Get Adobe Flash player

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je od 1.1.2004 Košický samosprávny kraj. Zariadenie poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne pre 82 deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Zabezpečujeme kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu. Výchova a vzdelávanie klientov je zabezpečované vo výchovných skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy. Svoje zručnosti si klienti rozvíjajú v tvorivých dielňach s rôznym zameraním. Zariadenie je umiestnené v troch už bezbariérových budovách. Štvrtá budova, pavilón D sa pripravuje na rekonštrukciu.
Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby klientom tak, aby bol zabezpečený rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia, vzdelanosť a príprava pre ich budúci život i mimo zariadenia.
Na tejto neľahkej ceste posiatej úspechmi ale i pádmi nás neustále pozdvihuje a ženie vpred úsmev a radosť našich klientov.
Na stránke sa ďalej môžete dozvedieť o histórii nášho zariadenia, poskytovaných službách a aktivitách realizovaných spoločne s našimi klientmi i mnohé iné zaujímavosti.
Pozornosť si zaslúžia i naši sponzori, ktorí nám neustále pomáhajú naplňovať našu víziu, smerujúcu k celkovému skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia


Seminár – Cesta ku kvalitným sociálnym službám

     LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske v mesiaci apríl zorganizoval prvý zo série seminárov s názvom „Cesta ku kvalitným sociálnym službám“, ktorý bol zameraný na prebiehajúci proces deinštitucionalizácie v tomto zariadení. V dňoch 29. a 30. 11. 2016 sa v našom zariadení uskutočnil druhý zo série seminárov, ktorý niesol ten istý názov. Účastníkmi seminára boli zástupcovia verejných poskytovateľov Košického samosprávneho kraja. Hlavná téma druhého seminára bola Ergoterapia – liečba prácou a Práca ako pilier nezávislého života, ktorej sa vo svojich prezentáciách venovali Mgr. Marianna Plitková a PhDr. Viliam Hakve. Po nich nasledovala návšteva tréningového bytu v zariadení, ergoterapeutických dielní a návšteva komunitného bytu, ktorý sa nachádza v centre mesta Strážske.


                                                                                                                        celá história >

Kde nás nájdete
an image
L I D W I N A -
Domov sociálnych služieb,
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

Email:
riaditel©dss-strazske.sk

Phone: (421)56 64 91 421
Fax: (421)56 68 83 871


Prezentačné video:

an image

počítadlo.abz.cz