Get Adobe Flash player

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je od 1.1.2004 Košický samosprávny kraj. Zariadenie poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne pre 82 deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Zabezpečujeme kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu. Výchova a vzdelávanie klientov je zabezpečované vo výchovných skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy. Svoje zručnosti si klienti rozvíjajú v tvorivých dielňach s rôznym zameraním. Zariadenie je umiestnené v troch už bezbariérových budovách. Štvrtá budova, pavilón D sa pripravuje na rekonštrukciu.
Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby klientom tak, aby bol zabezpečený rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia, vzdelanosť a príprava pre ich budúci život i mimo zariadenia.
Na tejto neľahkej ceste posiatej úspechmi ale i pádmi nás neustále pozdvihuje a ženie vpred úsmev a radosť našich klientov.
Na stránke sa ďalej môžete dozvedieť o histórii nášho zariadenia, poskytovaných službách a aktivitách realizovaných spoločne s našimi klientmi i mnohé iné zaujímavosti.
Pozornosť si zaslúžia i naši sponzori, ktorí nám neustále pomáhajú naplňovať našu víziu, smerujúcu k celkovému skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia


Klub sebaobhajovania na potulkách Košicami

           V rámci Klubu sebaobhajovania sme sa 4. augusta rozhodli navštíviť Košice. Našim cieľom bolo spoznať kúsok z bohatej histórie tohto krásneho mesta. Vyrazili sme ráno vlakom a keďže sme boli po takmer hodinu o pol trvajúcej ceste mierne unavení, začali sme našu púť do minulosti malým kávovým dopingom. Sily sme doplnili /placebo kofeín z automatu asi zabral/ a vyrazili sme. Dóm svätej Alžbety bol našou prvou zastávkou /veď ako inak/. Nenavštíviť tento symbol mesta by bolo ako nevystúpiť na Eifelovu vežu počas dovolenky v Paríži. Napriek tomu však bol hlavný cieľ našej cesty trošku iný, jemne temnejší. Svoje brány nám otvorila Miklušova väznica, našťastie len ako turistom a objavovateľom histórie. Miklušova väznica je súbor dvoch prepojených meštianskych domov z prvej polovice 15. storočia, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. V temnom podzemí nám nebolo všetko jedno, trošku menej sme sa báli v priestoroch Katovho bytu. Boli sme však unesení touto cestou do minulosti. Vôbec sme netušili, že niekedy ľudia takto žili. O to viac si teraz vážime výdobytky dneška :o). A k nim patrí aj skvelý obed v obchodnom centre, káva a zákusok v miestnej cukrárni a samozrejme aj malé nakupovanie. Keď už sme boli dokonale unavení z putovania niekoľkými storočiami, nechali sme sa v pohodlí vlaku odviesť späť domov do Strážskeho.

Sme radi, že sme Vám mohli o našom skvelom výlete porozprávať.

Vaši M+D+L+M :o)


                                                                                                                        celá história >

Kde nás nájdete
an image
L I D W I N A -
Domov sociálnych služieb,
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

Email:
riaditel©dss-strazske.sk

Phone: (421)56 64 91 421
Fax: (421)56 68 83 871


Prezentačné video:

an image

počítadlo.abz.cz