Get Adobe Flash player

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je od 1.1.2004 Košický samosprávny kraj. Zariadenie poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne pre 82 deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Zabezpečujeme kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu. Výchova a vzdelávanie klientov je zabezpečované vo výchovných skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy. Svoje zručnosti si klienti rozvíjajú v tvorivých dielňach s rôznym zameraním. Zariadenie je umiestnené v troch už bezbariérových budovách. Štvrtá budova, pavilón D sa pripravuje na rekonštrukciu.
Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby klientom tak, aby bol zabezpečený rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia, vzdelanosť a príprava pre ich budúci život i mimo zariadenia.
Na tejto neľahkej ceste posiatej úspechmi ale i pádmi nás neustále pozdvihuje a ženie vpred úsmev a radosť našich klientov.
Na stránke sa ďalej môžete dozvedieť o histórii nášho zariadenia, poskytovaných službách a aktivitách realizovaných spoločne s našimi klientmi i mnohé iné zaujímavosti.
Pozornosť si zaslúžia i naši sponzori, ktorí nám neustále pomáhajú naplňovať našu víziu, smerujúcu k celkovému skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia

Zemplínska šírava

           Na rekreačný pobyt na Zemplínskej šírave, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 20. 6 – 24. 6. 2016 pre 27 klientov nášho zariadenia, sme sa všetci veľmi tešili. V pondelok ráno 20. 6. 2016 sme netrpezlivo čakali kedy nás autá odvezú k hotelu Energetik. Najprv nás čakalo ubytovanie na izby, ktoré sme hravo zvládli. Po obede sme sa venovali športovým aktivitám a spoločenským činnostiam. Ukončením tohto dňa bola večerná diskotéka. V nasledujúci deň, sme sa hneď po raňajkách vychystali na prechádzku po okolí spojenú s relaxom pri vode. Poobede sme sa venovali tvorivým činnostiam. Tropické teploty nás v stredu doobeda vylákali ku vode, kde sme sa príjemne schladili a taktiež vyšantili. V odpoludňajších hodinách sme sa pripravovali na večerné opekanie klobásky spojené s narodeninovou oslavou troch klientov. Ani v tento deň nechýbala diskotéka, na ktorej sa s nami zabávala aj naša p. riaditeľka a ďalší zamestnanci zariadenia, ktorí nás v ten deň prišli navštíviť. Predposledný deň nášho pobytu sme si opäť užili pri vode, zabávali sa rôznymi aktivitami a absolvovali večernú prechádzkou s posedením pri čapovanej kofole. V posledný deň nás čakalo balenie a návrat domov. Do zariadenia sme sa vracali s dobrou náladou a kopou nových zážitkov.


Divadlo PORTAL v LIDWINA DSS

           Bol raz jeden hlúpy Jano namiesto nie, vravel áno. Miesto áno zase nie, mali s ním len trápenie ...
           Týmito slovami sa začalo divadelné predstavenie s názvom O hlúpom Janovi, ktoré nám prišli zahrať herci z Prešovského komorného divadla bez opony PORTAL. Dňa 15. 6. 2016 sa v priestoroch telocvične nášho zariadenia zišli klienti, aby si pozreli činohernú rozprávku na ľudový motív. Popletený príbeh o tom, ako láska a dobro zvíťazí nad hlúposťou dopĺňali veselé pesničky a interakcie hercov s divákmi. Divadelné predstavenie navodilo príjemnú atmosféru a dobrú náladu u našich klientov. Odmenou pre hercov bol silný potlesk divákov.


Slávnostné otvorenie komunitného bytu

           LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske sa v roku 2014 aktívne zapojil do Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ /NP DI/. Z tohto dôvodu sa v mesiaci december 2014 v priestoroch zariadenia zriadil tréningový byt pre šiestich prijímateľov s nižšou mierou podpory. Jeho hlavnou úlohou bolo vytvorenie „domáceho prostredia“ a intenzívny nácvik pre samostatnejší a plnohodnotnejší život v komunite. Začiatkom mája 2016 sa títo 6 prijímatelia z tréningového bytu presťahovali do kompletne zrekonštruovaného komunitného bytu, ktorý sa nachádza v meste Strážske. Situovaný je v budove bývalej ubytovne Chemik na ôsmom poschodí.
           Slávnostné otvorenie komunitného bytu sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2016 o 10.00 hod. Na prvú oficiálnu návštevu prijali pozvanie zástupcovia Košického samosprávneho kraja, predsedníčka a členka sociálnej komisie KSK, riaditeľka DD a DSS Harmónia Strážske a bývalý lokálny konzultant DI nášho zariadenia. Obyvatelia komunitného bytu nás srdečne privítali a najprv nás previedli po jednotlivých miestnostiach bytu. Počas obhliadky sme sa dozvedeli o pocitoch a zážitkoch týkajúcich sa bývania v novom prostredí, o ich denných činnostiach a taktiež o tom ako trávia voľný čas. Nechýbalo ani pohostenie chutným koláčikom, ktorý spolu s inštruktorkou sociálnej rehabilitácie upiekli.


                                                                                                                        celá história >

Kde nás nájdete
an image
L I D W I N A -
Domov sociálnych služieb,
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

Email:
riaditel©dss-strazske.sk

Phone: (421)56 64 91 421
Fax: (421)56 68 83 871


Prezentačné video:

an image

počítadlo.abz.cz