranča, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom dňa. Jazda na koňoch bola prvým bodom programu. Ďalšou aktivitou bola súťaž v stavaní snehuliakov. Po nej nasledovala beseda s príslušníkmi polície z Michaloviec, ktorí informovali klientov a žiakov o delikvencii a kriminalite v našom okrese. Súčasťou besedy boli aj názorné ukážky používania policajných pomôcok, potrebných pri výkone ich povolania. „Aktívny deň“ sme ukončili chutným guľášom a teplým čajom.
Konečne sneh

Po dlhom čakaní na zimu sme sa jej konečne dočkali. Aj klienti nášho zariadenia sa na ňu tešili a preto sme si zorganizovali 29. 1. 2014 deň zimných radovánok - sánkovačku a guľovačku. Guľovanie detí s vychovávateľkami na našom dvore si užívali všetci. Na sánkovanie v neďalekom Humennom sa vybrali šiesti klienti v doprovode personálu. Vyštípané líca, premočené oblečenie, ale hlavne usmiaté tváre našich klientov svedčili o tom, že tento deň zimných radovánok dopadol výborne.
Vianoce v DSS Strážske

December je najkrajší mesiac v roku, keď človek má k človeku bližšie. Tento mesiac má v sebe aj symboliku, ktorá k nemu samozrejme patrí a pripomína nám, že sa blížia sviatky šťastia, lásky a pokoja. Začína to zapálením prvej sviečky na adventnom venci, vianočnou výzdobou, duchovnou prípravou, vianočným pečením a samotnými Vianocami. Tak sa to začalo aj v našom zariadení a vyvrcholilo to Štedrým dňom. Keď nastal Štedrý deň, v zasadačke nášho zariadenia sa v popoludňajších hodinách stretli p. Baánová, p. Mgr. Plitková, p. Pavliková s našimi klientmi pri slávnostnom štedrovečernom stole. Na štedrej večeri nesmela chýbať oplátka, med, cesnak, voňavá kapustnica, rybie filé a zemiaky. Potom sme si zaspievali známe vianočné koledy a nechýbali ani očakávané darčeky pod vianočným stromčekom. Bolo že to radosti. Klienti mali žiarivé usmiate tváre a sem - tam vypadla aj slzička dojatia a šťastia, ale to všetko patrí k Vianociam .
Vianoce v meste Strážske

"Dnes želanie si vyprosujem, prosbu Ježiškovi predkladám a ďakujem. Za všetkých ľudí dobrej vôle, by nemali už žiadne bôle." Tieto slová vianočného vinšu, ktoré zazneli z úst našej klientky otvorili vianočnú besiedku v meste Strážske, ktorá sa konala dňa 18. 12. 2013 vo Viacúčelovej sále v Strážskom. Pre účastníkov tohto podujatia bol pripravený bohatý kultúrny program. Na tejto akcii sa prezentovali svojim programom deti z MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a ZUŠ v Strážskom. Aj klienti nášho zariadenia vystúpili s pripraveným programom – vianočnou zumbou. Na záver besiedky si všetci spolu zaspievali krásnu vianočnú pieseň Tichá noc.
Vianočná besiedka - Klub dôchodcov v Strážskom

Vianoce sú sviatky pokoja a radosti. V takomto duchu sa niesli aj naše vianočné vystúpenia a besiedky. Dňa 17. 12. 2013 sa naši 7 klienti zúčastnili vianočnej besiedky Klubu dôchodcov v reštaurácii Aztéka v Strážskom. Pod vedením p. Márie Peťkovej, predsedníčky klubu sme vystúpili s pripraveným vianočným programom. Veľký potlesk a sladká odmena svedčili o tom, že predvedené vystúpenie bolo úspešné a všetkým prítomným sa páčilo.
Mikuláš v našom zariadení

Sviatok Sv. Mikuláša sme oslávili v našom zariadení dňa 5. 12. 2013. Celý rok sme sa tešili na tento deň a usilovne sme sa na neho pripravovali. Už od skorého rána u nás vyhrávali vianočné koledy, ktoré navodili skvelú náladu. Mikulášsky deň dotvárala aj výstavka vianočných výrobkov z ergoterapeutických dielní. Príchod Mikuláša so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom do nášho zariadenia bol spojený s rozsvietením jedličky a nádherným vianočným programom našich klientov. Sme veľmi radi, že aj tento rok na nás Mikuláš nezabudol a odmenil nás sladkosťami.
Exkurzia vo VÚ 11-02 Michalovce

Dňa 26. 11. 2013 sa naši 6 klienti zúčastnili exkurzie vo vojenskom priestore útvaru 11-02 v Michalovciach. Týmto chceme aj veľmi pekne poďakovať pplk. Ing. Ľubomírovi RAPCOVI, veliteľovi útvaru, že nám povolil vstup do objektu, rtn. J. Manovi a ostatným vojakom, ktorí nám predviedli názornú ukážku vo vojenskom priestore. Klienti sa povozili na Tatre 815 8x8, nákladnom vozidle Aktis a bojovom vozidle BVP 1. Nasledovala ukážka ručných zbraní samopaľ vz. 58, guľomet UGL vz. 59L a odstreľovacia puška. Pre našich klientov to bola neskutočná zábava. Veď kto sa môže pochváliť takýmto kúskom, že sa vozil na spomínaných vozidlách a na vlastné oči videl zbrane? Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Výlet do Košíc

Dňa 07. 11. 2013 sme pre šiestich klientov nášho zariadenia zorganizovali celodenný výlet do Košíc, Európského hlavného mesta kultúry. Pre účastníkov výletu boli naplánované tieto aktivity: cestovanie vlakom, návšteva Domu sv. Alžbety, prechádzka po moste zaľúbených, posedenie v cukrárni Aida a taktiež návšteva nákupného centra Aupark. Cestovanie vlakom bolo pre našich klientov príjemný žážitok, ktorý mal aj náučný charakter. Rozprávanie klientov o nových žážitkoch z výletu a cesty vlakom svedčilo o tom, že sa akcia všetkým páčila.
Oslava narodenín

Klientky Mária a Margita oslávili v priebehu mesiacov september a október krásne osemnáste narodeniny. Na svoju „párty“ si pozvali najlepších kamarátov zo zariadenia. Na oslavách nechýbala torta, množstvo darčekov a samozrejme aj slávnostný prípitok. Za personál prajeme obom oslávenkyniam hlavne veľa zdravia, pohody, úsmevov a množstvo skvelých zážitkov.
Návšteva v MŠ Staré

Na pozvanie pani riaditeľky Márie Litunovej sme dňa 28.10.2013 navštívili deti v materskej škole Staré. Pochváliť sme sa mohli výrobkami z ergoterapeutických dielní a zároveň naši klienti predviedli ukážky pletenia košíkov z novinového papiera. Nezabudli sme im ozrejmiť aj spôsoby zhotovovanie výrobkov servítkovou technikou. Veríme, že naša návšteva v materskej škole nebola posledná a v nadviazanej spolupráci budeme naďalej pokračovať.