Get Adobe Flash player

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je od 1.1.2004 Košický samosprávny kraj. Zariadenie poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne pre 82 deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Zabezpečujeme kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu. Výchova a vzdelávanie klientov je zabezpečované vo výchovných skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy. Svoje zručnosti si klienti rozvíjajú v tvorivých dielňach s rôznym zameraním. Zariadenie je umiestnené v troch už bezbariérových budovách. Štvrtá budova, pavilón D sa pripravuje na rekonštrukciu.
Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby klientom tak, aby bol zabezpečený rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia, vzdelanosť a príprava pre ich budúci život i mimo zariadenia.
Na tejto neľahkej ceste posiatej úspechmi ale i pádmi nás neustále pozdvihuje a ženie vpred úsmev a radosť našich klientov.
Na stránke sa ďalej môžete dozvedieť o histórii nášho zariadenia, poskytovaných službách a aktivitách realizovaných spoločne s našimi klientmi i mnohé iné zaujímavosti.
Pozornosť si zaslúžia i naši sponzori, ktorí nám neustále pomáhajú naplňovať našu víziu, smerujúcu k celkovému skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia

Festival VIRVAR 2016

           Dňa 3.6.2016 sa konalo letné vystúpenie vybraných účastníkov z festivalu „Most úsmevov“ na podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach. Organizátorom bolo Bábkové divadlo Košice v spolupráci KSK.
           Na podujatí sa zúčastnila aj LIDWINA – DSS Strážske, ktorá sa chcela predstaviť s tancom „Letné lásky“. Festival VIRVAR bol spojený aj s prezentáciou z ukážok tvorby kreatívnych dielní. Tvorbu nášho zariadenia prezentovala ergoterapeutka Dubiaková K. vytvorenými výrobkami.
           Počasie je nevyspytateľné a  ukázalo svoju silu, prekazilo zámer a snahu organizátorov. Na festivale stihlo vystúpiť len jedno zariadenie a podujatie muselo byť kvôli nepriaznivému počasiu zrušené. Veríme, že klienti nášho zariadenia svoj talent a šikovnosť budú môcť ukázať o rok.


XX. ročník Strážčanského jarmoku

           Pravidelným kultúrnym podujatím, ktoré mesto Strážske organizuje je jarmok. V dňoch 27. - 28.5.2016 sa uskutočnil už 20. ročník Strážčanského jarmoku.
           LIDWINA – DSS spolupracuje s mestom Strážske, preto vždy rada privíta pozvanie na takéto podujatie. Nebolo tomu inak ani tohto roku.
           Klienti LIDWINA sú vždy odhodlaní predviesť čo dokážu pred obecenstvom. Na jarmoku sa predstavili kultúrnym pásmom „Letná salsa“. Za svoje predstavenie - snahu a schopnosti si vyslúžili dlhotrvajúci potlesk od návštevníkov jarmoku.


Most úsmevov

           Dňa 26.5.2016 sa uskutočnil v Mestskom divadle ASTORES v Rožňave 13. ročník. festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb – „MOST ÚSMEVOV“.
           Podujatia sa zúčastnilo viacero kolektívov z troch krajov, ktoré sa predstavili v rôznych žánroch dramatickej tvorby. Tohto roku sa klienti LIDWINA – DSS Strážske predstavili s tancom „LETNÉ LÁSKY“. Klienti sa na festival veľmi tešili, pretože chceli prezentovať svoju usilovnosť a nadšenie pre vystúpenie.
           Cesta do Rožňavy bola dlhá a únavná ale našim klientom to neubralo na energii a predviedli svoje vystúpenie, tak že postúpili medzi kolektívy, ktoré sa predstavia na ďalšom zaujímavom podujatí VIRVAR 2016 v Košiciach.


                                                                                                                        celá história >

Kde nás nájdete
an image
L I D W I N A -
Domov sociálnych služieb,
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

Email:
riaditel©dss-strazske.sk

Phone: (421)56 64 91 421
Fax: (421)56 68 83 871


Prezentačné video:

an image

počítadlo.abz.cz