Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

 

Sánkovačka

Keď „Pani Zima“ po dlhom čase nadelila snehovú nádielku, klienti nášho zariadenia nezaháľali a rozhodli sa užiť si ju vonku. Dňa 11. 2. 2015 sa klienti v doprovode p. Manovej, pracovníčky zariadenia, vybrali na neďaleký svah v meste, kde sa sánkovali a spúšťali zo svahu. Zimné radovánky boli veľkým žážitkom pre klientov, o čom svedčili aj vyštípané líca a radosť na ich tvárach.
Cesty do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňa 4. 2. 2015 zorganizovali úvodné stretnutie v komunite s názvom „CESTY DO KOMUNITY“. Miestom konania bola reštaurácia AZTÉKA v Strážskom. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy, škôl, cirkví, zástupcovia kultúrnych inšitúcií a organizácii v lokalite, s ktorými LIDWINA – DSS spolupracuje. Ďalšími účastníkmi boli aj prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámenie komunity v lokalite s transformačnými zámermi spomínaného zariadenia a jeho zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj. S prezentáciou na tému proces deinštitucionalizácie v progame vystúpili Mgr. Mária Machajdíková, expert pre oblasť diseminácie, Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD., expert pre sociálne služby, PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Viliam Hakve, vedúci referátu starostlivosti o prijímateľov LIDWINA – DSS Strážske a PhDr. Viera Záhorcová PhD., expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania. Nosnými témami stretnutia boli proces deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, predstavenie zariadenia LIDWINA – DSS Strážske, jeho zámery a vízie a problematika podporovaného zamestnávania. Súčasťou stretnutia bolo aj nadviazanie ďalšej spolupráce. V závere programu prebehla diskusia medzi účastníkmi stretnutia.
Rozprávkový bál

Dňa 15. 1. 2015 k nám zavítali deti z Materskej školy Strážske, aby nám predviedli program, ktorý si pre nás nacvičili. Spolu s našimi kamarátmi škôlkármi sme sa preniesli do sveta rozprávok a ocitli sa na rozprávkovom bále. Malí princovia a princezné v krásnych šatách nám zatancovali tanec na známu pieseň Tri oriešky pre Popolušku. Odmenou za krásny program bola nielen sladkosť ale aj potlesk našich klientov.
Štedrý deň

Štedrý deň v našom zariadení sa niesol v tradičnom kresťanskom duchu. Zaužívanou tradíciou nášho zariadenia sa stala príprava štedrovečernej hostiny pre vybraných klientov. Toho roku sa štedrovečerného hodovania zúčastnilo 15 klientov spolu s pani riaditeľkou a vybranými zamestnancami. Pri štedrej večeri nechýbali zvyky a tradície ako spoločná modlitba, čítanie zo Sv. Písma a krížik na čelo medom. Na slávnostnom stole boli pripravené tradičné vianočné chody jedál - oblátky, med, cesnak, kapustnica a ryby. Po skončení večere sme si spoločne zaspievali koledy a vybrali sme sa k vianočnému stromčeku. Boli sme zvedaví, aké prekvapenia si tam nájdeme. Spoločne sme si rozbalili darčeky a užívali si krásne čaro Vianoc.
Návšteva MUDr. Jana Pfeiffera v zariadení

Dňa 18. 12. 2014 navštívili naše zariadenie zástupcovia MPSVaR SR, IAZaSI, Košického samosprávneho kraja a experti z národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Vedení boli spolupredsedom Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť MUDr. Janom Pfeifferom. Po úvodnom zoznámení s transformačným tímom zariadenia vedenom pani riaditeľkou PhDr. Lýdiou Bušaničovou a krátkom predstavení zariadenia nasledovala prehliadka priestorov a návšteva klientov priamo pri ich denných činnostiach. Stretnutie neskôr pokračovalo podnetnou, neformálnou debatou na tému transformácie sociálnych služieb.
Tréningové bývanie

V decembri 2014 sme do užívania úspešne odovzdali kompletne zrekonštruované priestory bývalých ergo dielní, ktoré v súčasnosti slúžia na intenzívnu prípravu šiestich klientov pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Tréningový byt im okrem väčšieho súkromia zabezpečuje aj vhodný priestor na nácvik praktických zručností ako sú upratovanie, pranie, žehlenie, práca s financiami – nakupovanie, organizovanie dňa podľa vlastných predstáv a množstvo iných činností. Našich šesť klientov – dievčat je ubytovaných v troch dvojlôžkových izbách. Súčasťou tréningového bývania je aj kompletne zariadená obývačka, kuchyňa a sociálne zariadenie s toaletou a sprchovacím kútom.
Predvianočné obdobie v našom zariadení

Mesiac december je pre našich klientov jedným z najkrajších období. Jedným z dôvodov sú prípravy na Vianočné sviatky v zariadení. Všade je cítiť, že Vianoce sú za dverami. Pravú vianočnú náladu navodzuje vianočná výzdoba a všade znejúce koledy. Keď nadišiel deň sv. Mikuláša, všetci sme netrpezlivo čakali, čím nás tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi poteší, možno aj prekvapí. Ani tento rok na nás nezabudol a obdaril nás hračkami a sladkosťami. Samozrejme aj my sme pre neho mali pripravené dary – básne, piesne a tanec. Skôr ako od nás odišiel sľúbil, že aj budúci rok k nám zavíta, ak budeme poslušní. Dňa 10.12.2014 sme v jedálni zamestnancov pripravili výstavku vianočných výrobkov z našich ergoterapeutických dielní, zdobenie perníkov a prípravu vianočného punču. Aby bolo všetko pripravené na Vianoce ako sa patrí, pustili sme sa do prípravy a pečenia koláčikov pod vedením ergoterapeutky p. Renáty. Radosť z tejto práce mali nielen dievčatá, ale aj chlapci, ktorí sa nedali zahanbiť. Poslednou činnosťou v rámci predvianočných príprav bolo zdobenie vianočných stromčekov. Jeden sme si vyzdobili aj vonku v areáli zariadenia. Všetko sme stihli v pravý čas a tak sme netrpezlivo čakali na Štedrý deň.
Október – Mesiac úcty k starším

V mesiaci október sa klienti nášho zariadenia zúčastnili dvoch podujatí venovaným úcte k starším. Prvým z nich bolo podujatie s názvom „Október, mesiac úcty k starším“, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10. 2014 sa v Materskej škole Staré. Táto akcia bola venovaná hlavne starým rodičom škôlkárov. Pripravený bol bohatý program, v ktorom vystúpili „domáci“ škôlkári a klienti nášho zariadenia. Po skončení programu nasledovala voľná zábava spojená s občerstvením. Druhé podujatie sa konalo dňa 28. 10. 2014 v Harmónia - DSS Strážske. Účastníci, ktorí vystúpili v programe boli žiaci Základnej školy v Strážskom, deti z CVČ Dúha Strážske a klienti z LIDWINA – DSS Strážske. Naši klienti zatancovali rytmické tance, za ktoré dostali sladkú odmenu.
Rómsky festival tancov a piesní

Občianske združenie Strážčanský úsmev – ASABEN zorganizoval jubilejný 10. ročník Rómskeho festivalu tancov a piesní, ktorý sa uskutočnil dňa 4. 10. 2014 o 14.00 hodine. Miestom konania bola Viacúčelová sála MsÚ v Strážskom. Na spomínanom podujatí vystúpili súbory z obcí Lúčky, Vranovské Čemerné, Pavlovce nad Uhom, Humenné, Malčice, domáci súbor Asaben, skupina Gipsy Culy, Gipsy Patrik a LIDWINA - DSS Strážske. Mária Horváthová spolu s Dagmarou Murgačovou reprezentovali naše zariadenie. V programe vystúpili s dvoma krásnymi piesňami.
Pribeník – Festival „Mosty bez bariér“

V areáli SOŠ v Pribeníku usporiadal KSK v spolupráci s Krajským školským úradom v Košiciach VI. Ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí s názvom „Mosty bez bariér“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2014 sa nieslo v znamení hesla „Slnko svieti na všetkých rovnako“. Účastníci festivalu – zariadenia sociálnych služieb, odborné školy a rôzne inštitúcie, predviedli šikovnosť svojich klientov a žiakov, čo potvrdili bohato vyzdobené a zaujímavé stánky. Mimoriadne úspešne sa umiestnil aj náš stánok, ktorý získal 3. miesto v súťaži o „Najkrajší stánok“ tohto podujatia. Naše zariadenie na tejto akcii prezentovali klienti rôznymi výrobkami z našich dielní. Na podujatí nechýbali ani zaujímavé atrakcie ako výstava hadov, jazda na koni, ukážky rôznych remesiel a bohatý kultúrny program.
Majstrovstvá sveta v zápasení

Dňa 19. 7. 2014 sme sa zúčastnili netradičného športového podujatia – Majstrovstiev sveta v zápasení kadetov a kadetiek do 17 rokov v grécko – rímskom a voľnom štýle. Majstrovstvá sveta sa konali na Zimnom štadióne v Humennom v dňoch od 15. 7. - 20. 7. 2014. A na tomto podujatí sme predsa nemohli chýbať ani my. Po zaujímavom podujatí sme si obzreli aj mesto Humenné, pochutnali si na sladkom zákusku a plný dojmov a nových zážitkov sme sa nadšení vrátili späť domov.
Tajomstvo zázračného lesa

Drahí rytieri z ďalekej ríše...Dáva sa na známosť, že hrozná vec sa stala nám,z kráľovstva Deltora plného lesov a lúkje len spúšť v moci netvorov a vrán.Zaklial nás Pán tieňov temný a ozrutný,vo svojom vládnutí nám je veľmi ukrutný.Bojovať s ním silu rýchlo strácame,do Vašich rúk našu nádej vkladáme.Príďte prosím rytieri chrabrí a udatnía zmeňte náš osud takmer nezvratný.... A takto sa to všetko začalo. Z ďalekých ríš (zariadení) Domkolandu, Animalandu, Kráľovcelandu, Idealandu, Jasanimalandu, Harmonialandu, Ondavalandu a Lidwinalandu, prišli udatní rytieri (klienti) na Zemplínsku Šíravu do hotela Energetik. Dňa 16. 6. 2014 sme sa všetci preniesli do sveta kúzel. Stali sme sa súčasťou boja dobra a zla. Spoločnými silami sme premohli ukrutného Pána tieňov a tak zachránili kráľovstvo Deltora a jeho obyvateľov. Našou úlohou bolo nájsť všetky drahokamy Čarovného pásu Deltory, ktoré ukradol Pán tieňov, ukryl ich na rôznych miestach v zázračnom lese a tak získal vládu nad kráľovstvom a jeho obyvateľmi. A tak sme sa vydali na dlhú cestu nájsť osem miest, kde na nás čakali pripravené nástrahy a úlohy, ktoré bolo potrebné zdolať, získať zlaté dukáty a nakoniec stretnúť sa tvárou v tvár s ukrutným Pánom tieňov. Našťastie sa nám to všetko podarilo aj vďaka obyvateľom Deltory, ktorí nám pomáhali na jednotlivých stanovištiach. Hoci sme ich na prvý pohľad nespoznali, lebo boli prezlečení v kostýmoch, aby ich nenašiel Pán tieňov, my sme sa ich nebáli. Práve naopak, spolu sme zažili dobrodružstvo a veľa zábavy. Nakoniec kráľovná Deltory spolu so svojimi obyvateľmi poďakovala udatným rytierom za záchranu jej kráľovstva a všetkých odmenila. Večerným programom bola diskotéka spojená s módnou prehliadkou klientov zo všetkých zúčastnených zariadení, ktorá sa niesla v duchu originality a tvorivosti jednotlivých kostýmov. Módnu prehliadku otvoril tanec Márie Horváthovej a Dagmary Murgačovej, klientiek nášho zariadenia. Po ňom nasledovalo predstavenie módnych modelov jednotlivo z každého zariadenia a nakoniec spoločná promenáda módnych kostýmov.
Výlet do historického mesta Levoča

Dňa 6. 5. 2014 sa uskutočnil jednodňový výlet do mesta Levoča, ktorý sa zrealizoval v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Cieľom tohto projektu bolo umožniť našim klientom spoznať historické a kultúrne pamiatky spomínaného mesta. Do Levoče sme cestovali autobusom. Hoci sa nám cesta zdala nekonečná, tešili sme sa na to, čo tam uvidíme. Najprv sme navštívili Dom Majtra Pavla, kde sme mali možnosť vidieť rezbárske umenie Majstra Pavla, gotické súsošie Posledná večera. Potom sme si prezreli Historickú radnicu, kde v minulosti sídlila mestská rada. Našich klientov najviac zaujala klietka hanby, ktorá stojí neďaleko radnice. Nakoniec sme navštívili barokový kostol mníšskeho rádu Monitorov. Všetky spomínané historické pamiatky sa našim klientom veľmi páčili a domov si priniesli krásne zážitky.
Oslavy 1. mája

Stavanie májov je najznámejšou jarnou tradíciou, ktorá sa zachovala dodnes v mnohých obciach a mestách na Slovensku. Aj v našom zariadení sme si dňa 30. 4. 2014 pripravili tradičné stavanie mája. Začali sme so zdobením mája na dvore nášho zariadenia. Po ňom nasledoval ľudový tanec klientov, ktorý navodil tú správnu prvomájovú atmosféru. V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili aj prvomájových osláv na Námestí Alexandra Dubčeka v Strážskom, kde sme zatancovali krásny ľudový tanec.
Príroda a my

Dňa 29. 4 . 2014 sa realizoval Malý projekt pod názvom Príroda a my, ktorý sa uskutočnil pod záštitou IUVENTY – organizácie pre mládež. Táto akcia bola súčasťou projektov v rámci Projektu KomPrax – kompetencie pre prax. Jeho hlavným cieľom bol pobyt vo voľnej prírode a využitie tohto pobytu k oddychu a odbúranie nakumulovaného napätia. K realizácii projektu boli pozvaní aj klienti zariadenia DSS Harmónia Strážske. Z nášho zariadenia bolo vybraných 11 klientov, zo zariadenia DSS Harmónia 6 klientov. Zraz bol pred našim zariadením a pokračoval peším presunom k chate Mlynica v časti Krivošťany Strážske. Na terase spomínanej chaty sa začalo s prípravou guľášu a podávaním občerstvenia. Potom nasledovala prechádzka po okolí k rieke Laborec. Zvyšný čas do podávania guľášu sa využil na športové aktivity ako futbal, preťahovanie lanom, vybíjaná a hra s tenisovými raketami. V stanovený čas sa podával guľáš a chlieb. Účastníci športových aktivít dostali aj sladkú odmenu. V popoludňajších hodinách sme sa opäť pešo presunuli do svojich zariadení.
Návšteva v ZOO

Neobyčajný a nezabudnuteľný zážitok pre klientov z LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske priniesol malý projekt pod názvom „Svetom ríše zvierat a dinosaurov“. Spomínaný malý projekt bol realizovaný v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, garantom ktorého je Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom projektu bolo umožniť našim klientom spoznať ríšu zvierat a sprostredkovať osobnú skúsenosť so zvieratkami. Aby sa aktivita, ktorá je pre intaktnú populáciu súčasťou bežného života, stala súčasťou života aj našich klientov. Dňa 24. 4. 2014 sme sa teda vybrali na dobrodružnú cestu vlakom – smer Košice, presnejšie Zoologická záhrada a Dinopark Košice. Cesta vlakom nám ubehla rýchlo a netrpezlivo sme čakali čo všetko uvidíme. A videli sme toho mnoho. Zvieratká každého druhu a zo všetkých kútov sveta na nás vykúkali zo všetkých kútov zoologickej záhrady. Videli sme kráľa zvierat leva, medveďa i slona a zažili sme dokonca aj kŕmenie tuleňov. Zvieratká však nebolo to jediné, čo sme videli. Zavítali sme aj do Dinoparku, aby sme spoznali aj dávnu históriu našej planéty. Spočiatku sme sa troška báli veľkých dinosaurov. Strach nás však rýchlo prešiel a potom sme si už iba užívali tento zaujímavý svet, ako aj celý deň. Na spiatočnej ceste domov sme skonštatovali, že by sme si zoologickú záhradu i Dinopark radi pozreli znova.
Tri malé projekty

15. apríl 2014 sa v LIDWINA - DSS Strážske niesol v znamení realizácie troch malých projektov v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Tri malé projekty pod názvami " Aj my to dokážeme", "Galéria výrobkov" a "Kreatívny workshop" sa niesli každý v inom duchu. "Aj my to dokážeme" bol projekt zameraný na tvorivé aranžovanie jarnej dekorácie. Projekt "Galéria výrobkov" prezentoval široké spektrum výrobkov prostredníctvom servítkovej techniky a techniky patchwork. A napokon malý projekt "Kreatívny workshop" bol orientovaný na kreatívne tvorenie z korálok a textilu a to najmä na výrobu ružencov a vankúšov. Všetky spomínané projekty boli zamerané na integráciu mentálne postihnutej mládeže LIDWINA - DSS medzi intaktnú populáciu. Cieľom týchto malých projektov bolo najmä poukázať na nesmiernu šikovnosť, kreativitu a odhodlanosť našich klientov. Prostredníctvom týchto projektov boli ku kreatívnemu tvoreniu a vzájomnej spolupráci s našimi klientmi pozvaní nielen zamestnanci LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske, ale aj všetci obyvatelia mesta Strážske ako aj farníci rímsko-katolíckej farnosti Strážske. O úspešnosti projektov svedčí nielen bohatá účasť na projektoch, ale aj zážitky a dojmy, ktoré sme si všetci z uskutočnených podujatí odniesli.
HU HU Humenné

Začali sa boje o volejbalový majstrovský titul. Vo finále sa stretli mužstvá VK Chemes Humenné a VK Slávia Svidník. Keďže sme odprisahali vernosť klubu VK Chemes Humenné a ako správni fanúšikovia sme dostali aj klubové šály, nemohli sme si prvý zápas série nechať ujsť vidieť ho naživo. Trošku sme mali obavy, či príval emócií zvládneme. Ešte nikdy sme na takomto veľkom zápase neboli. V sprievode sociálnych pracovníkov sme teda večer vyrazili smer Humenné. Takmer vypredané hľadisko s kapacitou 1200 divákov, dva extrémne hlučné tábory „fans“, sedem bubnov, rapkáče, trúbky, vlajky, transparenty, na úvod hymna Slovenska a skvelý zápas nás jednoducho dostali. Zo začiatku sme si trošku aj zapchávali uši. Báli sme sa, že nám v tom rámuse popraskajú bubienky. To však trvalo len chvíľku. Potom sme už ako oddaní fanúšikovia povzbudzovali a tlieskali skvelým výmenám. Po zápase nás ešte chvíľu od neustáleho fandenia boleli dlane a aj hlasivkám sme dali poriadne zabrať. Veď dve hodiny kričať „Humenné do toho“ alebo „hu hu Humenné“ nie je len tak. Ak by Vás to zaujímalo, vyhrali sme 3:1 (veď nič iné sme ani nečakali). Už zajtra si v priamom prenose športovej televízie pozrieme druhý zápas série. Veríme, že opäť nebudeme ťahať za kratší koniec a ... napokon...“my tu ligu stejně vyhrajem“. Tak teda spolu s nami držte našim palce!