Get Adobe Flash player

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je od 1.1.2004 Košický samosprávny kraj. Zariadenie poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne pre 82 deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím. Zabezpečujeme kvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu. Výchova a vzdelávanie klientov je zabezpečované vo výchovných skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy. Svoje zručnosti si klienti rozvíjajú v tvorivých dielňach s rôznym zameraním. Zariadenie je umiestnené v troch už bezbariérových budovách. Štvrtá budova, pavilón D sa pripravuje na rekonštrukciu.
Našim poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby klientom tak, aby bol zabezpečený rozvoj ich osobnosti podľa stupňa postihnutia, vzdelanosť a príprava pre ich budúci život i mimo zariadenia.
Na tejto neľahkej ceste posiatej úspechmi ale i pádmi nás neustále pozdvihuje a ženie vpred úsmev a radosť našich klientov.
Na stránke sa ďalej môžete dozvedieť o histórii nášho zariadenia, poskytovaných službách a aktivitách realizovaných spoločne s našimi klientmi i mnohé iné zaujímavosti.
Pozornosť si zaslúžia i naši sponzori, ktorí nám neustále pomáhajú naplňovať našu víziu, smerujúcu k celkovému skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia

Poznávanie prírody v okolí Strážskeho

           Krásne slnečné počasie nás dňa 21. 5. 2016 vylákalo do prírody, do blízkych lesov hory Krivošťanky. Cieľom našej turistickej vychádzky bol prameň pitnej vody BELOVÁRKA. Vyštartovali sme z LIDWINA – DSS, cez mestský park a krivošťanský most. Z hlavnej cesty vedie k prameňu strmý kopec, ale ten sme hravo zvládli. Pri prameni BELOVÁRKA sme si urobili prestávku a napili sa dobrej studenej vody. Napravo od tohto prameňa (150m) sme objavili RANČ U DEDA JÁNA alebo FURMÁNOVO. V tomto prekrásne upravenom kútiku prírody nám p. Ivan dovolil opiecť si zakúpené špekáčiky. Po všetkých pekných zážitkoch sa nám cesta naspäť už nevidela taká náročná.


Slávnosť 1. svätého prijímania

           Na prijatie sviatosti Eucharistie sa začiatkom roka 2015 začal intenzívne pripravovať Albín, klient nášho zariadenia. Jeho príprava pozostávala z niekoľkých krokov. Albín predovšetkým absolvoval hodiny náboženskej výchovy v rámci vyučovania v špeciálnej základnej škole. Súčasťou jeho prípravy bola aj pravidelná účasť na detských sv. omšiach. Detské sv. omše sa konali každú stredu a počas nich sa veľmi rýchlo začlenil do komunity prvoprijímajúcich detí. Samozrejme nechýbala ani individuálna príprava, ktorá spočívala z hlbšieho vysvetľovania jednotlivých právd viery, tajomstva Eucharistie i zo zvládnutia jednotlivých modlitieb. Samotnej slávnosti 1. svätého prijímania predchádzala prvá svätá spoveď. Albínko po prvýkrát prijal Krista v podobe chleba a vína 15. 5. 2016 v Rímsko-katolíckom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.


                                                                                                                        celá história >

Kde nás nájdete
an image
L I D W I N A -
Domov sociálnych služieb,
ul. Mládeže 1
072 22, Strážske

Email:
riaditel©dss-strazske.sk

Phone: (421)56 64 91 421
Fax: (421)56 68 83 871


Prezentačné video:

an image

počítadlo.abz.cz