Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

 

**** METEO – MISIA ****

/ boj s horúčavou – únik z páľavy / dátum ******* 23. 7. 2015 čas ******* 9.00 hod. teplota vzduchu ******* najmenej 35 °C /nikde ani mráčika/ miesto ******* Humenné – okolitý les jednotka v zložení ****** agenti z klubu sebaobhajovania menný zoznam agentov ****** prísne tajné!!! BOJOVÝ PLÁN: 1. premiestnenie do základného tábora ***** spôsob - osobné auto 2. základný tábor ***** byt v Humennom /občerstvovacia stanica/ 3. hlavný plán misie ***** únik pred slnkom do blízkeho lesa 4. vzdialenosť cca 5 km /hore – dole/*** 5. obtiažnosť ***** mierna 6. záložný plán – ZMRZLINA ***** /bolo nutné uskutočniť/ ĎAKUJEME zmrzlinárovi na Námestí slobody 33 v Humennom za bohatú nádielku zmrzliny - odmietal akúkoľvek úhradu!!! Udelený titul „čestný agent a priateľ“ Plnenie jednotlivých úloh ***** VŠETKY ÚLOHY SPLNENÉ!!! Stav splnenia misie ***** MISIA SPLNENÁ!!!
„KRÍDLA TÚŽBY“

Dňa 28. 6. 2015 sa uskutočnil 5. ročník „KRÍDIEL TÚŽBY“ a 15. ročník „FESTIVALU KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ“ v areáli Spišského salaša. Organizátorom spomínaného podujatia bol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Účastníkmi boli prijímatelia sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja a Združenia sociálneho turizmu. Účinkujúci sa prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru. Medzi nimi vystúpili aj naši prijímatelia sociálnych služieb s programom „TANEC NA RANČI“.
Divadelné predstavenie „Svadba“

Dňa 18. 6. 2015 sa v LIDWINA – DSS uskutočnilo amatérske divadelné predstavenie s názvom „Svadba“, ktoré predstavili naši šikovní a talentovaní prijímatelia sociálnych služieb DSS. Nie len tí najšikovnejší, ale aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa do takýchto akcií doteraz málo zapájali vzhľadom na svoj hendikep. Predstavenie sa konalo v areáli DSS, kde aj pripravená výzdoba napovedala, že sa v tento krásny slnečný deň bude konať niečo, čo v nás zanechá príjemné pocity a zážitky. Publikum napomáhalo k tomu, aby naši účinkujúci podali čo najlepšie „herecké“ výkony. To sa im samozrejme podarilo na výbornú. Ľudová hudba, tance, kroje a hovorené slovo sa nieslo v duchu pravej slovenskej svadby z Východného Slovenska. Celé toto podujatie pripravili a zorganizovali inštruktorky LIDWINA – DSS v réžii Jany Majerníkovej. Svojou veľkou pomocou ochotne prispeli k organizácii inštruktorky Mimka Demčáková, Erika Karafová a Mgr. Mária Manová. Aj napriek veľkým obavám samotnej realizátorky ju k tomuto vydarenému podujatiu podporovala a povzbudzovala vedúca inštruktoriek Mgr. Janka Konečná, za čo jej patrí veľká vďaka.
MOSTY INKLÚZIE

Kultúrne podujatie s názvom MOSTY INKLÚZIE, ktoré sa konalo dňa 14. 6. 2015 na Zemplínskej Šírave v časti Kaluža otvorilo letnú turistickú sezónu 2015. Organizátormi spomínaného podujatia bolo Zemplínske osvetové stredisko, Obec Kaluža, Obec Vinné a Slovenská humanitárna rada – Zväz zdravotne postihnutých Michalovce. V programe vystúpili Folklórna skupina Kalužanka, Detské divadlo Bzučo so Sobraniec, Domov sociálnych služieb Ondava, Domov sociálnych služieb LIDWINA Strážske, Folklórna skupina Soľanka a skupina Faux Pas. Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS Strážske sa prezentovali country tancom „Tanec na ranči“, ktorý svojim rytmom navodil príjemnú atmosféru v obecenstve. Silný potlesk divákov bol pre našich tanečníkov peknou odmenou.
CESTY DO KOMUNITY

Stretnutie s komunitou s názvom „Poďme spolu“ sa realizovalo pod záštitou Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVaR. V spolupráci s p. Magdoškom sa druhé stretnutie s komunitou uskutočnilo na ranči WILD WEST WESTERN v Strážskom, ktoré sa nieslo v duchu neformálnej zábavy. Účastníkmi tohto podujatia boli zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Gréckokatolíckej cirkvi v Strážskom, kultúrnych inštitúcií a organizácií z mesta Strážske, žiaci Základnej školy v Strážskom a prijímatelia sociálnych služieb DSS - LIDWINA Strážske. PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka zariadenia privítala všetkých účastníkov a vo svojom úvodnom príhovore prezentovala súčasný stav zariadenia i napredovanie procesu deinštitucionalizácie v DSS – LIDWINA Strážske v rámci transformácie systému sociálnych služieb. Country tanec v podaní kamarátov z DSS LIDWINA, otvoril kultúrny program a navodil dobrú atmosféru. Po ňom nasledovali dobrodružstvá divokého západu, kde nechýbala ukážka práce s koňom, jazda na koni, lukostreľba a strieľanie z legendárnej pušky winchestrovky. Ukončením podujatia bol unifikovaný futbalový zápas medzi kamarátmi z DSS - LIDWINA a mladými futbalistami z komunity.
Most úsmevov

Dňa 27. 5. 2015 sa v priestoroch Mestského divadla Actores v Rožňave uskutočnil už 12. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 súborov a ten náš s názvom Lienky medzi nimi nemohol chýbať ani tento rok. Vystúpili sme s EKO predstavením, ktoré nieslo názov Recyklačný StarDance. Energiu z nášho tanca sme preniesli aj do publika a to nás na záver odmenilo zaslúženým potleskom. Týmto však našich 5 minút slávy neskončilo. Stali sme sa predmetom záujmu štábu RTVS, ktorý po odtancovaní s nami uskutočnil aj krátky rozhovor. V tento deň sme sa z Rožňavy domov naozaj ponáhľali. Keď už sme tie hviezdy, chceli sme sa predsa vidieť v „telke „. S odretými ušami ale predsa sme Správy RTVS z regiónov stihli a ako bonus sme sa uvideli aj vo večerných Správach RTVS. Bol to pre nás skvelý zážitok. Veď nie každý sa môže pochváliť tým, že sa na neho pozerá celé Slovensko. Na záver sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za nádherné zážitky z Mostu úsmevov. Už teraz sa tešíme na jeho trináste pokračovanie.
Stražčanský jarmok

V dňoch 22. – 23. 5. 2015 sa konal 19. Stražčanský jarmok, na ktorom sa zúčastnili aj klienti LIDWINA - DSS Strážske.
Divadlo na Predmestí

Divadlo na Predmestí k nám zavítalo dňa 12. 5. 2015. V podaní hercov Jany Puklušovej a Františka Baloga sme mali možnosť pozrieť si klasickú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik. Divadelné predstavenie Mechúrik-Koščúrik sa nieslo v modernej, veselej a hudobnej úprave. Rozprávkový príbeh, v ktorom si Mechúrik hľadal kamaráta, zaujal všetkých divákov. Dobrá nálada, smiech a silný potlesk svedčili o príjemnom zážitku našich klientov.
Stavanie mája

Stavanie mája na Námestí A. Dubčeka v Strážskom dňa 30. 4. 2015.


Deň Zeme

Dňa 22. 4. 2015 sa klienti nášho zariadenia zúčastnili akcie s názvom „Deň Zeme“, ktorú zorganizovalo mesto Strážske. Ďalšími účastníkmi tejto akcie boli žiaci z Materskej školy a Základnej školy Strážske a deti z Centra voľného času Dúha v Strážskom. Hlavnou aktivitou „Dňa Zeme“ bolo kreslenie kriedami na chodník. Klienti z LIDWINA – DSS Strážske kreslili stromy, kvety, deti. Nakreslili aj našu zemeguľu tak ako ju vidia svojimi očami. Pri príležitosti osláv sviatku Zeme vystúpili s pekným programom deti z Materskej školy a CVČ Dúha v Strážskom, ktorý bol aj ukončením tejto akcie.
Veľkonočné sviatky

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom, kedy si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Týmto sviatkom predchádza 40 dňový pôst, ktorý je prípravou na Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu. Na Slovensku bola Veľká noc vždy bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Aj klienti nášho zariadenia slávia Veľkonočné sviatky. Dlhoročnou tradíciou v našom zariadení je maľovanie veľkonočných vajíčok a posvätenie veľkonočných jedál. Dňa 5. 4. 2015 sa klientky LIDWINA – DSS Strážske zúčastnili v doprovode zamestnancov na posvätení veľkonočných jedál vo farskom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň s Andersenom

Mestská knižnica v Strážskom dňa 27. 3. 2015 zorganizovala podujatie, ktoré sa konalo na počesť známeho spisovateľa – rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Účastníkmi podujatia Deň s Andersenom boli šiesti klienti LIDWINA – DSS Strážske, DSS Harmonia Strážske a žiaci Materskej a Základnej školy v Strážskom. Zvedaví klienti mali možnosť nahliadnuť do políc mestskej knižnice a neskôr svoje pocity z prehliadky kníh znázorniť farbičkami na výkres. Žiaci z materskej a základnej školy realizovali svoje maľby na chodníku pred budovou CVČ, v ktorej sa nachádza aj mestská knižnica. Za svoje kresby boli všetci zúčastnení odmenení darčekmi. „Deň s Andersenom“, ktorý sa ukončil občerstvením, bol príjemným zážitkom pre našich klientov.
Výstava veľkonočných výrobkov

Dňa 23. 3. 2015 sa v priestoroch Košického samosprávneho kraja uskutočnila Výstava veľkonočných výrobkov pre Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na spomínanej výstave boli prezentované aj výrobky našich klientov, ktorí navštevujú ergoterapeutické dielne zriadené v LIDWINA – DSS Strážske. Pani Dubiaková, Horňaková a Sidorová S., ergoterapeutky zariadenia, predstavili výrobky rôzneho druhu – veľkonočné vajíčka a zajačiky, vence, náušnice, náramky, levanduľové vrecúška, kuriatka a zajace ušité z látky. Výstava výrobkov bola novou inšpiráciou pre ďalšiu prácu s klientmi v rámci ergoterapeutických činností v našich dielňach.
Divadelné predstavenie v Materskej škole Strážske

Naši malí kamaráti – škôlkári nás srdečne pozvali na divadelné predstavenie s názvom Červená čiapočka a vlk, ktoré si pre nás pripravili v modernom spracovaní. Premiéra spomínaného predstavenia sa konala dňa 12. 3. 2015 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Materskej školy v Strážskom. Tak sa naši školáci v doprovode p. učiteliek vybrali do materskej školy. Atmosféra od samého začiatku bola výborná. Deti sa smiali, tlieskali a spolupracovali s účinkujúcimi. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.
Strážčanský Slávik

Dňa 8. marca 2015 sa uskutočnil 18-ty ročník súťaže Strážčanský Slávik, na ktorom sa zúčastnila aj naša klientka Mária. V úvode súťaže sa divákom prihovoril primátor mesta Strážske, Ing. Dunajčák, ktorý zablahoželal aj všetkým ženám k ich sviatku MDŽ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Škôlkári, Prvý stupeň žiakov základnej školy, Druhý stupeň základnej školy a kategória Mládež, v ktorej spievala aj naša klientka Mária pieseň „Ani ja ne stadzi“. V tejto kategórii súťažili tri súťažiace. Naša Mária sa podľa výberu poroty umiestnila na treťom mieste.. Oceneným odovzdával diplomy a ceny pán primátor. Mária za svoje umiestnenie dostala diplom a k tomu odmenu – voňavku a náušnice, z ktorých mala veľkú radosť. Povzbudzovať ju prišli aj jej kamaráti Dadka a Milan. Po návrate do DSS sa Mária všetkým pochválila so svojim úspechom.
Fašiangová veselica v našom zariadení

Fašiangy sú obdobím, ktoré označujeme ako veselé, plesové a plné zábavy. Aj v našom zariadení sme dňa 12. 2. 2015 v spoločenskej miestnosti, ktorá sa ocitla v pestrofarebnej výzdobe, zavŕšili fašiangové obdobie veselou fašiangovou zábavou. Naši klienti sa veľmi tešili a za pomoci vychovávateliek a ergoterapeutiek si pripravili v kuchynke chutné tradičné jedlá a to: šišky, fánky, chlebíčky a zároveň nesmel chýbať ani voňavý punč. Spoločne sme sa zabávali, tancovali, všade vládla vynikajúca nálada a v disco rytme nás „rozpálil“ Lukáš – DJ LUIGI, klient zariadenia. Veselé podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života našich klientov. Tie chvíle skutočnej radosti stáli za to.